Lukio-opintoihin liittyvät käytännön ohjeet ja työkalut sekä linkit on koottu näille sivulle.

Kiertotuntikaavio 2023–2024

Siirry kiertotuntikaavioon tästä linkistä

Wilma

Opiskelijoille annetaan käyttäjätunnus ja salasana ensimmäisessä ryhmänohjauksessa. Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa.

Ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille annetaan ryhmänohjauksessa huoltajien avainkoodit Wilma-tunnuksen luontia varten. Avainkoodit voi pyytää myös sähköpostiosoitteesta lyseon.lukio@edukemi.fi.

Huoltajilla on mahdollisuus seurata Wilmassa opiskelijan koulumenestystä ja poissaoloja.  Opiskelijan tultua täysi-ikäiseksi huoltajien tunnukset lakkaavat toimimasta.

Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen rehtorit, oppilaitossihteerit sekä opinto-ohjaajat.

Kirjaston käyttöohjeet

Kirjoja voi lainata äidinkielenopettajilta. Laina-aika on kaksi viikkoa. Lainan voi uusia kirjastossa ilmoittamalla asiasta. Myöhästyneistä lainoista tulee ilmoitus ala-aulan tv-infoon.

Kirjat voi palauttaa myös kirjaston eteisen palautuslaatikkoon. Myöhästymissakkoa peritään yksi euro viikolta. Sakkoa peritään vasta, kun lainaajaa on muistutettu myöhästymisestä.

Jos kirja jää kokonaan palauttamatta, lainaaja on velvollinen korvaamaan kirjan hinnan. Lainaaja voi joutua lainauskieltoon hoitamattomien lainojen takia.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opiskelija rakentaa opintojen alussa itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Yksityiskohtaisen opinto-ohjelman opiskelija laatii lukuvuosittain. Opinto-ohjelmaa ja opintoihin käytettävää aikaa voi myöhemmin tarkistaa ja muuttaa.