Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluilla edistetään vanhusten, vammaisten ja sairaiden itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistään palvelujen tarvetta. Kaupunki tuottaa osan tukipalveluista itse ja osan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kotihoidon tukipalvelut myönnetään keskitetysti
palveluohjauksen
ja tarpeenarvioinnin yksiköstä,
puh. 016 259 552 arkisin kello 9-15:sta.

Henkilö voi ostaa yksityisten palveluntuottajien tuottamia hoito- ja tukipalveluita omin kustannuksin olemalla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan. Yksityisiä tukipalveluita on esim. ateriapalvelut, siivouspalvelut jne. Yksityiset palvelut löytyvät yksityiset palveluntuottajat – sivulta tai esite näistä löytyy Esitteet ja hakemukset -sivulta.

Saunapalvelu on tarkoitettu omassa kotona asuville henkilöille.
Keskiviikkoisin Keskustan palvelukeskuksessa os. Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi

Kun asiakas on saanut päätöksen saunapalvelusta, käytännön järjestelyt (aika)
sovitaan kotihoidon avopalveluohjaajan kanssa, puh. 050 406 2137,
puhelinaika arkisin kello 8-11.

Saunapalveluesite  ja hakemus.

Saunapalvelussa on kaksi maksuluokkaa.
Hinnat on vahvistettu Kemin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 10.12.15 §173
*  11,00 € /kerta, sisältää saunan, avustaminen pesussa ja pukemisessa sekä kahvin ja pullan,
*  15,00 € / kerta, sisältää saunan, avustamisen pesussa ja pukemisessa sekä lounaan.

Saunapalvelu on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja sairaille, joilla on kotonaan puutteelliset sauna- ja pesutilat. Saunapalvelupäivä suunnitellaan  ajat sovitaan etukäteen pesuavun ja pesutilan- ja kuljetusten sujuvuuden vuoksi.

Saunapalveluun voi tulla omin kyydein tai käyttää palveluliikennettä. Palveluliikenteessä  kuljettaja perii kuljetuksen yhteydessä kuljetusmaksun, joka on linja-auto taksan mukainen maksu. Palvelulinjan maksuvälineenä käyvät myös matkahuollon sarjakortit.


Turvapuhelinpalvelut
Kaupunki tekee yhteistyötä turvapuhelinasioissa Stellan turvapuhelinpalvelut Oy:n  kanssa.
Stella vuokraa asiakkailleen laitteet ja hälytysten vastaanottopalvelun.
Hälytyskäynnit voi hoitaa läheinen tai omainen tai tarvittaessa niistä voi sopia
kotihoidon avopalvelunohjaajien kanssa. Kotihoidon tukipalveluina hoitamat turvahälytyskäynnit
ovat maksullisia.
Turvapuhelin – palvelun voi sopia
– kotihoidon avopalvelunohjaajan puh. 050 406 2137
(kotihoidon entiset/jo asiakkaana olevat) kanssa                tai
– palvelun tarpeen arviointiyksiköstä puh. 016 259 552 arkisin klo 9-15  (uudet asiakkaat) tai suoraan
– Stellan turvapuhelinpalvelusta
katso erillinen turvapuhelintiedote Esitteet ja Hakemukset -sivulta.

Kotihoidon perimät turvahälytyskäyntien hinnat:
* 10,20 € / käynti arkisin kello 7,00 – 22.00
* 15,30 € / käynti  la, su ja arkipyhinä kello 7,00 – 22,00
* 20,40 € / käynti yöaikana kello 22,00 – 07,00