Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelma – Case Veitsiluoto

Haasteellisen rakennemuutoksen Kemissä laukaisi Stora Enson ilmoitus 20.4.2021 lopettaa Veitsiluodon paperi- ja sellutehtaan toiminta vuoden loppuun mennessä. Lopettamisilmoitus vaikutti välittömästi 670 työntekijään, ja alihankintaverkoston kautta noin 120 henkilöön.

Stora Enson yt-neuvottelujen päätyttyä kesäkuussa yhtiö ilmoitti irtisanovansa 550 työntekijää, joista noin 28 prosenttia on mahdollista toteuttaa eläkejärjestelyillä. Tehdasalueella oleva saha jatkaa toimintaansa työllistäen noin 50 henkilöä.

Meri-Lapin ja Lapin toimijoilla on ollut nopea valmius reagoida Veitsiluodon tehtaan sulkemisen aiheuttamaan äkilliseen rakennemuutokseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään kuuluvat Kemin kaupunki, Keminmaan ja Simon kunnat, Lapin liitto, Lapin TE-toimisto, Lapin ELY-keskus sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (rakennerahastot), Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU), Digipolis, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Kemin ja Keminmaan yrittäjät ry. sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ÄRM-toiminnoista vastaavat virkamiehet sekä Stora Enson Veitsiluodon johtoa.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden mahdollinen sulkeminen on valtava kriisi ja samalla mahdollisuus. Veitsiluodon sijainti, teollinen infrastruktuuri ja resurssit sekä hyvät logistiset yhteydet herättävät laajaa mielenkiintoa. Tulevien äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden täytyy tukea ja ohjata luontaista kysyntää investoinneiksi, uudeksi liiketoiminnaksi ja uusiksi työpaikoiksi. Tavoitteena on luoda vähintään 1 000 uutta työpaikkaa (sisältäen uudet yritykset) suurten- ja keskisuurten sekä pienten pk-yritysten kautta.

Ensimmäisen vaiheen äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmassa esitellään keinot minimoida tehtaan sulkemisen negatiiviset vaikutukset luomalla mahdollisimman nopeasti korvaavia työpaikkoja. Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelma, joka sisältää myös Keminmaan ja Simon kunnat, on kaksi- ja kolmivaiheinen ja etenee nopean toiminnan tarpeista kohti pidemmän aikavälin toimenpiteitä, joiden päätavoitteena on alueen vihreän ja digitaalisen siirtymän nopeuttaminen ja hyödyntäminen.

Ensimmäinen vaihe sisältää äkillisen rakennemuutos tilanteen koordinointiin, henkilöihin kohdistuvia toimenpiteitä sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta sekä yrityshankinnan ja yrityskehittämisen lisäresursointiin liittyviä hankkeita. Hankesalkku päivittyy prosessin edetessä.

ÄRM toimintasuunnitelma