Talousarvio

Talousarvio ja -suunnitelma linjaavat kaupungin taloutta, varainhoitoa ja toimintaa. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain vuoden loppuun mennessä. Kaupungin strategian ja talousarvion toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa julkaistavissa seurantaraporteissa ja talouden kehittymistä kuukausiraporteissa.

Kaupungin vuosikate vuonna 2023 on 9,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 4,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuonna 2023 kuntien verotuloissa tapahtuu suuri muutos, kun osa verotuloista siirtyy hyvinvointialueille. Jokaisen kunnan tuloveroprosentista siirtyy 12,64 prosenttiyksikköä hyvinvointialueelle eli Kemin veroprosentiksi jää tämän jälkeen 9,11 prosenttia.

 • Toimintatulot 24,8 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 68,2
 • Verotulot 51,2
 • Valtionosuus 0,4
 • Rahoitusmenot ja -tulot 1,7
 • Vuosikate 9,9
 • Tulos 4,8
 • Lainakanta 124,4

Kaupunginjohtajan katsaus
Talousarvio 2023 taloussuunnitelma 2023-2026

Tilinpäätös 2022

 • Toimintatulot 37,0 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 185,0
 • Verotulot 91,6
 • Valtionosuus 55,6
 • Rahoitusmenot ja -tulot 1,2
 • Vuosikate 0,4
 • Tilikauden alijäämä -3,8
 • Lainakanta 129,8

Kaupunginjohtajan katsaus
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
Henkilöstöraportti 2022

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Henkilöstöraportti 2021
Tilintarkastuskertomus 2021

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Henkilöstöraportti 2020
Tilintarkastuskertomus 2020

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Henkilöstöraportti 2019
Tilintarkastuskertomus 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointikertomus 2022
Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2020
Arviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017