Lautakuntien tehtävä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian linjausten mukaisesti.

Lautakunnat vastaavat valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta ja valmistelevat asioita kaupunginhallitukselle. Niillä on myös itsenäistä päätösvaltaa.

Jäsenet lautakuntiin sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitsee kaupunginvaltuusto. Jäsenen ei itse tarvitse olla kaupunginvaltuutettu. Henkilökohtaiset varajäsenet edustavat varsinaista jäsentä kun tämä on estynyt.

Lautakunnissa on mukana myös kaupunginhallituksen edustaja, kahta lautakuntaa lukuun ottamatta: keskusvaalilautakunnassa tai tarkastuslautakunnassa ei ole kaupunginhallituksen edustajaa. Kaupunginhallituksen edustajalla on oikeus ottaa osaa kokouksiin ja keskusteluun, mutta hän ei osallistu päätöksentekoon.

Pääsääntöisesti lautakunnat kokoontuvat kerran kuukaudessa. Niiden kokousasiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti.

Kemin kaupungin lautakunnat:

Lisäksi kaupungissa toimivat:

Näiden kolmen kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Keskusvaalilautakunnasta sekä vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään kuntalaissa ja vaalilaissa.

Koulutuslautakunta

Koulutuslautakunta vastaa perusopetuslaissa, lukiolaissa ja lasten päivähoidosta annetussa laissa määriteltyjen tehtävien järjestämisestä ja kehittämisestä.

Puheenjohtaja
Pertti Henttinen
Vasemmistoliitto
040 700 6052
varalla Markku Soppela

Varapuheenjohtaja
Ritva Aheinen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
040 547 2495
varalla Tanja Metsävainio

Jäsenet

 • Pasi Määttä Vasemmistoliitto, 050 495 1946, varajäsen Pasi Heikkinen
 • Albana Mustafi Vasemmistoliitto, 046 554 0086, varajäsen Miia Alasaarela  
 • Heidi Anttila, 050 534 4226 Vasemmistoliitto, varajäsen Marja-Leena Tervahauta
 • Kalle Huusko Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, 045 272 8999, varajäsen Timo Kauppi
 • Reijo Stark Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, varajäsen Markku Kylmämaa
 • Jouko Juntunen Suomen Keskusta 040 069 1371, varajäsen Jukka Halttunen
 • Arja Ketola, Suomen Keskusta, 040 069 4135, varajäsen Ulla Miettunen
 • Matti Muranen Kansallinen Kokoomus 040 747 3951, varajäsen Pirkko Hautaniemi-Lehtisalo

Takaisin sivun alkuun

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on järjestää kaikille väestö- ja ikäryhmille lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä niihin liittyvät terveyttä ja toimintakykyä edistävät neuvontapalvelut ja sosiaaliohjaus.

Puheenjohtaja
Aaro Tiilikainen
Vasemmistoliitto
040 058 4581
varalla Jari Lahtela

Varapuheenjohtaja
Ulla Miettunen
Suomen Keskusta
040 033 7159
varalla Anne Sipola

Jäsenet

 • Timo Marttala, Vasemmistoliitto 050 349 4423, varajäsen Petri Kittilä
 • Sari Ekorre, Vasemmistoliitto 040 025 8672, varajäsen Iina Luosujärvi
 • Laura Moilanen, Vasemmistoliitto, varajäsen Johanna Nordblom
 • Sari Auvinen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 040 736 3820, varajäsen Markku Heikkuri
 • Eija Karismo, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, varajäsen Aino Nuutinen
 • Jukka Korhonen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, varajäsen Katja Hietala
 • Aki Pyykkö, Suomen Keskusta 050 343 0808, varajäsen Arja Ketola
 • Raija Haapa, Kansallinen Kokoomus, varajäsen Mikko Anttila

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alajaostona ja sen toimialaan kuuluu:

 • yksilöitä ja perheitä koskevat viranhaltijapäätökset, joihin voidaan hakea oikaisua
 • muut jaoston päätettäväksi määritellyt asiat, joita ei ole delegoitu viranhaltijalle

Puheenjohtaja
Ulla Miettunen
Suomen Keskusta
040 033 7159
varalla Aki Pyykkö

Varapuheenjohtaja
Sari Ekorre-Nummikari
Vasemmistoliitto
040 025 8672
varalla

Jäsenet

 • Raija Haapa, Kansallinen Kokoomus 040 546 4012, varajäsen Timo Marttala
 • Eija Karismo, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, varajäsen Sari Auvinen

Takaisin sivun alkuun

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää teknistä toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Puheenjohtaja
Jaakko Alamommo
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
040 069 6934
varalla Anna Alm

Varapuheenjohtaja
Aili Virtala
Vasemmistoliitto
040 510 5874
varalla Kati Pyykkö

Jäsenet

 • Anneli Mikkanen, Vasemmistoliitto 040 864 9032, varajäsen Laura Moilanen
 • Tommi Sauvolainen, Vasemmistoliitto, varajäsen Teemu Vahlroos
 • Ensio Moisanen, Vasemmistoliitto, varajäsen Joonas Ylinen
 • Jukka Kunnari, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 040 568 6516, varajäsen Raimo Holopainen
 • Maria Viinikka, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue , varajäsen Markku Murtomäki
 • Juha Puro, Suomen Keskusta 040 510 3218, varajäsen Eero Tuokila
 • Ritva-Liisa Alatalo, Suomen Keskusta, varajäsen Minna Laitila
 • Elina Heinonen, Kansallinen Kokoomus 040 712 1442, varajäsen Kalervo Näykki
 • Harri Tauriainen, Perussuomalaiset, varajäsen Heidi Kärki

Ympäristöjaosto

Ympäristöjaosto on teknisen lautakunnan alajaosto. Ympäristöjaosto huolehtii toimialansa palvelujen, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteet ja seuraa tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta.

Ympäristöjaosto huolehtii:

 • rakennusvalvonnasta
 • ympäristönsuojelusta
 • ympäristöterveysvalvonnasta
 • eläinlääkintähuollosta
 • kaupungin välivuokraamien asunto-osakkeiden hallinnoinnista

Puheenjohtaja
Anneli Mikkanen
Vasemmistoliitto
040 864 9032
varalla Ritva Valkama

Varapuheenjohtaja
Heikki Härkönen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
varalla Reijo Stark

Jäsenet

 • Laura Moilanen, Vasemmistoliitto 040 416 8766, varajäsen Marja-Leena Tyystälä
 • Teemu Vahlroos, Vasemmistoliitto, varajäsen Jukka Ruotsalainen
 • Raimo Holopainen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue , varajäsen Markku Kylmänen
 • Markku Pudas, Suomen Keskusta, varajäsen Arja Ketola
 • Elina Heinonen, Kansallinen Kokoomus 040 712 1442, varajäsen Piia Kilpinen

Takaisin sivun alkuun

Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunta ohjaa niiden tehtävien järjestämistä, joista säädetään kirjasto-, museo-, nuoristo-, teatteri-ja orkestesterilaissa sekä laissa kuntien kulttuuritoiminnasta.

Puheenjohtaja
Juha Taanila
Suomen Keskusta
040 089 0646
varalla Juha Puro

Varapuheenjohtaja
Mikko Koivulehto
Vasemmistoliitto
040 534 6719
varalla Matti Adolfsen

Jäsenet

 • Pirkko Pehkonen, Vasemmistoliitto 050 564 3760, varajäsen Marja-Leena Tervahauta
 • Iina Luosujärvi, Vasemmistoliitto, varajäsen Johanna Nordblom
 • Kari Hanhisuanto, Vasemmistoliitto 040 705 3747, varajäsen Petri Markkanen
 • Tanja Metsävainio, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  050 432 1067, varajäsen Kaisu Liiten
 • Sami Zerni, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 040 541 3083, varajäsen Tuomo Nettamo
 • Omar Sarif, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 046 950 6372, varajäsen Jarmo Tölli
 • Minna Laitila, Suomen Keskusta 040 534 3642, varajäsen Riitta-Liisa Rousu
 • Kalle Helske, Kansallinen Kokoomus, varajäsen Ossi Karjalainen
 • Tuula Mäkinen, Vihreä liitto, varajäsen Tuula Ehrukainen-Sykkö

Takaisin sivun alkuun

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kunnan tilivelvolliset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Valtuustokauden 2017-2021 arviointikertomukset löytyy Tilastot ja julkaisut-sivulta.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Se myös valvoo lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle.

Puheenjohtaja
Jaana Kotkansalo
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
040 749 5446
varalla Ulla Alatalo

Varapuheenjohtaja
Aili Virtala
Vasemmistoliitto
040 510 5874
varalla Marja-Leena Tervahauta

Jäsenet

 • Kari Hanhisuanto, Vasemmistoliitto 040 705 3747, varajäsen Laura Moilanen
 • Veikko Kumpumäki, Vasemmistoliitto 040 547 2496, varajäsen Ari Mäläskä
 • Matti Viitanen, Vasemmistoliitto 040 731 2382, varajäsen Petri Kittilä
 • Kaisu Liiten, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 040 829 2736 varajäsen Marja-Liisa Kelhä
 • Merja Liuski, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue varajäsen Kimmo Peltonen
 • Juha Puro, Suomen Keskusta 040 510 3218, varajäsen Markku Pudas
 • Aki Pyykkö, Suomen Keskusta, varajäsen Jukka Halttunen
 • Mikko Anttila, Kansallinen Kokoomus 0400 54 3053, varajäsen Elina Heinonen

Takaisin sivun alkuun

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on laissa säädetty valtuuston asettama toimielin. Se huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa.

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. Varajäseniä on oltava vähintään viisi.

Keskusvaalilautakunta vastaa esimerkiksi ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.

Puheenjohtaja
Arvi Uusitalo
Kansallinen Kokoomus
varalla Pirjo Viitala

Jäsenet 2017–2021

 • Pirjo Viitala, Vasemmistoliitto
 • Anja Anttonen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 • Tapani Onkalo, Suomen Keskusta
 • Arvi Uusitalo, Kansallinen Kokoomus
 • Hannu Peurasaari, Perussuomalaiset

Varajäsenet

 • Mervi Tuohimaa, Vihreä liitto
 • Marketta Näykki, Suomen Kristillisdemokraatit
 • Matti Viitanen, Vasemmistoliitto
 • Juhani Malinen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 • Kai Puro, Suomen Keskusta
 • Heidi Kärki, Perussuomalaiset

Vaalilautakunta

Kaupunginhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Näiden lisäksi asetettava vähintään kolme varajäsentä.

Lisäksi pitää asettaa laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä vähintään kolme varajäsentä.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet että varajäsenet tulee valita vaalikelpoisista kunnan asukkaista. Valinnat pitää tehdä siten, että jäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat Kemissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Takaisin sivun alkuun

Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta

Meri-Lapin kuntien yhteinen toimielin, Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta, huolehtii taiteen perusopetuslaissa sekä teatteri- ja orkesterilaissa säädetyistä tehtävistä.

Puheenjohtaja
Marja-Leena Tervahauta Vasemmistoliitto
044 019 5210
Kemin edustaja
varalla Matti Adolfsen

Varapuheenjohtaja
Marja-Liisa Kelhä
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kemin edustaja
varalla Anniina Kulluvaara

 • Kemin edustaja Jouko Juntunen, varajäsen Ismo Klemettinen
 • Keminmaan edustaja Erkki Puotiniemi, varajäsen Ville Mällinen
 • Simon edustaja Jaana Tuuttu, varajäsen Kyösti Miettinen
 • Tervolan edustaja Sinikka Alaollitervo, varajäsen Juha Joutulainen
 • Tornion edustaja Vilho Junnola, varajäsen Taimi Arvola
 • Tornion edustaja Sirkku Hanhikoski, varajäsen Petri Leinonen

Takaisin sivun alkuun

Vapaan sivistystyön jaosto

Vapaan sivistystyön jaosto on myös Meri-Lapin kuntien yhteinen toimielin, joka huolehtii vapaasta sivistystyöstä säädetyssä laissa tarkoitetusta opetuksesta, ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta, taiteen perusopetuksesta ja maksullisesta palvelutoiminnasta.

Puheenjohtaja

Marja-Leena Tervahauta
Vasemmistoliitto
044 019 5210
Kemin edustaja
varalla Matti Adolfsen

Jäsenet

 • Kemin edustaja Marja-Liisa Kelhä, varajäsen Anniina Kulluvaara
 • Keminmaan edustaja Juhani Hiltunen, varajäsen Sanna Papunen
 • Keminmaan edustaja Jarno Vuorinen, varajäsen Anna Paunu
 • Simon edustaja Tarja Leskinen, varajäsen
 • Simon edustaja Eero Halttu, varajäsen Helvi Hamari
 • Tervolan edustaja Teija Mäkipeura, varajäsen Paula Skinnari
 • Tervolan edustaja Raimo Puikko, varajäsen Juha Joutulainen

Takaisin sivun alkuun