Katujen kunnossapito

Liikenneverkkopalveluiden kunnossapitovastuulla olevan liikenneverkoston pituus on noin 215 km, joista 68 kilometriä on kevyenliikenteen väyliä. Osa kaupungin liikenneverkostosta on liikenneviraston hoidettavana.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Talvikunnossapitoa ohjaa erillinen katuluokitus, jonka perusteella määräytyy kadun kunnossapitotoimen alkamisaika ja sen kesto.

Kadun kunnossapitoa on päällysteiden korjaaminen tai päällystäminen, lumen ja jään poistaminen, katujen tasaisena pitäminen, liukkauden torjuminen ja pölyntorjunta (hiekoitushiekan poisto ja sorateiden suolaus).

Katujen kunnossapitoon kuuluvat myös katualueilla olevien istutusten, kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen.

Liikenneviraston kunnossapitämät kadut ja tiet

Yhteystiedot

Tiemestarin toimisto 016 259 624
Tiemestari Tarja Happonen 040 842 3817
Tekninen johtaja Mika Grönvall 040 0895 322
Kunnossapidon päivystyspuhelin Talviaikana työajan ulkopuolella 040 069 0388