Kuulutukset

Viralliset kuulutukset

Kaupungin viralliset kuulutukset ovat nähtävillä sähköisessä ilmoitustaulussa.
Muiden viranomaisten  kuulutukset ovat nähtävänä myös Kemin kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla, 1. krs, Valtakatu 26.
Kuulutusten esillepanosta huolehtii kaupunginkanslian kirjaamo. Ilmoitustaulunhoitajan yhteystiedot ovat p. 016 259 215 tai kirjaamo@kemi.fi
Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26.

Kuulutukset julkaistaan lähiaikoina suoraan asianhallintajärjestelmän kautta tässä linkissä.

Lähettäjä Kuulutusten otsikkotiedot Julkipanoaika
Metsä Fibre Oy Maanmittauslaitoksen lupa suorittaa tutkimuksia 110 kV voimajohdon Kemi-Isohaara-Keminmaa suunnan määrittämistä varten 19.6.-31.8.2019
Tekninen toimiala/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / Audi-merkkinen henkilöauto 25.6.-31.8.2019
Tekninen toimiala/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / Peugeot-merkkinen henkilöauto 27.6.-31.8.2019
Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy Kemin biotuotetehdas nähtävänä koko arviointimenettelyn ajan
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
Viranomaispalvelut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontaan syksyllä 2019 12.8.-30.9.2019
Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / Volkswagen Crafter -merkkinen linja-auto 15.8.-31.10.2019
Tekninen palvelukeskus/Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / Fiat Ducato -merkkinen asuntoauto 15.8.-31.10.2019
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Kemin sellutehtaan ympäristöluvan nro 64/2019 osittain täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 16.8.-16.9.2019
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristönsuojelulain mukainen päätös 16.8.2019
Puolustusvoimat Kutsuntakuulutus 16.8.-13.12.2019
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 26.8.2019 kokouskutsu 21.8.-30.8.2019