Talousarvio

Talousarvio ja -suunnitelma linjaavat kaupungin taloutta, varainhoitoa ja toimintaa. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain vuoden loppuun mennessä. Kaupungin strategian ja talousarvion toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa julkaistavissa seurantaraporteissa ja talouden kehittymistä kuukausiraporteissa.

Kaupungin vuosikate vuonna 2024 on 5,0 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuonna 2024 Kemin veroprosentti on 9,6 prosenttia.

 • Toimintatulot 24,8 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 72,2
 • Verotulot 53,0
 • Valtionosuus -1,6
 • Rahoitusmenot ja -tulot 0,9
 • Vuosikate 5,0
 • Tulos 0,1
 • Lainakanta 121,3

Kaupunginjohtajan katsaus
Talousarvio 2024 taloussuunnitelma 2024-2027

Tilinpäätös 2022

 • Toimintatulot 37,0 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 185,0
 • Verotulot 91,6
 • Valtionosuus 55,6
 • Rahoitusmenot ja -tulot 1,2
 • Vuosikate 0,4
 • Tilikauden alijäämä -3,8
 • Lainakanta 129,8

Kaupunginjohtajan katsaus
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
Henkilöstöraportti 2022

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Henkilöstöraportti 2021
Tilintarkastuskertomus 2021

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Henkilöstöraportti 2020
Tilintarkastuskertomus 2020

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Henkilöstöraportti 2019
Tilintarkastuskertomus 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointikertomus 2023
Arviointikertomus 2022
Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2020
Arviointikertomus 2019