Ympäristönsuojelu

pk_maitohorsmatp

Ympäristönsuojelun toiminta-ajatuksena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen saavuttaa hyvä ympäristön tila, joka on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä. Ympäristönsuojelulain mukaiset viranomaistehtävät sisältävät ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittelyn ja lupapäätökset, niihin kuuluvat viranomaistarkastukset ja lupien/ilmoitusten jatkuvan valvonnan.Ympäristönsuojelun visiona on, että Kemi on vetovoimainen, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kaupunki, jossa
kaupunkia edistetään ympäristönsuojelun näkökulmasta

- ekologia otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa
- jätteiden määrää pienennetään
- kaupunki toimii luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi
- kaupunki turvaa terveellisen elinympäristön
- ympäristökasvatus on osa kaikkea kasvatusta

Kemin kaupungin ympäristön tilasta löytyy tietoa mm. oheisista ympäristönsuojelujulkaisut

 

Henkilökunta

Risto Pöykiö
Ympäristöpäällikkö
Puh. 016 259 673
Gsm 040 069 2369

Käyntiosoite: Valtakatu 26, 5. kerros, 94100 Kemi