Esiopetus

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi.
Lakia sovelletaan 1.8.2015 alkaen.
Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen.
Esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta. Koulutuslautakunta päättää lukuvuosittain esiopetuksen toimintapäivät.

Esiopetusta järjestetään seuraavissa tiloissa lukuvuonna 2019-2020:

Hepolan päiväkoti puh. 050 572 4613
Kivikon päiväkoti puh. 040 702 7628
Koivuharjun Toivolan päiväkoti puh. 040 742 0436 ja 040 351 8016
Ruutin päiväkoti puh. 050 452 2559
Syväkankaan koulu puh. 040 708 0380,040 702 8301, 040 487 1695 ja 040 637 4178
Sauvosaaren koulu puh. 040 839 6859

Esiopetuksen työajat 2019-2020

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2019-2020