Kuulutukset

Viralliset kuulutukset

Kaupungin www-sivujen lisäksi viralliset kuulutukset ovat nähtävänä myös Kemin kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla, 1. krs, Valtakatu 26.
Kuulutusten esillepanosta huolehtii kaupunginkanslian kirjaamo. Ilmoitustaulunhoitajan yhteystiedot ovat p. 016 259 215 tai kirjaamo@kemi.fi
Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26.

Nro Lähettäjä Kuulutusten otsikkotiedot Julkipanoaika
52 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yli-Kaakamon tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely Tornio 24.4.2014 alkaen koko arviointimenettelyn ajan.
Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto ovat nähtävänä asiakaspalvelupisteessä, kaupungintalon 1. kerros, Valtakatu 26
126 Lapin poliisilaitos Poliisin hallussa oleva tuntemattomaksi jääneeltä omnistajalta rikoksen kautta vietyä omaisuutta 1.10.2016-31.3.2017
156 Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / viininpunainen MAZDA 626 -merkkinen henkilöauto 9.12.2016-28.2.2017
2 Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / musta Volvo 850 STW -merkkinen henkilöauto 11.1.-31.3.2017
3 Kaupunginteatteri Kahden miesnäyttelijän määräaikainen kiinnitys 16.1.-26.2.2017
13 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sosiaalityöntekijän virka ja kaksi sosiaalityöntekijän viransijaisuutta 26.1.-3.3.2017
14 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Kemin biopolttoainejalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa 27.1.-27.2.2017
18 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka 1.2.-24.2.2017
21 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjavesialueiden luokitusmuutokset 15.2.-23.3.2017
22 Yhdyskuntatekniikka Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 §:n perusteella / valkoinen Peugeot 406 -merkkinen henkilöautoa 16.2.-30.4.2017
23 Ympäristöjaosto Ympäristölupa maa-ainesten ottoon sekä kallion ja kiviaineksen louhintaa,murkaukseen ja välivarastointiin / Destia Oy 17.2.-20.3.2017
24 Keskusvaalilautakunta Valitsijayhdistysten ja puolueiden hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset yhteislistoista ja vaaliliitoista 20.2.-28.2.2017
25 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston 27.2.2017 kokouskutsu 22.2.-3.3.2017
26 Tekninen palvelukeskus Kiinteistönhoidon esimies ja sähköistysvastaava 21.2.-16.3.2017
27 Tekninen palvelukeskus Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnokset nähtävänä; Sauvosaari ja Karjalahti 22.2.-7.3.2017