Kuulutukset

Viralliset kuulutukset

Kaupungin viralliset kuulutukset ovat nähtävillä sähköisessä ilmoitustaulussa.
Muiden viranomaisten  kuulutukset ovat nähtävänä myös Kemin kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla, 1. krs, Valtakatu 26.
Kuulutusten esillepanosta huolehtii kaupunginkanslian kirjaamo. Ilmoitustaulunhoitajan yhteystiedot ovat p. 016 259 215 tai kirjaamo@kemi.fi
Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26.

Kuulutukset julkaistaan lähiaikoina suoraan asianhallintajärjestelmän kautta tässä linkissä.

Lähettäjä Kuulutusten otsikkotiedot Julkipanoaika
Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy Kemin biotuotetehdas nähtävänä koko arviointimenettelyn ajan
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / Volkswagen Crafter -merkkinen linja-auto 15.8.-31.10.2019
Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / Fiat Ducato -merkkinen asuntoauto 15.8.-31.10.2019
Puolustusvoimat Kutsuntakuulutus 16.8.-13.12.2019
Tekninen toimiala/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuunotto siirtolain 7 §:n perusteella / Toyota-merkkinen henkilöauto 29.8.-31.10.2019
Tekninen toimiala/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuunotto siirtolain 7 §:n perusteella / Ford-merkkinen henkilöauto 29.8.-31.10.2019
Tekninen toimiala/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuunotto siirtolain 7 §:n perusteella / Opel Vectra-merkkinen henkilöauto 2.9.-31.10.2019
Tekninen toimiala/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuunotto siirtolain 7 §:n perusteella/ Chrysler Voyager-merkkinen henkilöauto 2.9.-31.10.2019
Kaupunginhallitus Kaupungin yleisavustukset vuodelle 2020 18.9.-31.10.2019
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lupa kalastaa kalastusasetuksesta poiketen (KL 47 § ja KA 1 §) 16.9.-16.10.2019
Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu Yleis- ja asemakaavojen valmisteluaineistot sekä kaavaluonnokset nähtävänä 23.9.-22.10.2019
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus 21.9.-5.11.2019
Perämeren jätelautakunta Jätehuollon palvelutason luonnos nähtävillä 2.10.-29.11.2019
Ote jätelautakunnan päätöksestä 52 § /3.9.2019
Jätehuollon palvelutason luonnos 3.9.2019
Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuunotto siirtolain 7 §:n perusteella/VW Golf merkkinen henkilöauto 8.10.-9.12.2019
Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuunotto siirtolain 7 §:n perusteella/Mercedes Benz merkkinen henkilöauto 8.10.-9.12.2019
Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuunotto siirtolain 7 §:n perusteella/Opel Astra merkkinen henkilöauto 8.10.-9.12.2019
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista 11.10.-11.11.2019
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 10.10.2019
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 kokouskutsu 16.10.-25.10.2019
Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuunottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / Solifer merkkinen asuntovaunu 11.10.-11.12.2019
Sosiaali- ja terveyspalvelut Taloussihteeri 14.10.-31.10.2019