Allaolevaan listaan koottu hankkeita toimialoittain.

Kaupunki voi olla hankkeissa toteuttaja tai yhteistyökumppani.

Elinvoimatoimiala

 • Kunta Helmi 2, Kemin merelliset ranta-alueet, puidenpuuttuman hiekkarannan kunnostus ja Leukalan ranta-alueen raivaus 1.1.2022-31.12.2023
 • ÄRM-koordinaatiohanke case Veitsiluoto – Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman mukainen koordinaatiohanke 1.11.2021–31.10.2023
 • Koronasta kasvuun 1.8.2021-31.7.2023
 • Matkailun ja palveluiden elpymissuunnitelma – master plan Kemi 2030 (EAKR) 1.10.2021-30.4.2023
 • Työtä Kemissä! -työllisyyden yhteispalvelun kehittäminen 1.2.2020–31.12.2022
 • Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet – Case ÄRM-agentti 1.6.2021-31.12.2022
 • Kunta Helmi, Kemin merelliset ranta-alueet, kukkaniittyhanke ja Kivilonkan kunnostus 1.1.2021-31.12.2022
 • Potkua työelämään, Kivalo-opisto/Pohjantähtiopisto kumppanina 30.6.2021-31.12.2022
 • Työkyvyn kehittämistä ketterästi, elinvoimatoimialan ja Kemin Satama Oy:n yhteinen työelämän kehittämishanke 1.9.2021-31.8.2022
 • Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä 1.1.2020–30.6.2022
 • Positiivista pöhinää Meri-Lapissa, Kivalo-opisto 1.8.2020-30.6.2022
 • Perämeren saaristomatkailun kehittämishanke 1.6.2021-31.5.2022
 • Maahanmuuttaja Ohjaamo Kemi (ESR) 15.1.2019–14.1.2022, hankkeen toteuttajana Toivola-Luotolan Setlementti ry

Hyvinvointitoimialan lasten ja nuorten palvelut

 • Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa. Digitaalisesti yhtenäinen ja turvallinen varhaiskasvatus Kemissä. 24.5.2021-31.7.2023
 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa rakentuu vahvasta yhteisöstä, osallisuudesta ja myönteisestä erityiskohtelusta. 2021-31.12.2022
 • Lukutsemppi päällä Kemissä 1.8.2021-31.12.2022
 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi 6.9.2021-31.12.2022
 • Koulun kerhotoiminnan kehittäminen. Kemin kerhot pyörivät 4 2.8.2021-31.12.2022
 • Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen Pajarinrannan päiväkoti 2021-31.12.2022
 • Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Hyvinvointia ja turvallisuutta tukeva koulupolku 2021-31.12.2022
 • Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon tason nosto Kemissä 2020-31.7.2022
 • Koulun kerhotoiminnan kehittäminen. Kemin kerhot pyörivät 3 24.10.2020-30.6.2022
 • Tutor-opetustoiminnan ja osaamisen kehittäminen TutorTutorTutor 12.12.2019-31.1.2022

Hyvinvointitoimialan vapaa-aikapalvelut

 • Kemin keskusteleva kirjasto. Yhteiskunnallisen ja kulttuurien vuoropuhelun edistäminen Kemissä 1.2.2022-31.12.2023
 • Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 1.2.2022-1.2.2023
 • Muistojeni Valtakatu. Sukupolvien nuoruuskokemukset talteen ja näyttelyksi hoiva- ja hoitolaitoksiin 1.1.2021-31.12.2022
 • Hyvän mielen kunta. Yhteistyöhanke Mieli ry:n kanssa 1.9.2021-31.12.2022
 • Venäläisen kulttuurin tuntemuksen lisääminen ja venäjän kielen opiskelun edistäminen Länsi-Lapin alueella 1.3.-31.8.2022
 • Avustus näyttelypalkkioiden maksamiseen, Kemin taidemuseo 1.1.-30.6.2022
 • Harrastusten jäänmurtajahanke 1.8.2021–30.6.2022
 • Lanu lähti lapasesta. Kirjaston lasten- ja nuortenosastojen tilojen ja palvelujen uudistaminen 1.9.2021-31.5.2022
 • Etsivä nuorisotyö Argos 1.5.2021-30.4.2022
 • Tulevaisuussafari. Teatterin ja työllisyyspalveluiden yhteinen ESR-hanke 2020-2022
 • Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen 2022
 • Pelastetaan Lasmarkki Meri-Lappilaisten hyödyksi. Lasmarkki on Kemin, Keminmaan, Tornion, Tervolan ja Simon alueen historiaan ja yhteisöihin liittyviä artikkeliviitteitä ja kokonaisia artikkeleita sisältävä tietokanta
 • Liikettä Kemiin -hanke 1.1.2020–31.12.2021

Keskusvirasto

 • Yritysten vihreä ja kestävä Kemi 1.3.2021–28.2.2023
 • Digiajan työhyvinvointihanke 1.2.2019 – 31.12.2021, hankkeen toteuttaja Lapin yliopisto
 • Silver Economy Kemi-valmisteluhanke 1.1.2020–31.8.2021
 • Tiedolla johtamisen strategia Kemissä joulukuu 2019 – marraskuu 2021
 • Monikulttuurinen kohtaamispaikka Mikseri, hankkeen toteuttajana Toivola-Luotolan Setlementti ry

Perusturvatoimiala

 • Vahvax-digiosaamista ja -palveluja aikuisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseksi 1.9.2021-31.7.2023
 • Kehittäjäkuraattoritoiminta 7.10.2021-31.12.2022
 • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, hanketta koordinoi ja hallinnoi Kolpeneen kuntayhtymä, 1.8.2020-31.12.2022
 • Irtisanoutumisesta selviytymiseen 7.10.2021-31.12.2022

Talousarvio 2022 -kirjan hankeluettelosta löytyy tarkempia tietoja kaupungin hankkeista