Kuulutukset

Kuulutukset

Kemin kaupungin kuulutukset, ilmoitukset, julkipanot ja yleistiedoksiannot julkaistaan kuntalain § 108 ja
hallintolain § 62, § 62 a-b mukaisesti yleisessä tietoverkossa kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Kuulutukset pidetään nähtävillä 14 vuorokautta tai erityislainsäädännön määräämän nähtävillä oloajan.
Nähtäville asetetut asiakirjat julkaistaan kuulutuksen yhteydessä tietoverkkoon, poikkeuksena laajat asiakirja-aineistot, joihin voi edelleen tutustua Kemin kaupungintalon Asiakaspalvelupisteessä, osoitteessa Valtakatu 26, 1. kerros.

Kemin kaupungin sähköinen ilmoitustaulu

Kemin kaupungin avoimet työpaikat Kuntarekry.fi -palvelussa

Sähköisellä ilmoitustaululla julkaistaan kuntalain § 140 mukaiset julkiset viranhaltijapäätökset, joissa muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisilla. Päätösten salassa pidettäviä liitteitä tai henkilötietoja sisältäviä tietoja ei julkaista yleisessä tietoverkossa. Päätökset ovat luettavissa ilmoitustaululla niiden nähtävillä olo- ja muutoksenhakuajan, jonka jälkeen ne poistuvat ilmoitustaululta.

Kuntalain § 84 mukaiset sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan sähköisellä ilmoitustaululla. Luottamustoimen tai tehtävän päätyttyä kyseisen henkilön tiedot poistetaan tietoverkosta.

Muiden viranomaisten tai yhteisöjen kuulutukset toimitetaan Kemin kaupunginkanslian kirjaamoon, kirjaamo@kemi.fi, Valtakatu 26, 94100 Kemi