Nuorisovaltuusto on kaupungin toimielin, jonka kaupunginhallitus nimeää. Nuvassa on jäsenenä 21 nuorta ja kaupunginhallituksen edustaja sekä oma sihteeri.

Toimielimellä on oma talousarvio, toimintasuunnitelma ja toimintasääntö. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin 4 -5 kertaa vuodessa.