Kerro kaupungin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä

Kemin kaupungin toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Ilmiantokanava edistää kaupungin toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Toiminto myös auttaa kehittämään kaupungin prosesseja ja estää mahdollisia vahinkoja.

Väärinkäytös voi olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Miten ilmoitus tehdään

Ilmoitus tehdään nimettömänä alla olevan linkin kautta. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kun olet tallentanut ilmoituksesi, järjestelmä luo sille automaattisesti yksilöidyn linkin, joka sinun tulee ottaa talteen, esim. kopioida linkkirivin päässä olevan painikkeen avulla. Linkin avulla voit seurata ilmoituksen käsittelyä ja vastata ilmoitukseen liittyvin lisätietopyyntöihin. Ilmoituksen ei voi enää palata, jos suljet ikkunan ennen linkin tallennusta! Kaupunki selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Miten ilmoitukset käsitellään

Ilmoituksia käsittelevät kaupunkitarkastaja ja kaupunginjuristi, jotka päättävät väärinkäytösepäilyjen tutkimisesta. Ilmoitus jätetään anonyymisti. Väärinkäytösepäilyjä seuraavat toimenpiteet vaihtelevat väärinkäytösepäilyn vakavuudesta riippuen. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioithan että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Poliisilla on mahdollisuus saada tietoonsa ilmoittajan teletunnistetiedot, vaikka ilmoitus olisikin jätetty anonyymisti.