Oppilashuolto

Terveydenhoitaja Tanja Turunen on tavattavissa koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 8.15- 15.30 sekä parillisen viikon perjantaina. Viikkokohtainen aikataulu löytyy terveydenhoitajan ovelta.  Päivystysaika eli vastaanotto ilman ajanvarausta on klo 11.00-12.00, tuolloin terveydenhoitajalta voi varata aikoja, kertoa vaivoista tai huolista ja hoitaa rokotusasioita. Huoltaja tai oppilas voivat varata ajan terveydenhoitajalle myös joko puhelimitse tai Wilman kautta. Terveydenhoitajan puhelinnumero on 040-4867163.

 

Kouluhammashuolto

Koululaisten suun terveystarkastukset suoritetaan lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan vähintäin 1 ½ vuoden välein. Kutsut tarkastuksiin lähetetään pääsääntöisesti kotiosoitteeseen. Hammaslääkärimatkat ovat oppilaalle ilmaisia. Koulusta ja hammashoitolasta saa matkaliput linja-automatkaa varten. Koulumme hammashoitola on Syväkankaan hammashoitola, Kivalontie 19 (Syväkankaan terveysasemalla). Hammaslääkärinä on Hilkka Tervahauta, puh. 016-259769 (keskitetty ajanvaraus).

 

Opiskeluhuoltolaki

Opiskeluhuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön nykyisestä yksilökohtaisesta työstä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoryhmä-koulutuksen järjestäjän asettama monialainen ja oppilaitoskohtainen, tehtävänä oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijan oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki koulumme toimijat.

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa yksittäiselle opiskelijalle annettavia:

– koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja

– opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja

– monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

 

Koulukuraattori on Johanna Pesälä, puhelin 0400-893426. Kuraattori on tavattavissa koulullamme torstaisin ja perjantaisin.

 

Koulupsykologi on Anna Kyrö, puhelin 040- 4872 826.

 

Perheneuvola, Keskuspuistokatu 15, 94100 Kemi, puhelin 016-259 549.

 

Yläluokkien (7-9) opinto-ohjaaja, OPO , huolehtii mm. oppilaiden ainevalinnoista, Tet-jaksoista ja jatko-opinnoista. Opo osallistuu myös oppilashuoltoryhmään. Lisäksi opo pitää yhteyttä koulun ulkopuolisiin tahoihin kuten mm. työvoimaviranomaisiin, työelämän edustajiin sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan puhelimitse 040-6740246 tai sähköpostitse: outi.sauvola@edukemi.fi. Opinto-ohjaaja on Hepolan koululla maanantaisin, torstaisin sekä perjantaisin.

 

Koulutapaturmat

Koulumme oppilaat kuuluvat tapaturmavakuutuksen piiriin, joka korvaa koulussa, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa sattuneet tapaturman hoitokulut. Jos tapaturma vaatii lääkärissä käyntiä, pyritään oppilaalle löytämään saattaja lapsen kotoa. Mikäli kotoa ei tavoiteta ketään aikuista, saattajana toimii kouluavustaja, terveydenhoitaja tai opettaja. Taksissa ja L-PKS:n poliklinikalla tulee ilmoittaa, että kyseessä on koulutapaturma. Koulutapaturmasta opettaja täyttää koulutapaturmailmoituksen Wilmassa, jonka koulu lähettää vakuutusyhtiöön (FENNIA). Vanhempi voi viedä vamman hoitoon liittyvät laskut (esim. apteekkilaskut) Fennia vakuutusyhtiöön kun on saanut tekstiviestin (FENNIALTA) puhelimeen käsittelytunnuksesta.

 

Mikäli oppilas saa lääkärintodistuksen tapaturmastaan johtuvaa koulukuljetusta varten, on todistus tuotava kouluun. Koulu tilaa taksin kuljetusta varten.

 

HUOM! Mikäli oppilas poistuu luvatta koulun alueelta, tapaturmavakuutus ei korvaa oppilaalle tällöin sattuneita vahinkoja.