Näkövammaisten myyntinäyttely

Sokeain viikon tapahtuma  to   14.11.klo 10-14  sairaalan aulassa.

Näkövammaisten käsityöntekijöiden myyntinäyttely ja apuväline-esittely.

Vain käteinen raha!

Tervetuloa!

L-PSHP:n ja Mehiläisen yhteisyritys

Miksi yhteisyrityksen perustamisen lähdettiin ja mitä se tarjoaa kuntalaisille?

Terveydenhuoltolain muutos ja elokuiset kiireellisen hoidon- ja erikoissairaanhoidon keskittämisasetukset yhdessä valmisteilla olevan maakunta- ja sote-lainuudistuksen kanssa aiheuttavat suuren uhan alueen palveluille.

Viimeisissä vuoden aikana käydyissä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaaloiden yhteistyöneuvotteluissa Rovaniemi tarjosi Kemille vain hyvin suppeaa päivystystä.

Toteutuessaan Rovaniemen malli merkitsisi sairaalan palvelujen voimakasta alasajoa, ja palvelujen siirtymistä Rovaniemelle ja Ouluun. Meri-Lapin esitys sairaalamme päivystysvalikoimaksi on toistuvasti hylätty neuvotteluissa. Kyse ei ole Lapin maakunnan kustannusten hallinnasta. Lapin liiton teettämän puolueettoman tahon tekemissä laskelmissa maakunnan rahat säästyvät jos Kemissä on toimiva sairaala. Jos Kemin sairaala ajetaan alas, niin potilaat suuntaavat Ouluun hakemaan palveluja ja tästä maakunnalle aiheuttamat kustannukset ovat suuremmat kuin sairaalan alasajosta koituvat säästöt.

Yhteisyrityksen perustamisen taustalla on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen hyvä yhteistyö samassa organisaatiossa. Toinen keskeinen tavoite on sairaalan palvelujen turvaaminen alueella. Neljän kunnan ja Mehiläisen omistama yhteisyritys voi maakuntaa sitovan palvelusopimuksen perusteella tuottaa paremmin palveluja Länsi-Pohjassa.

Hanke on saanut voimakasta vastustusta valtiovallan taholta ja arvostelua on tullut niin kriittisiltä alueen toimijoilta kuin muiltakin Lapin toimijoilta. Yhteisyrityksen perustaminen perustuu lain suomiin mahdollisuuksiin ja kuntien itsemääräämisoikeuteen. Perustettavan uuden yhtiön kotipaikka on Kemi, ja se maksaa verot alueelle.

Yhtiön mahdollisesta voitosta on sovittu osa käytettävän alueen palvelujen kehittämiseen. Olennainen osa yhteisyrityksen toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä on hyvä motivoitunut henkilöstö, joka siirtyy yhteisyritykseen liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä.

Pertti Sakaranaho
Ylilääkäri /PTH-yksikkö
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri