Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asumisen tukena on erilaiset tuki- ja hoitopalvelut. Vuoden 2023 alusta lähtien palveluista vastaa Lapin hyvinvointialue.

Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnin ja palveluneuvonnan puhelin vastaa arkisin kello 9–12.

Hoitotarvikkeiden jakeluun voit olla yhteydessä puhelimitse 016 860 4124 tai sähköpostilla hoito.tarvike.kemi@lapha.fi. Käyntiosoite on Sauvosaarenkatu 24.

Ikäihmisten palveluja ovat

  • Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi
  • Tukipalvelut, esimerkiksi ateria-, siivous ja turvapuhelinpalvelut
  • Kotihoito, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
  • Omaishoitoa tukevat palvelut, omaishoidontuki ja omaishoidon vapaan järjestäminen
  • Sotainvalidien ja veteraanien koti- ja tukipalvelut
  • Ikäihmisille kohdennettu sosiaalityö
  • Palveluasuminen
  • Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on Kemin kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläis- , vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen yhteistyöelin. Vanhusneuvosto kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Siirry vanhusneuvoston sivulle tästä