Leikki on lapsen työtä. Leikkipuistot tarjoavat lapsille toimivan ja turvallisen ympäristön, jossa heillä on mahdollisuus oppia, kasvaa ja kehittyä.

Puistot, puistokadut ja viheralueet ovat olennainen osa Kemiä. Ne luovat viihtyisyyttä ja parantavat kemiläisten asumisen ja elämisen laatua.