Iltapäivätoiminta

Kivikon koulun iltapäivätoiminta 2018-2019

Koulullamme järjestetään 1. ja 2. luokkien oppilaille, sekä muiden vuosiluokkien erityisoppilaille iltapäivätoimintaa.

Toiminta-aika: ma – pe klo 12.15 – 16.15

Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Edistää lapsen hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta sekä ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Iltapäivätoiminta

  • Sijaitsee koulun tiloissa.
  • Rauhoittumistuokio noin 15 min. ennen välipalaa, esim. tarinan kuuntelua.
  • Välipala tarjotaan koulun ruokalassa noin klo 14.00.

Välipala tilataan toiselta keittiöltä, joten hoitoajat ilmoitetaan viikkoa ennen hoidon tarvetta.

  • On ohjattua toimintaa, joka lyhentää lapsen yksinoloaikaa koulupäivän päätyttyä.
  • Mahdollisuus kotitehtävien tekemiseen ohjaajien avustamana.

Tehtävien tarkistamisesta vastuu on kotona.

  • Lapset ovat tapaturmavakuutettuja toiminnan järjestäjän puolesta.
  • Tietoa iltapäivätoiminnan maksuista saa ohjaajilta ja kanslistilta.

Huoltajille annetaan kuukausittain hoitoaikalomake, johon he merkitsevät päivät ja ajat, jolloin lapsi on iltapäivätoiminnassa. Jos lapsi on pois toiminnasta tai toimintapäivät muuttuvat tai lapsen lähtöajoissa tai -tavoissa tapahtuu muutoksia, huoltajat ilmoittavat muutoksista ohjaajille puhelimitse tai kirjallisesti.

Toimintaa toteuttavat Kivikon koulunkäynninohjaajat: Miia Mäkelä, Maarit Pihlajamäki ja Jorma Lakso

Iltapäivätoiminnan puhelinnumero 040 716 13 89

Iltapäivätoimintahakemus
Maksualennushakemus

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta