Kirjaamista toteutetaan Kemin kaupungissa usealla toimialueella. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston sekä keskushallinnon käsittelyyn menevät asiat ja asiakirjat kirjataan kaupunginkanslian kirjaamossa.

Muiden toimialueiden ja toimielinten käsittelyyn menevät asiat ja asiakirjat kirjataan kyseisten alojen kirjaamoissa tai kirjauspisteissä.

Eri kirjaamoihin voi lähettää asiakirjoja postitse tai sähköpostina. Kirjaamoista saa tietoa käsiteltäväksi toimitettujen asiakirjojen käsittelyvaiheista ja toimielinten tekemistä päätöksistä.