Kuvataide

KUVATAIDE (KU)

 

Pakolliset kurssit, jotka suositellaan käytäväksi ennen syventäviä ja soveltavia kursseja

KU1 MINÄ, KUVA JA KULTTUURI, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita. Oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja. Museovierailuja.

KU2 YMPÄRISTÖ, PAIKKA JA TILA, numeroarvostelu
Kurssilla perehdytään ympäristökäsitteeseen muotoilun, mallintamisen, arkkitehtuurin ja tilan hahmottamisen avulla. Työmenetelminä piirtäminen, maalaus, sekatekniikat, muovailu ja rakentelu. Aiheet ja työskentelyssä käytettävät luonnonmateriaalit vaihtelevat vuodenajan mukaan. Talviaikaan lumenveistona.

 

Syventävät kurssit, suoritusjärjestys vapaa, numeroarvostelu. Kurssikohtainen materiaalimaksu.

KU3 MEDIA JA KUVIEN VIESTIT
Kurssilla perehdytään median kuviin analysoimalla kuvailmaisun vaikutuskeinoja ja kuvakerronnan tapoja. Harjoitellaan mediatuotannon visuaalisen sisällön suunnittelua ja tuottamista: valokuvaa, sarjakuvaa ja videota. Sisältöinä myös graafinen suunnittelu ja visuaalinen tuotteistaminen.

KU4 TAITEEN KUVISTA OMIIN KUVIIN
Kurssilla perehdytään kuvataiteen historian pääpiirteisiin sekä kuvataiteen sisältöihin ja erilaisiin ilmai­sutapoihin eri kulttuureissa. Omakohtainen pro­ses­sinomainen työskentely esim. akvarelleilla ja öljyväreillä syventää osaamista teknisesti sekä opettaa tulkitsemaan ja analysoimaan kuvia.

KU5 NYKYTAITEEN TYÖPAJA
Kurssilla perehdytään nykytaiteen ajankohtaisiin ilmiöihin sekä niiden taustoihin ja merkityksiin. Sisältönä myös visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja museovierailuja. Toteutetaan nykytaiteen keinoin oma produktio, esim. öljyvärein tai romuveistoksena. Mahdollisesti näyttely.

 

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä. Materiaalimaksu.

KU6 TYÖPAJA, TAIDEGRAFIIKKA
Kurssilla opetellaan yleisimpiä taidegrafiikan työtapoja, kuten monotypia, kohopaino ja laakapaino. Opetellaan grafiikanlehtien viimeistely, vedostu­s­merkinnät ja kehystys. Museo ja / tai työhuonevierailu. Mahdollisesti näyttely.

KU7 TYÖPAJA, KUVANVEISTO JA KERAMIIKKA
Kurssilla perehdytään kolmiulotteiden kuvanraken­tamisen perusteisiin ja erilaisiin työtapoihin. Luonnosten pohjalta valmistetaan veistoksia ja keraamisia esineitä. Keramiikassa saven työstäminen, viimeistely ja lasitus.

KU8 LUKIODIPLOMI
Kurssin aikana tehdään näyttötyö eli valtakunnallinen kuvataiteen lukoidiplomi. Osallistumisoikeus edellyttää neljän kuvataidekurssin opiskelua. Omista luonnoksista ja taideprosessista valmistetaan näytekansio, joka arvioidaan. Näyttely.

KU9 TYÖPAJAKURSSI
Itsenäistä työskentelyä. Opiskellaan esim. jonkin muun kuvataidekurssin yhteydessä. Taiteellinen projekti omana prosessina luonnoksista omaan ilmaisuun.