Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta, katualueilta ja puistoista. Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Hulevesien hallinta on osa perusinfraa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Hulevesijärjestelmiä ovat putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet.

Kemin kaupunginvaltuusto on päättänyt 25.9.2017, että hulevesiasioiden hoito siirretään Kemin Vesi Oy:ltä Kemin kaupungille 1.1.2018 alkaen, ja että samalla otetaan käyttöön kunnan hulevesimaksu kunnan hulevesijärjestelmän rahoittamiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kunnan hulevesimaksutaksan kokouksessaan 13.11.2017

Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajankiinteistöt

Tontin pinta-ala neliömetriä
alle 1000
1000 tai suurempi

Hulevesimaksu euroa
38
57

Muut kiinteistöt

Tontin pinta-ala neliömetriä
alle 2000
alle 3000
alle 4000
alle 5000
alle 6000
alle 7000
alle 8000
alle 9000
alle 10000
alle 20000
alle 30000
yli 30000

Hulevesimaksu euroa
76
152
228
304
380
456
532
608
684
912
1064
1216

Kunnan hulevesimaksulla katetaan kunnan hulevesijärjestelmästä kunnalle aiheutuneet kustannukset ja maksu peritään hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeksi on määritelty asemakaava-alueet, ja hulevesimaksu peritään hulevesijärjestelmän vaikutusalueella riippumatta kiinteistön konkreettisesta liittämisestä järjestelmään. Maksu on julkisoikeudellisena suoraan ulosottokelpoinen eikä siitä voi anoa vapautusta. Kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat kaikki sellaiset kunnan omistamat rakenteet, jotka on suunniteltu ja rakennettu palvelemaan hulevesien hallintaa, kuten esimerkiksi hulevesiviemärit, ojat ja hulevesialtaat.

Hulevesimaksun määräytymisperusteena ovat tontin pinta-ala ja käyttötarkoitus. Hulevesimaksu peritään kerran vuodessa ja se on arvonlisäveroton maksu. Maksutuotot käytetään hulevesijärjestelmien kunnossapitoon ja rakentamiseen.