Iltapäivätoiminta

1.- 2. luokkien oppilaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoiminta on  koulun järjestämää toimintaa. Päivittäin toimintaa järjestetään klo 12.15 – 16.15 ja siinä noudatetaan koulun laatimaa toimintasuunnitelmaa. Iltsussa lapsilla on mahdollisuus tehdä läksyt, ulkoilla, leikkiä ja osallistua ohjattuun toimintaan sekä rauhoittua lueskelemaan ja pelaamaan.

Iltapäiväkerho/ iltsu toimii Veitsiluodon kirkon kerhotiloissa. Välipala syödään koulun ruokalassa. Iltapäiväkerhon vastuuohjaajana toimii Anu Vartiainen. Iltsun ohjaajina toimivat myös Heli Aho-Lahtinen (ma), Anna Keränen (ti), Ritva Rahkonen (ke), Jenni Vakkuri (to) ja Veli-Pekka Hintikka (pe). Iltsun puhelinnumero on 040-8367912. Oppilaat ovat vakuutettuja iltapäivätoiminnan aikana.

Iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella, joita saa koulun kansliasta/ netistä. Maksu on 80 € yli 10 krt/kk ja 40 € alle 10 krt/kk.  Kuukausimaksu pitää sisällään toiminnan, tapaturmavakuutuksen toiminta-aikana sekä iltapäivällä tarjottavan välipalan. Kuukausimaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää koulutoimenjohtaja perusopetuslain 48 §:n mukaisesti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Koululla ei järjestetä aamukerhoa.

Iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joita saa koulun kansliasta tai alla olevasta linkistä:

Iltapäivätoimintahakemus
Maksualennushakemus