Kuulutukset

Viralliset kuulutukset

Kaupungin www-sivujen lisäksi viralliset kuulutukset ovat nähtävänä myös Kemin kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla, 1. krs, Valtakatu 26.
Kuulutusten esillepanosta huolehtii kaupunginkanslian kirjaamo. Ilmoitustaulunhoitajan yhteystiedot ovat p. 016 259 215 tai kirjaamo@kemi.fi
Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26.

Nro Lähettäjä Kuulutusten otsikkotiedot Julkipanoaika
52 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yli-Kaakamon tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely Tornio 24.4.2014 alkaen koko arviointimenettelyn ajan.
Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26
31 Lapin poliisilaitos Poliisin hallussa oleva tuntemattomaksi jääneeltä omistajalta rikoksen kautta viety omaisuus 1.3.-1.10.2017
75 Tekninen palvelukeskus Karjalahden kaupunginosan asemakaavan muutosehdotus ja Sauvosaaren kaupunginosan asemakaavan muutos 31.5.-30.6.2017
76 Vaasan hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.5.2017 valituksiin vesitalousasiassa 1.6.-30.6.2017
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.5.2017
77 Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella, valkoinen Mercedes-Benz-E -merkkinen henkilöauto 1.6.-31.8.2017
79 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sosiaalityöntekijän virka 4.9.2017 lukien 1.6.-7.7.2017
82 Kivikon koulu 2 luokanopettajan tehtävää ja 1 koulunkäynninohjaajan toimi 9.6.-26.6.2017
85 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus – Baltic Bulk Oy:n nestemäisten kemikaalien varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen 12.6.-12.7.2017
86 Viranomaispalvelut Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta sisäsatamassa  / Seilari Catering Oy 15.6.-14.7.2017
87 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sosiaalityöntekijän virka 1.9.2017 lukien 16.6.-7.7.2017
88 Viranomaispalvleut Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Kemin Täiköntorilla / Easy Living in Kemi -viikko 2017 19.6.-18.7.2017
89 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 28.6.2017 kokouskutsu 21.6.-3.7.2017
90 Hepolan koulu Englannin ja ruotsin kielen tuntiopettaja 21.6.-24.7.2017
91 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen 22.6.-22.7.2017
92 Hepolan koulu Tuntiopettaja, kuntouttava toiminta ajalle 1.8.2017-31.7.2018 22.6.-5.7.2017
93 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Lähihoitajan toimi 26.6.-13.8.2017