Talousarvio

Kemin kaupungin vuoden 2020 talousarvioesitys on tasapainossa, mutta se sisältää tiettyjä riskejä. Riskit liittyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen subjektiivisiin oikeuksiin sekä sairaanhoitopiiriin liittyviin menoihin. Subjektiivinen tarkoittaa sitä, että oikeus kuuluu jokaiselle, joka täyttää laissa määritellyt kriteerit. Kunnalla on velvollisuus järjestää nämä palvelut kaikissa tilanteissa niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat. Kunta ei voi esimerkiksi sanoa, että sillä ei ole tarpeeksi rahaa järjestää näitä palveluita.

Kaupungin vuosikate on 5,5 miljoonaa euroa (114 prosenttia poistoista) ja tilikauden tulos on 665 000 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen menot ovat 170,8 miljoonaa euroa. Se on noin 0,5 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 tilinpäätösarvio.

Suomen Kuntaliiton antaman suosituksen mukaan kunnan talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Kun talousarviota tehtiin, tuottajalautakunnat tekivät ensin ehdotuksensa. Ehdotusten jälkeen talousarviota tasapainotettiin. Tasapainottaminen tehtiin niin, että käyttötalouden menoja karsittiin noin 2,3 miljoonaa euroa. Myös konserniyhtiöistä saatavia tuloja lisättiin 1,5 miljoonaa euroa ja yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettiin 0,11 prosenttiyksikköä. Vuoden 2020 tuloveroprosentti säilyy entisenä, 21,75. Valtionosuudet kasvavat vuoteen 2019 verrattuna noin 3,4 miljoonaa euroa.

 • Toimintatulot 36,0 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 170,8
 • Verotulot 90,3
 • Valtionosuus 47,4
 • Rahoitusmenot ja -tulot 2,5
 • Vuosikate 5,5
 • Tulos 0,7
 • Lainakanta 105,6

Kaupunginjohtajan katsaus
Talousarvio 2020 taloussuunnitelma 2020-2023

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2022

Tilinpäätös 2019

 • Toimintatulot 35,5 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 175,1
 • Verotulot 86,7
 • Valtionosuus 44,1
 • Rahoitusmenot ja -tulot 0,9
 • Vuosikate – 7,9
 • Tilikauden alijäämä – 10,0
 • Lainakanta 106,5

Kaupunginjohtajan katsaus
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Henkilöstöraportti 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017