Kemin kaupunginarkisto toimii virastojen, laitosten ja yksiköiden pitkään ja pysyvästi säilytettävien hallinnollisten asiakirjojen keskusarkistona. Kaupunginarkisto myös huolehtii niihin liittyvästä tietopalvelusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjat ovat sijoitettuna omilla toimialueillaan.

Kaupunginarkiston tietopalvelut ja tutkijapalvelut

Asiakirjat ovat asianosaisten, hallinnon, tutkijoiden ja muiden saatavilla. Niiden käytössä ja luovutuksessa huomioidaan julkisuus-, tietosuoja- ja erityislainsäädännön määräykset asiakirjojen julkisuudesta, salassapidosta ja henkilötietojen suojasta.

Asiakirjoja lainataan vain viranomaiskäyttöön ja eräin rajoituksin Arkistolaitokseen.

Kaupunginarkistossa säilytettävistä aineistoista saa lisätietoja arkistosihteeriltä. Julkisia asiakirjoja ja arkistoaineistoja pääsee tutkimaan arkistosihteerin ohjauksella.

Tutkimustyötä tekevien, tulee tehdä palveluvaraus etukäteen arkistosihteerille.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Asiakirjajäljennöksistä ja todistuksista peritään lunastusmaksu.

Tavanomaisesta tiedon antamisesta perittävät asiakirjamaksut

  • pöytäkirjaote ja oikeaksi todistettu jäljennös 2 euroa sivua kohden
  • valokopio tai muu tuloste 0,50 euroa sivua kohden

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisen perusmaksu

Maksu on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaisesti.

  • normaali tiedonhaku (työaika alle 2 tuntia) 30 euroa
  • vaativa tiedonhaku (työaika 2–5 tuntia) 60 euroa
  • erittäin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 tuntia) 160 euroa
  • perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu