Kuulutukset

Viralliset kuulutukset

Kaupungin viralliset kuulutukset ovat nähtävillä sähköisessä ilmoitustaulussa.
Muiden viranomaisten  kuulutukset ovat nähtävänä myös Kemin kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla, 1. krs, Valtakatu 26.
Kuulutusten esillepanosta huolehtii kaupunginkanslian kirjaamo. Ilmoitustaulunhoitajan yhteystiedot ovat p. 016 259 215 tai kirjaamo@kemi.fi
Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26.

Nro Lähettäjä Kuulutusten otsikkotiedot Julkipanoaika
52 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yli-Kaakamon tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely Tornio 24.4.2014 alkaen koko arviointimenettelyn ajan.
Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26
104 Puolustusvoimat Kutsuntakuulutus 17.8.-15.12.2017
107 Sivistuspalvelukeskus / Varhaiskasvatus Perhepäivähoitaja 18.8.-31.12.2017
110 Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella Punainen Nissan Micra -merkkinen henkilöauto 18.9.-30.11.2017
113 Kaupunginhallitus Kaupungin yleisavustukset vuodelle 2018 27.9.-31.10.2017
114 Viranomaispalvelut Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Arctic Icekarting 29.9.-30.10.2017
115 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös / Virkavaalia koskeva valitus 28.9.-6.11.2017
116 Tekninen lautakunta Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 106 tontteja 11-13 (City-kulma) koskeva asemakaavan muutosehdotus 2.10.-31.10.2017
117 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 23.10.2017 kokouskutsu 18.10.-27.10.2017
118 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Karihaaran sahan toiminnan lopettaminen 17.10.-16.11.2017
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.10.2017
119 Ympäristönsuojelu Morenia Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottoon sekä kallion ja kiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin ym. 1.11.-30.11.2017
120 Tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisu määräalalle kiinteistöstä 240-403-22-164/Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy Esa ja Pojat 24.10.-25.11.2017