Ympäristönsuojelun toiminta-ajatuksena on saavuttaa hyvä ympäristön tila, joka on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä.

Keltakurjenmiekka. Taustalla merimaisemaa.
Kukkiva keltakurjenmiekka Kiikelissä kesäkuun 2019 lopussa. KUVA: PENTTI KORPELA

Ympäristönsuojelulain mukaiset viranomaistehtävät sisältävät

  • ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittelyn ja lupapäätökset sekä niihin kuuluvat viranomaistarkastukset sekä
  • lupien ja ilmoitusten jatkuvan valvonnan.

Ympäristönsuojelun visiona on, että Kemi on vetovoimainen, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kaupunki, jossa kaupunkia edistetään ympäristönsuojelun näkökulmasta.

Tämä tarkoittaa sitä, että

  • ekologia otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa
  • jätteiden määrää pienennetään
  • kaupunki toimii luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi
  • kaupunki turvaa terveellisen elinympäristön
  • ympäristökasvatus on osa kaikkea kasvatusta

Kemin kaupungin ympäristön tilasta tehdyt julkaisut löydät tästä linkistä.