Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluilla edistetään vanhusten, vammaisten ja sairaiden itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistään palvelujen tarvetta. Kaupunki tuottaa osan tukipalveluista itse ja osan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kotihoidon tukipalvelut myönnetään keskitetysti
palveluohjauksen
ja palveluntarpeen arvioinnin yksiköstä,
puh. 016 259 552 arkisin kello 9-15:sta.

Henkilö voi ostaa yksityisten palveluntuottajien tuottamia hoito- ja tukipalveluita omin kustannuksin olemalla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan. Yksityisiä tukipalveluita on esim. ateriapalvelut, siivouspalvelut jne.
Yksityiset palvelut löytyvät yksityiset palveluntuottajat – sivulta tai esitteet näistä löytyy Esitteet ja hakemukset -sivulta.

Saunapalvelu on tarkoitettu omassa kotona asuville henkilöille.
Keskiviikkoisin Keskustan palvelukeskuksessa os. Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi

Kun asiakas on saanut päätöksen saunapalvelusta, käytännön järjestelyt (aika)
sovitaan kotihoidon avopalveluohjaajan kanssa, puh. 050 406 2137,
puhelinaika arkisin kello 8-11.

Saunapalvelutiedote ja hakemus löytyvät esitteet- ja hakemukset – sivulta

Saunapalvelussa on kaksi maksuluokkaa.
Hinnat on vahvistettu Kemin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.1.18 §10
*  11,00 € /kerta, sisältää saunan, avustaminen pesussa ja pukemisessa sekä kahvin ja pullan,
*  15,00 € / kerta, sisältää saunan, avustamisen pesussa ja pukemisessa sekä lounaan.

Saunapalvelu on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja sairaille, joilla on kotonaan puutteelliset sauna- ja pesutilat. Saunapalvelupäivä suunnitellaan  ajat sovitaan etukäteen pesuavun ja pesutilan- ja kuljetusten sujuvuuden vuoksi.

Saunapalveluun voi tulla omin kyydein tai käyttää palveluliikennettä. Palveluliikenteessä  kuljettaja perii kuljetuksen yhteydessä kuljetusmaksun, joka on linja-auto taksan mukainen maksu. Palvelulinjan maksuvälineenä käyvät myös matkahuollon sarjakortit.


Turvapuhelinpalvelut
Kaupunki tekee yhteistyötä turvapuhelinasioissa Stellan turvapuhelinpalvelut Oy:n  kanssa sekä TurvaCall Oy:n kanssa.
Turvapuhelinpalvelun tuottajat vuokravat omille asiakkailleen laitteet ja hälytysten vastaanottopalvelun.
Asiakas / läheinen voi valita tarvitsemansa laitteet yrittäjien esitteistä ja täyttämällä po yrityksen turvapuhelinhakemuksen.
Hälytyskäynnit voi hoitaa läheinen tai omainen tai kaupungin kotihoito.
Mikäli halutaan kaupungin kotihoidon hoitavan turvapuhelinhälytyskäynnit, niistä tulee sopia kotihoidon
palveluohjaajan kanssa puh. 050 406 2137 ark. 8-11
Kotihoidon tukipalveluina hoitamat turvahälytyskäynnit ovat maksullisia ja ne laskutetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneen mukaan.
Turvapuhelinhakemus toimitetaan keskitettyyn palveluntarpeen arviointiyksikköön.
Os Keskustan palvelukeskus, Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi
puh. 016 259 552 arkisin klo 9-13 (uudet asiakkaat) tai suoraan palveluntuottajan kanssa.
Katso erillinen turvapuhelintiedote Esitteet ja Hakemukset -sivulta.

Kotihoidon perimät turvapuhelinhälytyskäyntien hinnat:
* 10,20 € / käynti arkisin kello 7,00 – 22.00
* 15,30 € / käynti  la, su ja arkipyhinä kello 7,00 – 22,00
* 20,40 € / käynti yöaikana kello 22,00 – 07,00