Pointista saa sekä kaupungin että TE-toimiston palvelut yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Pointti edistää työllistymistä eri toimijoiden kanssa uudella tavalla. Mukana yhteistyössä on Kemin kaupungin lisäksi Lapin TE-toimisto, ammattiopisto Lappian ja muut oppilaitokset sekä sidosryhmät. Yhdistämällä toimijoiden voimavarat jokaisen osapuolen tehtävät täydentävät kokonaisuutta päällekkäisyyksien sijaan. Pointissa asiakkaana saat henkilökohtaista palvelua ja oman työntekijän, jonka kanssa on helppo asioida.

Työnhakijoiden Pointti

Pointissa palvellaan kemiläisiä yli 30-vuotiaita työnhakijoita, joiden työttömyys on pitkittynyt. Lisäksi Pointissa palvelllaan Stora Ensolta irtisanottuja henkilöitä.

Pointissa tarjoamme maksutonta ja henkilökohtaista tukea ja ohjausta, haemme kanssasi ratkaisuja ja järjestämme tarvettasi vastaavat työllistymistä edistävät palvelut.

Työnantajien Pointti

Pointti tarjoaa työnantajille niin Kemin kaupungin, Lapin TE-toimiston kuin eri oppilaitostenkin ohjaus-, neuvonta- ja rekrytointipalvelut samasta paikasta. Työnantajana saat henkilökohtaista palvelua ja apua kaikissa työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Pointin yrityspalvelutiimi

Yrityspalvelutiimi tukee yrityksiä eri toimialoilla tarjoamalla asiantuntemusta muun muassa yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen, kouluttautumiseen ja rekrytoimiseen sekä tontti-ja toimitiloihin liittyvissä asioissa.

Yrityspalvelutiimi järjestää Pointissa tiistaisin kello 8.30 alkaen yrittäjille avoimia aamukahveja.

Yrityspalvelutiimin tavoittaa numerosta 040 159 3357.

Osaamista työelämän tarpeisiin Otetta-hanke

Kemin kaupunki on käynnistänyt kaksivuotisen Osaamista työelämän tarpeisiin Otetta-hankkeen, jonka aikana haetaan uudenlaisia ratkaisuja yritysten osaajatarpeeseen ja kohtaantoon oppilaitos- ja yritysyhteistyötä kehittämällä. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2023-31.8.2025. Hankkeen yhteyshenkilöt tavoittaa Pointista.

Hankkeessa on kaksi työpakettia:

TP 1 Meri-Lapin alueen työnantajien osaajatarpeeseen vastaaminen

Työpaketissa kehitetään yhdessä työnantajien kanssa välineitä/koulutuspaketteja työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen. Hankkeen aikana toteutetaan yhdessä yritysten kanssa 1-2 pilottia, joissa hyödynnetään myös muualta saatuja hyviä käytänteitä rekrytoinnissa ja osaamisen lisäämisessä (mm. joustavat opintopolut) hankkeeseen osallistuvien yritysten tarpeisiin.

Hankkeen aikana kehitetään konkreettisesti asiakkaan rinnalla kulkevaa omavalmentaja-toimintaa ja toimintamallia. Tarvittaessa oma-valmentaja myös jalkautuu työpaikoille huolehtimaan asiakkaan työhön opastamisesta erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla saattaen-vaihtaen periaatteella. Samalla edistetään työyhteisöjen monimuotoisuutta ja yritysten valmiuksia ottaa vastaan erilaisia työntekijöitä: omavalmentaja valmentaa myös työyhteisöjä omaksumaan uudenlaista ajattelua ja asenteita esim. osatyökykyisä ja maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kohtaan. Tässä menetelmänä käytetään yhteiskehittämistä työnantajien kanssa.

TP 2 Ekosysteeminen rakentaminen huomioiden osaajatarpeet

Työpaketissa rakennetaan ketterä ja paikalliset työnhakijat ja työnantajat tunteva toimintarakenne ja alueellinen toimintamalli. Yhdessä luodun toimintatavan avulla vastataan yritysten osaajatarpeisiin ja haetaan ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. Pitkällä aikavälillä (5-10 vuotta) pystytään nykyistä paremmin ennakoimaan ja tunnistamaan alueen koulutustarpeita.

Työpaketissa kootaan monialaisesta osaamisen kehittämisen toimijaverkostosta tiimi, joka tekee tiivistä oppilaitos- ja yritysyhteistyötä yhdessä Pointin yrityspalvelutiimin kanssa. Tiimin tavoitteena on tuoda uudella tavalla yhteen osaamisen ja työllisyyden palveluja, joilla pystytään ketterästi vastaamaan yritysten osaajatarpeisiin toimintaympäristön muutoksissa. Tiimille määritellään yhteiset tavoitteet ja toimintatavat. Yhdessä eri toimijoiden kesken haetaan keinoja, joilla voidaan paremmin ennakoida työelämän muutoksia ja muuttuvia osaamistarpeita. Tiimi toimii työrukkasena kehitettäessä jatkuvan oppimisen edistäviä rakenteita ja toimintamalleja. Oppilaitosyhteistyön kehittäminen ja uudenlaisten toimintamallien rakentaminen vaatii koordinointia jatkuvan monialaisen vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen ylläpitämiseksi.

Hankkeen aikana kehitetään Meri-Lapin alueelle muodostuvan työllisyysalueen kuntien, koulutusorganisaatioiden, viranomaisten ja työnantajien välistä toimintatapaa, joka on muodostunut yhteispalvelu Pointin ja ÄRM-työn aikana. Toimintatavalla vastataan tulevaan TE-uudistukseen vahvistamalla koko elinvoiman ekosysteemiä.

Lisätietoja:

Tervetuloa Pointtiin! Ole hyvä ja käy peremmälle, olemme täällä sinua varten!