Lupa maa-ainesten ottoon

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain (MAL 555/1981) mukainen lupa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos maa-ainesten ottaminen liittyy

– kaivoslakiin

– rakentamiseen, silloin kuin maa-ainesten ottaminen perustuu viranomaisen lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan

– vesialueeseen, johon on oltava ympäristölupa.

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten laaditulla lomakkeella. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kunnan määräämältä viranomaiselta.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy mm. otettavan maa-aineksen määrästä. Lisäksi maa-ainesten otosta peritään vuosittaista valvontamaksua niin kauan kuin ottamislupa on voimassa.

Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet löytyvät seuraavasta osoitteesta www.suomi.fi