Pointti on paikka, mistä saat sekä kaupungin että TE-toimiston palvelut yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Pointti edistää työllistymistä eri toimijoiden kanssa uudella tavalla. Mukana yhteistyössä on Kemin kaupungin lisäksi Lapin TE-toimisto, ammattiopisto Lappian ja muut oppilaitokset sekä sidosryhmät. Yhdistämällä toimijoiden voimavarat jokaisen osapuolen tehtävät täydentävät kokonaisuutta päällekkäisyyksien sijaan. Pointissa asiakkaana saat henkilökohtaista palvelua ja oman työntekijän, jonka kanssa on helppo asioida.

Työnhakijoiden Pointti

Pointin asiakkaita ovat:

  • kemiläiset yli 30-vuotiaat rakennetyöttömät, joista ensisijaisesti palvelemme sinua, kun:
    • olet saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää tai
    • työttömyytesi on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta tai
    • olet yli 30-vuotias kemiläinen ja olet asiakkaana työllistymistä edistävässä monialaisessa palvelussa.
  • Stora Ensolta irtisanotut työnhakijat:

Pointissa tarjoamme sinulle maksutonta ja henkilökohtaista tukea ja ohjausta, haemme kanssasi ratkaisuja ja järjestämme tarvettasi vastaavat työllistymistä edistävät palvelut.

Työnantajien Pointti

Pointti tarjoaa työnantajille niin Kemin kaupungin, Lapin TE-toimiston kuin eri oppilaitostenkin ohjaus-, neuvonta- ja rekrytointipalvelut samasta paikasta. Työnantajana saat henkilökohtaista palvelua ja apua kaikissa työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tervetuloa Pointtiin! Ole hyvä ja käy peremmälle, olemme täällä sinua varten!

Työtä Kemissä!-hanke

Työtä Kemissä!(ESR)-hankeen tavoitteena on rakentaa yhdessä Lapin TE-toimiston ja Kemin kaupungin monialainen työllisyyden yhteispalvelu, mistä työnhakijat ja työnantajat saavat työllistymistä edistävän tiedon, neuvonnan ja ohjauksen yhdestä paikasta. Työtä Kemissä!-hanke kokoaa kaikki työllistämisen parissa toimivat tahot yhteispalvelu Pointtiin ja samalle toiminta-alustalle verkossa.