Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Karjalahden uudet liikennejärjestelyt

Suunnitelma on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla 12.9.2022 saakka.
Osallisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteeseen: Kemin kaupunki, ympäristötoimiala, kirjaamo,
Valtakatu 26 94100 Kemi tai sähköpostiosoitteeseen: ymparisto@kemi.fi

Meripuistokadun liikennenopeuksien hillintä, liikennesuunnitelma

Suunnitelma on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla 7.12.2021 saakka. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteeseen: Kemin kaupunki, ympäristötoimiala, kirjaamo, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostiosoitteeseen: ymparisto@kemi.fi

Kemi 24.11.2021
Kemin kaupunki, yleisten alueiden prosessit

Hahtisaarenkadun saneeraus

Suunnitelma oli nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla 12.10.2021 saakka.

Kemi 29.9.2021

Kemin kaupunki, yleisten alueiden prosessit

Tammisentien katusuunnitelma

Suunnitelma oli nähtävänä 24.2. – 9.3.2021 Kemin kaupungintalon 1. kerroksen ilmoitustaululla.

Kemi 24.2.2021

Kemin kaupunki, yhdyskuntatekniikka

Täikönalueen puistosuunnitelmaehdotus

Täikönpuiston skeittiparkin suunnitelmaehdotus (MRL 90.4 § ja MRA 46 §) on nähtävänä (MRA 43 §). Suunnitelma oli nähtävänä 10.2. – 23.2.2021 myös kaupungintalon 1. kerroksessa.

Skeittiparkille on etsitty sopivaa sijaintia jo pidemmän aikaa. Nyt skeittipaikka on suunniteltu sijoitettavaksi Täikönpuistoon Hesburgerin taakse.

Kemi 10.2.2021

Kemin kaupunki, kaavoitus ja suunnittelu

Nällin lumen käsittely- ja varastointialueen naapurien kuuleminen (tilan 240-403-876-4 omistajat)

Kemin kaupunki laajentaa Nällin lumen käsittely- ja varastointialuetta (tilat 240-403-38-155 / -80). Tilojen alueelta poistetaan puustoa, olemassa olevaa maanpintaa tasataan (n. +2 m) ja täyttö luiskataan. Työ edellyttää maisematyölupaa ja siihen liittyvää naapurien kuulemista.

Suunnitelma on nähtävänä Kemin kaupungintalon 1. kerroksen ilmoitustaululla. Tilan omistajilla on oikeus tehdä huomautus suunnitelmasta. Huomautukset on toimitettava kunnalle ennen määräajan (23.2.2021) päättymistä osoitteeseen: Kemin kaupunki, tekninen toimiala, kirjaamo, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostiosoitteeseen: tekpa@kemi.fi

Kemi 9.2.2021.

Kemin kaupunki, yhdyskuntatekniikka

Sahansaarenkadun ja sen lähialueen katujen katusuunnitelma

(Sahansaarenkadun ympäristön asemakaavamuutokseen liittyvät katujärjestelyt)

  • Katusuunnitelma oli nähtävänä 31.8.–14.9.2020.

Pituus- ja poikkileikkaussuunnitelmat nähtävillä Kemin kaupungintalon 4. kerroksessa.

Kemi 24.9.2020

Kemin kaupunki, yhdyskuntatekniikka