Kaupunginhallituksessa on kymmenen jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa kaupungin etua sekä edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Muista tehtävistä määrätään Kemin kaupungin hallintosäännössä.

Kaupunginhallituksen ja puheenjohtajisto

Puheenjohtaja

Pekka Tiitinen, Sosialidemokraattinen puolue

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen, Sosialidemokraatit. Kuva:Nina Susi

1. varapuheenjohtaja

Albana Mustafi, Vasemmistoliitto

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Albana Mustafi
Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Albana Mustafi, Vasemmistoliitto. Kuva: Nina Susi

2. varapuheenjohtaja

Tuire Kourula, Suomen keskusta

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tuire Kourula.
Kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Tuire Kourula, Keskusta. Kuva: Nina Susi

3. varapuheenjohtaja

Kalle Huusko, Sosialidemokraattinen puolue

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Kalle Huusko
Kaupunginhallituksen kolmas varapuheenjohtaja Kalle Huusko, Sosialidemokraatit. Kuva:Nina Susi

Kaupunginhallituksen jäsenet

Sari Auvinen, Sosialidemokraattinen puolue

Päivi Koskela, Vasemmistoliitto

Aimo Tervahauta, Vasemmistoliitto

Raimo Keskikallio, Suomen keskusta

Marko Lescelius, Kansallinen kokoomus

Hannu Peurasaari, Perussuomalaiset

Kaupunginhallituksen varajäsenet

Heikki Härkönen (Pekka Tiitisen varajäsen)

Kari Hanhisuanto (Albana Mustafin varajäsen)

Anne Sipola (Tuire Kourulan varajäsen)

Ritva Aheinen (Sari Auvisen varajäsen)

Jukka Kunnari (Kalle Huusko varajäsen)

Mikko Koivulehto (Päivi Koskelan varajäsen)

Iina Luosujärvi (Aimo Tervahaudan varajäsen)

Eero Tuokila (Raimo Keskikallion varajäsen)

Marja-Leena Laitinen (Marko Lesceliuksen varajäsen)

Juha Puro (Hannu Peurasaaren varajäsen)

Kaikkien Kemin kaupungin luottamushenkilöiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kemi.fi