Talousarvio

Talousarvio ja -suunnitelma linjaavat kaupungin taloutta, varainhoitoa ja toimintaa. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain vuoden loppuun mennessä. Kaupungin strategian ja talousarvion toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa julkaistavissa seurantaraporteissa ja talouden kehittymistä kuukausiraporteissa.

Kaupungin vuosikate vuonna 2022 on 2,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kertyneet alijäämät on ehdotettu katettavaksi taloussuunnitelmavuosina vuoteen 2025 mennessä.

Vuoden 2022 tuloveroprosentti säilyy entisenä, 21,75.

 • Toimintatulot 34,6 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 178,0
 • Verotulot 89,7
 • Valtionosuus 54,5
 • Rahoitusmenot ja -tulot 2,0
 • Vuosikate 2,3
 • Tulos -2,9
 • Lainakanta 134,6

Kaupunginjohtajan katsaus
Talousarvio 2022 taloussuunnitelma 2022-2025

Talousarvio 2021 taloussuunnitelma 2021-2024

Tilinpäätös 2021

 • Toimintatulot 37,9 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 181,9
 • Verotulot 92,3
 • Valtionosuus 52,7
 • Rahoitusmenot ja -tulot 1,6
 • Vuosikate 2,6
 • Tilikauden alijäämä -2,4
 • Lainakanta 120,1

Kaupunginjohtajan katsaus
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Henkilöstöraportti 2021
Tilintarkastuskertomus 2021

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Henkilöstöraportti 2020
Tilintarkastuskertomus 2020

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Henkilöstöraportti 2019
Tilintarkastuskertomus 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointikertomus 2021
Arviointikertomus 2020
Arviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017