Kuvataide

KU01 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla tutustutaan kuvataiteen historiaan ja uusien kuvakulttuurien sisältöihin tutkimalla ja tekemällä. Opitaan analysoimaan kuvallisten kulttuurien merkityksiä osana yhteiskunnallisia ilmiöitä. Valitaan omakohtaiset aiheet taiteen historiasta ja/tai nykymediasta. Syvennetään omaa kuvallista itseilmaisua itse tekemällä.

KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssilla tutkitaan erilaisten kuvakulttuurien yhteyksiä, kulttuuriympäristöön ja luonnonympäristöön. Opitaan itse mallintamalla tai rakentelemalla muotoilun ja arkkitehtuurin sekä tuotteistamisen sisältöjä. Etsitään lähiympäristöstä ja mediaympäristöistä visuaalisen kulttuurin sisältöjä. Yksi kurssityö toteutetaan ulkona ryhmätyönä esim. talviaikaan lumenveistoa.

KU03 Osallisena mediassa

Tutustutaan mediakulttuureihin visuaalisuuden näkökulmasta. Tutustutaan median käsitteistöihin, kuvatyyppeihin ja erilaisiin kuvastoihin. Tuotetaan omaa visuaalista sisältöä perinteisiä tekniikoita ja teknologiaa hyödyntäen. Pohditaan luovuuden ja teknologian yhteyttä erilaisten kuvakulttuurien tuottamisessa.

KU04 Taiteen monet maailmat

Kurssilla tutustutaan taidehistoriaan tutkimalla eri aikakausina ja eri kulttuureissa tuotettua taidetta. Syvennetään kuvataiteen käsitteistön tuntemusta. Tehdään kuvatulkintoja soveltaen itse tekemällä. Kurssilla käytettäviä materiaaleja esimerkiksi: akvarelli, akryyli, öljyväri, liidut, taidegrafiikan menetelmät ja kolmiuloitteinen sommittelu.

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä. Materiaalimaksu.

KU05 Nykytaiteen työpaja 

Perehdytään nykytaiteen keinoin nykytaiteen ilmiöihin, tekniikoihin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Syventävä kurssi, teemat ja tekniikat soivitaan kurssin alussa.

KU06 Taidegrafiikan työpaja

Taidegrafiikka, graafinen suunnittelu ja tuotteistaminen. Kurssilla perehdytään taiteellisiin monistusmenetelmiin, eli taidegrafiikan vedostustekniikoihin. Tekniikkoina mm. laakapaino, syväpaino, monotypia ja silkkipaino. Lisäksi perehdytään graafisen suunnittelun käsitteistöön.

KU07 Plastinen sommittelu

Plastinen sommittelu, eli kolmeulotteinen kuvantekeminen. Kurssilla perehdytään kuvanveistoon eri tekniikoin. Kurssilla sisältöinä myös keramiikka, installaatio ja rakentelu esim pienoismallit.

KU08 Kuvataiteen syventävä projekti

Opiskelija syventää kurssilla aiemmin oppimaansa. Eli voi osallistua aiemmin suoritetulle kurssille toisen kerran. Sisältö sovelletaan kurssikohtaisesti (esim opiskelija osallistuu uudelleen ku1-7 kurssille).

KU09 Kuvataiteen syventävä projekti II

Kurssi on mahdollisesti osittain itsenäinen. Opiskelija syventää kurssilla aiemmin oppimaansa. Eli voi osallistua aiemmin suoritetulle kurssille toisen kerran. Sisältö sovelletaan kurssikohtaisesti (esim opiskelija osallistuu uudelleen ku1-7 kurssille).

KU10 Kuvataidetta digitaalisesti

Digitaalinen piirtäminen, kuvankäsittely, animaatio ja digitaalisen sisällön tuottaminen.

LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi

Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.