Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Sahansaarenkadun ja sen lähialueen katujen katusuunnitelma

(Sahansaarenkadun ympäristön asemakaavamuutokseen liittyvät katujärjestelyt)

  • Katusuunnitelma oli nähtävänä 31.8.–14.9.2020.

Pituus- ja poikkileikkaussuunnitelmat nähtävillä Kemin kaupungintalon 4. kerroksessa.

Kemi 24.9.2020

Kemin kaupunki, yhdyskuntatekniikka