Iltapäiväkerho

Toiminta-aika 12.15 – 16.15
Puhelinnumero 040 825 3967
Ohjaajat Hannu Alaniemi
Irja-Liisa Kuoppala
Sari Kukkula

Iltapäiväkerhon toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille rauhallinen, turvallinen ja virikkeellinen paikka iltapäivän viettoon koulun jälkeen. Iltapäiväkerhon toiminta on lapsilähtöistä, sisältäen sopivassa suhteessa sekä rauhallista että aktiivista toimintaa. Iltapäiväkerhon toiminnasta tehdään kuukausittain suunnitelma. Toiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat.

Iltapäiväkerhossa lapsilla on mahdollisuus tehdä koulutehtäviä, ulkoilla, leikkiä ja osallistua ohjattuun toimintaan sekä rauhoittua lukemaan ja pelaamaan. Toiminnassa kiinnitetään huomiota leikkiin, liikuntaan, myönteisiin kokemuksiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Lapsille tarjotaan myös välipala.

Huoltajille annetaan kuukausittain osallistumislomake, johon he merkitsevät ne päivät, jolloin lapsi on iltapäiväkerhossa. Poissaoloista ja muista muutoksista ilmoitetaan ohjaajille.

Iltapäivätoimintahakemus
Maksualennushakemus