Lautakuntien tehtävä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian linjausten mukaisesti.

Lautakunnat vastaavat valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta ja valmistelevat asioita kaupunginhallitukselle. Niillä on myös itsenäistä päätösvaltaa.

Jäsenet lautakuntiin sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitsee kaupunginvaltuusto. Jäsenen ei itse tarvitse olla kaupunginvaltuutettu. Henkilökohtaiset varajäsenet edustavat varsinaista jäsentä kun tämä on estynyt.

Lautakunnissa on mukana myös kaupunginhallituksen edustaja, lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa ja tarkastuslautakuntaa. Kaupunginhallituksen edustajalla on oikeus ottaa osaa kokouksiin ja keskusteluun, mutta hän ei osallistu päätöksentekoon.

Pääsääntöisesti lautakunnat kokoontuvat kerran kuukaudessa. Niiden kokousasiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti.

Kemin kaupungin lautakunnat:

Kaikkien Kemin kaupungin luottamushenkilöiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kemi.fi

Elinvoimatoimialan vastuulla ovat kaupungin elinvoiman kehittäminen sekä yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisen prosessi sekä maankäytön ja asumisen prosessit sekä osaamisen kehittäminen.

Elinvoimalautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa yrityksille, asukkaille ja palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Puheenjohtaja
Eero Tuokila
Suomen Keskusta
varalla Aki Pyykkö

Varapuheenjohtaja
Juha Puro
Perussuomalaiset
varalla Jani Moisio

Jäsenet

Mika Piiparinen, henkilökohtainen varajäsen Ville Liimatainen

Anniina Kumpula, henkilökohtainen varajäsen Jukka Kotajärvi

Jukka Kunnari, henkilökohtainen varajäsen Kimmo Rimpeläinen

Miia Alasaarela, henkilökohtainen varajäsen Ensio Moisanen

Pirkko Pehkonen, henkilökohtainen varajäsen Helena Kumpumäki

Mikko Koivulehto, henkilökohtainen varajäsen Kristiina Mäki-Jokela

Anne Sipola, henkilökohtainen varajäsen Sanna Niskala

Kalle Helske, henkilökohtainen Iina Koskela

 

Hyvinvointitoimialan vastuulla ovat lasten ja nuorten palveluprosessit, vapaa-aikapalvelujen kehittämisen ja koordinoinnin sekä järjestöyhteistyön edistämisen prosessit ja hyvinvoinnin, terveyden sekä liikunnan edistämisen prosessi.

Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Puheenjohtaja
Teija Jestilä
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
040 664 7715
varalla Ulla Alatalo

Varapuheenjohtaja
Marja-Leena Laitinen
Kansallinen Kokoomus
040 515 5814
varalla Jami Kinnunen

Jäsenet

Viivi Järvelä, henkilökohtainen varajäsen Katriina Knuuti

Sami Zerni, henkilökohtainen varajäsen Ilkka Nisula

Jukka Herrala, henkilökohtainen varajäsen Pirkko Pehkonen

Joonas Ylinen, henkilökohtainen varajäsen Jaana Viitala

Iida Vahtola, henkilökohtainen varajäsen Miia Alasaarela

James Nevala, henkilökohtainen varajäsen Eero Tuokila

Paula Keinänen, henkilökohtainen varajäsen Anne Sipola

Jani Moisio, henkilökohtainen varajäsen Juhani Palokangas

Puheenjohtaja
Sanna Määttä
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
varalla Essi Rytilahti

Varapuheenjohtaja
Anneli Mikkanen
Vasemmistoliitto
040 864 9032
varalla Mira Karhu

Jäsenet

Raimo Holopainen, henkilökohtainen varajäsen Jukka Kotajärvi

Markku Pudas, henkilökohtainen varajäsen Aki Pyykkö

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kunnan tilivelvolliset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Valtuustokauden 2017-2021 arviointikertomukset löytyy Tilastot ja julkaisut-sivulta.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Se myös valvoo lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle.

Puheenjohtaja
Sari Ekorre
Vasemmistoliitto
varalla Sisko Korrensalo

Varapuheenjohtaja
Joni Määttä
Kansallinen Kokoomus
varalla Jami Kinnunen

Jäsenet

Milla Hietala, henkilökohtainen varajäsen Janne Saarijärvi

Kimmo Peltonen, henkilökohtainen varajäsen Petri Ronkainen

Essi Rytilahti, henkilökohtainen varajäsen Mika Hannuksela

Mauri Jaakkonen, henkilökohtainen varajäsen Tanja Nordlund

Heidi Anttila, henkilökohtainen varajäsen Pasi Heikkinen

Sari Eilittä, henkilökohtainen varajäsen Tiina Loukola

Petri Kittilä, henkilökohtainen varajäsen Ismo Klementtinen

Merja Heikka, henkilökohtainen varajäsen Anne-Mari Salin

Ympäristötoimialan vastuulla ovat yleisten alueiden prosessit, kiinteistöjen ylläpitoprosessit sekä viranomaistoiminnan ja luvituksen prosessit. Ympäristötoimialalla on lisäksi hallintoyksikkö.

Ympäristölautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta huolehtii toimialansa tuotannon, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta. Lautakunta valmistelee toimialallaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Lautakunta valmistelee seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen talousarviota varten. Ympäristöjaosto huolehtii toimialansa palvelujen, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteet ja seuraa tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa
suunnittelua ja toteutusta.

Puheenjohtaja
Jouko Pasoja
Vasemmistoliitto
040 507 4382
varalla Jenna Pihkapuro

Varapuheenjohtaja
Jaakko Alamommo
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
040 069 6934
varalla Ati Hast

Jäsenet

Heikki Härkönen, henkilökohtainen varajäsen Jukka Korhonen

Katriina Knuuti, henkilökohtainen varajäsen Ulla Alatalo

Matti Kettunen, henkilökohtainen varajäsen Kati Pyykkö

Anneli Mikkanen, henkilökohtainen varajäsen Matti Adolfsen

Minna Laitila, henkilökohtainen varajäsen Arja Ketola

Markku Pudas, henkilökohtainen varajäsen Aki Pyykkö

Leena Tiensuu, henkilökohtainen varajäsen Jami Kinnunen

Päivi Heiskanen, henkilökohtainen varajäsen Jani Moisio

Puheenjohtaja

Anja Anttonen

Varapuheenjohtaja

Tuula Hiltunen

Jäsenet

Tapani Onkalo
Jami Kinnunen
Harri Pullola

Varajäsenet

Timo Luosujärvi
1. varajäsen

Matti Päkkilä
2. varajäsen

Jouko Juntunen
3. varajäsen

Niina Mömmö-Koskiniemi
4. varajäsen

Päivi Heiskanen
5. varajäsen

 

 

Meri-Lapin kuntien yhteiset toimielimet

Meri-Lapin kuntien yhteinen toimielin, Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunta, huolehtii taiteen perusopetuslaissa sekä teatteri- ja orkesterilaissa säädetyistä tehtävistä.

Puheenjohtaja
Jaana Kotkansalo
Sitoutumaton
040 749 5446
varalla Heikki Härkönen

Varapuheenjohtaja
Matti Adolfsen
Vasemmistoliitto
varalla Jukka Herrala

Kemin edustaja Minna Laitila, varajäsen Sanna Niskala

Keminmaan edustaja Erkki Puotiniemi, varajäsen Virpi Kirkinen

Simon edustaja Leena Alanaatu-Haapaniemi

Tervolan edustaja Juha Joutulainen

Tornion edustaja Nina Juusola

Tornion edustaja Risto Leinonen

Vapaan sivistystyön jaosto on myös Meri-Lapin kuntien yhteinen toimielin, joka huolehtii vapaasta sivistystyöstä säädetyssä laissa tarkoitetusta opetuksesta, ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta, taiteen perusopetuksesta ja maksullisesta palvelutoiminnasta.

Puheenjohtaja
Jaana Kotkansalo
Sitoutumaton
040 749 5446
varalla Heikki Härkönen

Jäsenet

Kemin edustaja Matti Adolfsen, varajäsen Helena Matsi

Keminmaan edustaja Juhani Hiltunen, varajäsen Roland Berg

Keminmaan edustaja Eveliina Hipsi-Tuokkola, varajäsen Jarno Vuorinen

Simon edustaja Ari Hiltula, varajäsen Kimmo Laisalmi

Simon edustaja Saara Kaarnalinna, varajäsen Kaisa Vääräkangas

Tervolan edustaja Erika Kauppi, varajäsen Kokko Virva

Tervolan edustaja Raimo Puikko, varajäsen Juha Joutulainen

Vaaleihin liittyvät lautakunnat

Keskusvaalilautakunta on laissa säädetty valtuuston asettama toimielin. Se huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa.

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. Varajäseniä on kuitenkin oltava vähintään viisi.

Keskusvaalilautakunta vastaa esimerkiksi ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.

Puheenjohtaja
Anja Anttonen
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Varapuheenjohtaja
Tuula Hiltunen

Varsinaiset jäsenet 2021–2025

Tapani Onkalo, Suomen Keskusta

Jami Kinnunen, Kansallinen Kokoomus

Harri Pullola, Perussuomalaiset

Varajäsenet

Timo Luosujärvi

Matti Päkkilä

Jouko Juntunen

Niina Mömmö-Koskiniemi

Päivi Heiskanen

Kaupunginhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Näiden lisäksi asetettava vähintään kolme varajäsentä.

Lisäksi pitää asettaa laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä vähintään kolme varajäsentä.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet että varajäsenet tulee valita vaalikelpoisista kunnan asukkaista. Valinnat pitää tehdä siten, että jäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat Kemissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Lisäksi kaupungissa toimivat

Näiden kolmen kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.