Esiopetus

tl_junko1

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi.
Lakia sovelletaan 1.8.2015 alkaen.
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen.
Esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta. Koulutuslautakunta päättää lukuvuosittain esiopetuksen toimintapäivät.

Esiopetuksen työajat lukuvuonna 2017-2018:

Esiopetusta järjestetään kello 8-12.

Syyslukukausi 21.8.-20.12.2017
Kevätlukukausi 8.1.-31.5.2018

Syysloma 16.-22.10.2017
Joululoma 21.12.2017-7.1.2018
Talviloma 5.-11.3.2018
Vapaapäivät 30.4.2018 ja 11.5.2018

Esiopetuksen työajat 2017-2018

Esiopetuksen työajat lukuvuonna 2016-2017:

Esiopetusta järjestetään kello 8-12.

Syyslukukausi 22.8.-21.12.2016
Kevätlukukausi 9.1.-2.6.2017

Syysloma 17.-23.10.2016
Joululoma 22.12.2016-8.1.2017
Talviloma 6.-12.3.2017

Vapaapäivät 5.12.2016, 13.4.2017 ja 26.5.2017

Esiopetusta järjestetään seuraavissa tiloissa lukuvuonna 2016-2017:

Hepolan päiväkoti puh. 050 572 4613
Kivikon päiväkoti puh. 040 702 7628
Koivuharjun Toivolan päiväkoti puh. 040 742 0436 ja 040 351 8016
Ruutin päiväkoti puh. 050 452 2559
Syväkankaan koulu puh. 040 708 0380,040 702 8301, 040 487 1695 ja 040 637 4178
Sauvosaaren päiväkoti puh. 040 7027498 ja koulu puh. 040 839 6859