Kaupunginvaltuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä hallintosäännöllä.

Hallintosäännössä määrätään kaupungin luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät.

Kemin kaupungin säännöt

Kemin kaupungin hallintosääntö
Nuorisovaltuuston toimintasääntö (hallintosäännön liite 1)
Vanhusneuvoston toimintasääntö (hallintosäännön liite 2)
Vammaisneuvoston toimintasääntö (hallintosäännön liite 3)
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje (hallintosäännön liite 4)

Rakennusvalvonnan taksat
Rakennusjärjestys

Kemin kaupungin laskutus- ja perintäohjeet 2017
Asiakirjojen lunastamisessa ja lähettämisessä noudatettavat maksut
Adressien ja mielipiteen ilmaisujen käsittelyohje
Avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Kemin kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje
Liite tytäryhteisön hallituksen työjärjestysmalli