Kaupunginhallituksessa on kymmenen jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa kaupungin etua sekä edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Muista tehtävistä määrätään Kemin kaupungin hallintosäännössä.

Kaupunginhallituksen ja puheenjohtajisto

Puheenjohtaja

Pekka Tiitinen, Sosialidemokraattinen puolue

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Tiitinen
KUVA: JANICA KARASTI


1. varapuheenjohtaja

Albana Mustafi, Vasemmistoliitto

2. varapuheenjohtaja

Tuire Kourula, Suomen keskusta

3. varapuheenjohtaja

Kalle Huusko, Sosialidemokraattinen puolue

Kaupunginhallituksen jäsenet

Sari Auvinen, Sosialidemokraattinen puolue

Päivi Koskela, Vasemmistoliitto

Aimo Tervahauta, Vasemmistoliitto

Raimo Keskikallio, Suomen keskusta

Marko Leskio, Kansallinen kokoomus

Hannu Peurasaari, Perussuomalaiset

Kaupunginhallituksen varajäsenet

Heikki Härkönen (Pekka Tiitisen varajäsen)

Kari Hanhisuanto (Albana Mustafin varajäsen)

Anne Sipola (Tuire Kourulan varajäsen)

Viivi Järvelä (Sari Auvisen varajäsen)

Jukka Kunnari (Kalle Huusko varajäsen)

Mikko Koivulehto (Päivi Koskelan varajäsen)

Iina Luosujärvi ( Aimo Tervahaudan varajäsen)

Eero Tuokila ( Raimo Keskikallion varajäsen)

Marja-Leena Laitinen ( Marko Leskion varajäsen)

Juha Puro ( Hannu Peurasaaren varajäsen)