Talousarvio

Kemin kaupungin vuoden 2021 talousarvioesitys on tasapainossa, mutta se sisältää tiettyjä riskejä. Riskit liittyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen subjektiivisiin oikeuksiin sekä sairaanhoitopiiriin liittyviin menoihin. Subjektiivinen tarkoittaa sitä, että oikeus kuuluu jokaiselle, joka täyttää laissa määritellyt kriteerit. Kunnalla on velvollisuus järjestää nämä palvelut kaikissa tilanteissa niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat. Kunta ei voi esimerkiksi sanoa, että sillä ei ole tarpeeksi rahaa järjestää näitä palveluita.

Kaupungin vuosikate on 6,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen menot ovat 174,2 miljoonaa euroa. Se on noin 0,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 tilinpäätösarvio.

Suomen Kuntaliiton antaman suosituksen mukaan kunnan talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Kun talousarviota tehtiin, tuottajalautakunnat tekivät ensin ehdotuksensa. Ehdotusten jälkeen talousarviota tasapainotettiin. Tasapainottaminen tehtiin niin, että käyttötalouden menoja karsittiin noin 0,7 miljoonaa euroa. Valtionosuutta lisättiin 2,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tuloveroprosentti säilyy entisenä, 21,75. Valtionosuudet vähenevät vuoteen 2020 verrattuna noin 3,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 valtionosuudet eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska valtio korvasi kunnille koronasta aiheutuneita kustannuksia korottamalla peruspalvelujen valtionosuutta.

 • Toimintatulot 35,9 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 174,2
 • Verotulot 90,9
 • Valtionosuus 52,4
 • Rahoitusmenot ja -tulot 1,6
 • Vuosikate 6,7
 • Tulos 1,7
 • Lainakanta 115,3

Kaupunginjohtajan katsaus
Talousarvio 2021 taloussuunnitelma 2021-2024

Tilinpäätös 2020

 • Toimintatulot 34,3 (luvut miljoonaa euroa)
 • Toimintamenot 174,2
 • Verotulot 88,5
 • Valtionosuus 55,9
 • Rahoitusmenot ja -tulot 2,5
 • Vuosikate 7,0
 • Tilikauden ylijäämä 1,9
 • Lainakanta 107,2

Kaupunginjohtajan katsaus
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Henkilöstöraportti 2020
Tilintarkastuskertomus 2020


Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Henkilöstöraportti 2019
Tilintarkastuskertomus 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointikertomus 2020
Arviointikertomus 2019
Arviointikertomus 2018
Arviointikertomus 2017