Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asumisen tukena on erilaiset tuki- ja hoitopalvelut. Vuoden 2023 alusta lähtien palveluista vastaa Lapin hyvinvointialue.

Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnin ja palveluneuvonnan puhelin vastaa arkisin kello 9–12.

Ikäihmisten palveluja ovat

  • Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi
  • Tukipalvelut, esimerkiksi ateria-, siivous ja turvapuhelinpalvelut
  • Kotihoito, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
  • Omaishoitoa tukevat palvelut, omaishoidontuki ja omaishoidon vapaan järjestäminen
  • Sotainvalidien ja veteraanien koti- ja tukipalvelut
  • Ikäihmisille kohdennettu sosiaalityö
  • Palveluasuminen
  • Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut