Kaupunkistrategia sisältää vision eli näkemyksen tulevasta, toiminta-ajatuksen sekä kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet halutulle ajanjaksolle.

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kemin kaupungin visio on:

“Elinvoimainen ja viihtyisä kotikaupunki Kemi

Kunnassa on kuntalain mukaan oltava kuntastrategia. Siinä valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
  • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
  • omistajapolitiikka
  • henkilöstöpolitiikka
  • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen