Kuntalaissa on turvattu kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta. Kemissä toimivat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Nämä vaikuttamistoimielimet osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla.