Ilmoitus vesirakennustyöstä

pk_rentukat

Rannan kunnostustyö, ruoppaus ja vesikasvien niitto ovat vesirakennustöitä, joista pitää ilmoittaa ennakkoon mm. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY keskus) ympäristönsuojeluyksikköön ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus tehdään tätä varten laaditulla lomakkeella. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä jos toimenpide on merkitykseltään vähäinen.

Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista.
Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet löytyvät seuraavasta osoitteesta www.ymparisto.fi