Iltapäivätoiminta

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koulullamme järjestetään 1. ja 2. luokkien oppilaille iltapäivätoimintaa klo 12.15 – 16.15 välisenä aikana.

Lapsilla on mahdollisuus päivän aikana tehdä koulutehtäviä, ulkoilla, leikkiä ja osallistua ohjattuun toimintaan (teemapäivät) sekä rauhoittua lueskelemaan ja pelaamaan. Toiminnan vetäjänä toimii koulunkäynnin ohjaaja Sini-Marika Matala.

Toiminnasta perittävä maksu on lukuvuoden alusta toukokuun loppuun 80 euroa kuukaudessa. Maksun perii Kemin kaupunki. Jos lapsella on säännöllisesti enintään 10 toimintapäivää, peritään puolet kuukausimaksusta. Kuukausimaksu pitää sisällään toiminnan, tapaturmavakuutuksen toiminta-aikana sekä iltapäivällä tarjottavan välipalan. Kuukausimaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää koulutoimenjohtaja perusopetuslain 48 §:n mukaisesti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta.
Lisätietoja maksuihin liittyvistä asioista saa iltapäiväkerhosta (puh. 050 – 4275 614).
Iltapäivätoimintahakemus
Maksualennushakemus