Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on luoda Kemistä kilpailukykyinen ja vetovoimainen kotikaupunki, niin ihmisille kuin yrityksillekin ympäri maailmaa.

Talvinen kuva ystävyyskaupunkien tienviitoista kaupungintalon edustalla.
Kemin kaupungintalon kupeessa on tienviitta, josta näkee etäisyydet ystävyyskaupunkeihin. KUVA: JANICA KARASTI

Yhteistyöllä eteenpäin

Kemin kaupungin kansainvälinen toiminta on määrätietoista kaupungin ja sen henkilöstön osaamisen kehittämistyötä. Pyrimme edistämään omalla toiminnallamme kansainvälistymistä yhteistyössä elinkeinoelämän, oppilaitosten ja erilaisten organisaatioiden kanssa.

Kemissä arkipäivään kuuluvat eri kansallisuudet ja kielet sekä eri kulttuurien moninaisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen. Tänä päivänä Kemissä asuu ihmisiä 47 eri kansallisuudesta ja täällä puhutaan kymmeniä eri kieliä.

Maahanmuuttajien kulttuurien ja kielten moninaisuus sekä heidän vahva tietämyksensä eri kulttuureista ja toiminta­voista luo alueelle uutta elinvoimaa niin matkailun, kulttuurin kuin liiketoiminnan alueelle.  Kemin katukuvaa värittävät täällä asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden lisäksi runsas joukko niin liike-elämän kuin matkailunkin tänne tuomia matkustajia. 

Visiona monikulttuurinen kasvukeskus

Kansainvälisen toiminnan lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan Kemistä kehittyy korkean osaamisen, monialaisen kulttuurin, luovuuden sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva monikulttuurinen kasvukeskus. Kaupungin kasvua ja hyvinvointia omalta osaltaan tukee kansainvälinen ja monista eri kulttuureista voimansa ammentava osaajien joukko.

Kemin kaupungissa kansainvälisistä asioista vastaa kaupunginkanslia sekä eri palvelualueiden kansainvälisestä toiminnasta vastaavat henkilöt.