Kuulutukset

Viralliset kuulutukset

Kaupungin viralliset kuulutukset ovat nähtävillä sähköisessä ilmoitustaulussa.
Muiden viranomaisten  kuulutukset ovat nähtävänä myös Kemin kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla, 1. krs, Valtakatu 26.
Kuulutusten esillepanosta huolehtii kaupunginkanslian kirjaamo. Ilmoitustaulunhoitajan yhteystiedot ovat p. 016 259 215 tai kirjaamo@kemi.fi
Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26.

Nro Lähettäjä Kuulutusten otsikkotiedot Julkipanoaika
52 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yli-Kaakamon tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely Tornio 24.4.2014 alkaen koko arviointimenettelyn ajan.
Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26
31 Lapin poliisilaitos Poliisin hallussa oleva tuntemattomaksi jääneeltä omistajalta rikoksen kautta viety omaisuus 1.3.-1.10.2017
77 Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella, valkoinen Mercedes-Benz-E -merkkinen henkilöauto 1.6.-31.8.2017
97 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Koetoimintailmoitus jätteiden koepoltosta Holstinharjun käsittelylaitoksella/Savaterra Oy 21.7.-21.8.2017
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.7.2017 / Savaterra Oy
98 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Koetoimintailmoitus kuituperäisen kuivatun lietteen polttamisesta Kemin voimalaitoksella / Metsä Fibre Oy 21.7.-21.8.2017
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.7.2017 / Metsä Fibre Oy
99 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintoviraston erityistiedoksiantoon liittyvät asiakirjat 24.7.-31.8.2017
Hakemusasiakirjat osa 1
Hakemusasiakirjat osa 2
Hakemusasiakirjat osa 3
Hakemusasiakirjat osa 4
Hakemusasiakirjat osa 5
Hakemusasiakirjat osa 6
100 Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella, harmaa Saab 900c -merkkinen henkilöauto 8.8.-30.9.2017
101 Sauvosaaren koulu Luokanopettajan sijaisuus määräajaksi 14.8.-29.8.2017
102 Hepolan ja Takajärven koulut Määräaikainen koulunkäynninohjaajan toimi 14.8.-28.8.2017
103 Syväkankaan koulu Erityisluokanopettajan toimi 14.8.-28.8.2017
104 Puolustusvoimat Kutsuntakuulutus 17.8.-15.12.2017
105 Ympäristöjaosto ARA:n avustukset erityisryhmien asumisen parantamiseksi vuodelle 2018 16.8.-6.10.2017
106 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 28.8.2017 kokouskutsu 21.8.-1.9.2017
107 Sivistuspalvelukeskus / Varhaiskasvatus Perhepäivähoitaja 18.8.-31.12.2017