Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Sahansaarenkadun ja sen lähialueen katujen katusuunnitelma

(Sahansaarenkadun ympäristön asemakaavamuutokseen liittyvät katujärjestelyt)

Katusuunnitelma nähtävänä 31.8.–14.9.2020.

Suunnitelma on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla . Osallisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteeseen: Kemin kaupunki, tekninen toimiala, kirjaamo, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostiosoitteeseen: tekpa@kemi.fi.

Pituus- ja poikkileikkaussuunnitelmat nähtävillä Kemin kaupungintalon 4. kerroksessa.

Kemi 26.8.2020

Kemin kaupunki, yhdyskuntatekniikka