Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Katusuunnitelma nähtävänä 15.2.2023 saakka

Tervaharjunkatu ja Tervaharjunkadun kevyen liikenteen väylä sekä Kinkelinpolku

Suunnitelma on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä internetissä 15.2.2023 saakka. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteeseen: Kemin kaupunki, ympäristötoimiala, kirjaamo, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostiosoitteeseen: ymparisto@kemi.fi

Kemi 2.2.2023

Kemin kaupunki, yleisten alueiden prosessit