Järjestöt

Hae järjestöä

Yhdistyksen nimi on A.M.Karihaara ry.

Yhdistyksen toimipaikkana toimii Karihaaran vanha tori. Yhdistyksen tarkoituksena on Kemin Karihaaran torin toiminnan ylläpitäminen ja alueen asukkaiden virkistystoiminta.

Taloutta pyöritetään arpojen myynnillä ja vastaanottamalla lahjoituksia sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia. Kertyneillä varoilla ylläpidetään torin toimintoja (sähkö / talvikunnossapito) sekä pidetään torin rakennukset kunnossa. Torin ja ympäristön kesäkunnossapito hoidetaan omin talkoovoimin.

Aktiivisemmat jäsenet kokoontuvat joka aamuisen kahvittelun ja keskustelun merkeissä torilla noin kello 8.30-11.00. Tervetuloa mukaan, että saadaan toimintaan jatkuvuutta.

Tornionkatu 2 A 94200 Kemi

 

Ilmoita järjestönne tiedot ja esittelyn, jossa toiminnankuvaus.

Yhteystiedot:

Järjestö ry
Yhteystiedot
puhelin xxx xxx xxxx
sähköposti@
linkki nettisivuille www

Yleisesittely, kerro yleisesittelynä lyhyesti toiminnankuvaus.

Muita tietoja, joita halutaan tuoda perustoiminnan lisäksi esille, jotka nousevat hausta. Esimerkiksi harrastettavat lajit tai mitä talkootyötä tai osaamista tarjoatte muiden tapahtumiin tarvittaessa kumppanina (esimerkiksi järjestyksenvalvonta, ensiapu, välineitä tai tiloja). Kaikki yhteistyöhön liittyvä on hyvä mainita!

Mikäli Teille on myönnetty kaupungin kumppanuusavustusta vuodelle 2023, sen osalta miten avustus käytetään, mitä sillä toteutetaan. Tällä halutaan tuoda kaupungin kumppanuusavustusten käyttö avoimeksi.

Tavoitteena on, että eri Kemissä toimivat eriyhdistykset ja seurat löytyisivät kootusti ja helposti yhdestä paikasta. Näin yhteydenotto puolin ja toisin helpottuisi.

Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen.

Yhdistys toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä. Se palvelee ja ohjaa eläkeläisiä ja eläketurvaa tarvitsevia jäseniä heidän sosiaalisen asemansa parantamiseksi sekä heidän henkisen ja fyysisen kuntonsa ja vireytensä ylläpitämiseksi.

Yhdistys kuuluu paikallisena yhdistyksenä valtakunnalliseen Eläkeliittoon, joka on Suomen suurin sitoutumaton eläkeläisjärjestö ja alueellisesti jäsenyhdistyksenä Eläkeliiton Lapin piiriin.

VARSINAINEN TOIMINTA

Yhdistyksen varsinaista toimintaa ovat säännölliset  kerhokokoontumiset (2 x kuukaudessa) kesäaikaa lukuun ottamatta. Kerhokokoontumisissa on erilaisia teemoja ja muotoja mm neuvonta- ja luentotilaisuuksia asiantuntijavierailuin, liikuntaa, kulttuuritoimintaa (esimerkiksi teatteri, elokuvat), pelejä, tietovisaa, musiikkia ja laulua) sekä tutustumisia/vierailuja jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin.

Eläkeliiton yhdistysten toteuttama auttava ja kuntouttava vapaaehtoistoiminta on tärkeä toimintamuoto. Vapaaehtoisten joukkoon mahtuu aina uusia vapaaehtoisia, sillä ympärillämme on ihmisiä, jotka kaipaavat seuraa, tukea ja sitä, että joku kysyisi, mitä sinulle tänään kuuluu. On arvokas teko antaa  lähimmäiselle omaa aikaasi vapaaehtoistoimintana esim asiointiapu, lukeminen, keskustelu, ulkoilu yhdessä, ruoanlaitto, harrastukset. Yhdistyksessä on nimetty ryhmä, joka toteuttaa vapaaehtositoimintaa kodeissa ja ryhmäkodeissa/yksiköissä.

VIESTINTÄ

Yhdistyksen tärkeä tehtävä on myös tiedotus ja viestintä ajankohtaisesta yhdistyksen toiminnasta ja eläkeläisiä/ikäihmisiä koskettavista asioista esimerkiksi virkistys- ja lomapalvelut. Viestintäkanavina on sähköposti, kotisivut, facebook-ryhmä ja whatsapp-ryhmät sekä ryhmäkokoontumiset/kokoukset.

TALOUS JA VARAINHANKINTA

Yhdistyksen talous perustuu vuosittaisiin jäsenmaksutuloihin, Kemin kaupungin järjestöille myönnettävään vuosiavustukseen ja kerhojen kahvitustuloihin. Vuosittain tammikuussa haetaan Eläkeliiton kautta STEAn myöntämää vuosi- ja toiminta-avustusta ja mahdollisia muita toiminta-avustuksia. Sääntöjen mukaan yhdistys voi vastaanottaa myös lahjoituksia ja testamentteja.

Kemin kaupungin myöntämä kumppanuusavustus käytetään yhdistyksen  kerhotoiminnan ja jäsentiedottamisen  kustannuksiin. 

VAIKUTTAMIS- JA YHTEISTOIMINTA

Yhdistys tekee tarpeen mukaan aloitteita ja esityksiä Kemin kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen (LAPHA) päättäville/valmisteleville elimille ja muille mahdollisille tahoille ja medialle eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien aseman parantamiseksi. Keskeinen vaikuttamiskanava on Eläkeliiton Lapin piiri yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa.

Yhdistyksen hallitus ja/tai jäseniä osallistuu Lapin piirin järjestämiin koulutuksiin, järjestöpäiviin ja muihin alueen yhdistysten yhteisiin, piirin tai valtakunnallisiin tapahtumiin

Yhteystiedot:

Rauni Räty, sihteeri
puhelin 040 9659800
sähköposti raunimraty@gmail.com

kotisivut: https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/kemi

 

Erityislasten Omaiset ELO ry on erityislapsiperheiden vertaistukiyhdistys Lapissa.

Toimimme yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen.

Erityislapsiperheeksi määritellään perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori. Diagnosoidut tai diagnosoimattomat tuen tarpeet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia, kielellisiä tai sosiaalisia.

Järjestämme kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia, joihin voit osallistua etänä, livenä tai hybridinä. Kaikkiin tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki – omasta kotipaikkakunnasta riippumatta.

Yhteystiedot: Aluetyöntekijä Marja 044 097 4040 / marja@erityislastenomaiset.fi

Lisätietoa toiminnastamme: https://erityislastenomaiset.fi/

Facebook: Erityislasten Omaiset ELO ry.

Instagram: erityislastenomaiset

 

FC-88 Kemi ry (FC Kemi) pelaa Futsal-liigaa ja edustaa näkyvästi Kemiä valtakunnallisessa mediassa mm. urheiluruudussa seuramme on ollut esillä useaan otteeseen kuluneella vuodella. FC Kemi järjestää myös jalkapallo/futsalkouluja ympäri vuoden, sekä senioripalloilua. Junioreissa meillä on myös futsaljoukkueita ja järjestämme matalankynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille.

 

Hiilimön Erästäjät ry

Sähköposti:hiilimonerastajat@gmail.com
Kotisivu: https://hiiliman.nettisivu.org

Hiilimön Erästäjät ry. on perustettu 3.3.1989. Kemi Oy:n henkilökunnalle virkistys tarkoituksella kalastus ja metsästysseuraksi. Nykyään seuran jäseninä on myös muita, kuin tehtaan työntekijöitä. Seurassa jäsenenä on kalastajia ja metsästäjiä sekä riistanhoidosta kiinnostuneita. Toimitilat sijaitsevat Metsä Fibren tehtaan vieressä, Pajusaarentien varrella. 

Olemme uudistushaluinen seura ja haluamme kehittää toimintaamme koko ajan. Otamme mielellämme nuoria sekä naisia myös jäseniksi ja mukaan toimintaan. Jäsenhakemus löytyy kotisivuiltamme https://hiiliman.nettisivu.org/ ja sen voi lähettää sihteeri Pia Salmelalle hiilimonerastajat@gmail.com. Johtokunta käsittelee hakemukset. 

Talvella kokoonnumme toimitiloilla torstai-iltaisin kello 17. Toimitiloilla on mahdollisuus harjoitella ilmakivääriammuntaa sisäradalla. Kesällä kokoontuminen on Hietakaulan ampumaradalla. 

Kalastuskisoja on kesän aikana ja niistä on lisätietoja kotisivuilla ja lehti-ilmoituksissa.

Tervetuloa mukaan toimintaa!

Lisätietoja sihteeri Pia Salmela p. 040 5198981

Hitaasti lämpenevien ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämisseura Ry edistää toiminnallaan jäseniensä sekä muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden hyvinvointia ja terveyttä, lisää osallisuutta sekä tarjoaa harrastemahdollisuuksia.

Yhdistys edistää näitä strategisia päämääriä vuokraamalla kaupungilta ja yksityisiltä toimijoilta tiloja, joissa yhdistys sitten järjestää tapahtumia sekä harrastusvuoroja. Toimintaan pääsee mukaan hyvin matalalla kynnyksellä, joten kaiken tasoisia liikkujia on mahdollista ottaa mukaan, eikä rajoitteita osallistumiseen ole. Yhdistys myös osallistuu aktiivisesti muiden yhdistysten ja järjestöjen järjestämiin tapahtumiin ja aktivoi jäseniään tapahtumiin osallistumiseen.

Kemin kaupunkistrategian mukaiset arvot on yhdistyksen toiminnassa huomioitu. Toiminta on hyvin ihmislähtöistä ja ilmapiiri pyritään pitämään välittömänä. Jäsenistöstä huolehditaan.

Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenus ry on vuonna 1977 perustettu lintuyhdistys, jonka tarkoituksena on havainnoinnin lisäksi tehdä suojelutyötä lintujen ja niiden olosuhteiden hyväksi.

Yhdistys on yksi BirdLife Suomen jäsenyhdistyksistä. Muuta  toimintaa ovat linnunpönttöjen valmistustalkoot, retkikummien ohjaamat  linturetket lapsille ja aikuisille, lintukuvaillat, joissa jäsenet esittelevät ottamiaan lintukuvia.  Lisäksi osallistumme paikallisiin tapahtumiin. Yhdistyksen oma Sirri-lehti ilmestyy kerran vuodessa keväällä.

Lisätietoa yhdistyksestä kotisivuilta

 

Teemme vapaaehtoista päihdetyötä alkoholisteille läheisille ja omaisille keskustellen yhdessäolon ja toiminnan merkeissä. Toiminta on makkaranpaistoa, talkootyötä, retkeilyä, killan majan kunnossapitoa ja sen ympäristön huolehtimista.

Kemin kaupungin avustusrahat käytetään virkistystoimintaan. Kokoonnumme tiistaisin viikkokokouksen merkeissä, mutta maja on auki tarvittaessa ja muitten yhdistysten käytettävissä, kun on majan tarvetta.

Grillikatoksessa voivat kaikki muutkin käydä makkaranpaistossa eikä tarvitse olla päihdeongelmainen siinä suhteessa eli on vapaassa käytössä.

Puheenjohtaja  Seppo Malm

Yhdistyksemme tarkoituksena on järjestää tapahtumia ja ottaa kantaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, naisten oikeuksien, demokratian, rauhan ja kansainvälisen solidaarisuuden edistämiseksi.

Pidämme joka kuukausi opintokerhoa. Siinä käsitellään erityisesti naisten asemaa ja tasa-arvoa. Käsityökerhossa teemme käsitöitä myyjäisiin. Liikuntakerhossa harrastamme erityisesti kävelyretkiä.

Kansainvälisenä naistenpäivänä annamme kemiläisille naisille ruusuja. Lumettomana aikana keräämme roskia joukolla Kemin rannoilta ja puistoista. Pikkujoulua vietämme ystävien ja sidosryhmien kanssa.

Meillä on pieni palestiinalainen kummipoika pakolaisleirillä Libanonissa. Lähetämme hänelle pieniä paketteja.

 

Toiminnan kohderyhminä ovat pääsääntöisesti kemiläiset eläkeläiset. Toimintaa on  jokaisena arkipäivänä kello 8-12. Aikavälillä tammikuu – toukokuu ja syyskuu – joulukuu.

Toiminta:

 • kerhotoiminta
 • matkat- ja retkitoiminta
 • tapahtumatoiminta
 • tiedotustoiminta
 • yleinen järjestötoiminta (kokoukset ja hallinto)

Harrasteryhmät:

 • kerhoja seitsemän (7) / viikko
 • vuosittainen kerhoihin osallistumiskertamäärä on 600

Toimintamuodot joihin osallistumisia vuodessa yhteensä n. 3500 kappaletta.

 • porinakahvila/kohtaamispaikka;
  • toiminta suunnattu jäsenistölle ja muille kävijöille
 • digiopastus;
  • luentoja, opastusta ja neuvotaan ja avustamista erilaisten digitaalisten laitteiden käytössä
 • kulttuurikerho;
  • lausunta, sketsit ja pienimuotoiset iltamaohjelmat
 • yhteislaulu;
  • vapaamuotoinen – lauluja laidasta laitaan säestettynä
 • pelikerho;
  • eri korttipelit muun muassa tuppi . Korona, lautapelit
 • käsityökerho;
  • käsityötuotteita varainhankinnan tueksi.
 • kerhobingo (parilliset viikot)
 • keskustelukerho;
  • ajankohtaisista aiheista (parittomat viikot).
 • liikuntakerho;
  • ohjattua jumppaa ja ohjelmien harjoittelua

Yhdistys järjestää isompia tilaisuuksia ja tapahtumia 3-6 kappaletta vuosittain, joihin osallistuu n.100 – 150 henkilöä/kerta.

Kotisivut

 

Kerhokokoontumiset keskiviikkoisin kulttuurikeskuksella luokka 310-tapahtumissa on luennoitsijoita ikäihmisiä kiinnostavista asioista. Liikunta ja boccia väistötiloissa talvikuukausina.

Kesällä boccia ulkokentillä samoin liikunta. Lomakeskus Lepola Kaakamossa, jonka käyttö kokoontumisiin ja jäsenistön virkistäytymiseen.

Teatterimatka Taivalkoskelle heinäkuussa näytelmä ihmisen ikävä toisen luo. Myös elokuvat ja teatterit Kemi-Oulu-Rovaniemi kuuluvat toimintamme piiriin.

EKL:n Lapin piirin 50-vuotisjuhla Kemin Lumilinnassa syyskuussa. Juhla järjestelyissä olemme yhdistyksenä mukana.

Perinteiset jouluruokailut, jossain kemiläisessä ravitsemusliikkeessä.

Olemme puolueisiin sitoutumaton yhdistys, jonka kohderyhmänä ovat eläkeikää lähestyvät sekä jo eläkkeellä olevat. Toimimme Kemissä, pääsääntöisesti Majakassa kokoontumalla kaksi kertaa kuukaudessa ( poislukien kesäaika) eri aiheitten parissa. Teemme retkiä, vierailulla kulttuuritapahtumiin ja olemme mukana myyjäisissä.

Edistämme ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia.

Kirjallisuuskerhomme, retkeilykerhomme ja ukkokerhomme kokoontuvat kuukausittain. Näprääjämme kokoontuvat viikoittain.

Kuulumme Kansalliseen senioriliittoon.

Yhteystiedot: https://Kemi.senioriyhdistys.fi

Puheenjohtaja Marja-Leena Laitinen

sihteeri Mirja Kukka

tiedottaja Seppo Mäkitalo.

Kemin Latu ( perustettu 1955 ) . Säännöllistä toimintaa : polkujuoksu, maastopyöräily ja lumikenkäily. Perinteisiä tapahtumiamme ovat kuutamohiihto, ulkona kuin lumiukko-tapahtuma ja joulupolku. Lisäksi olemme mukana myös Viikinkiviikonloppu-tapahtumassa. Järjestämme myös retkiä lähimaastoihin.

Sähköposti: keminlatu@gmail.com

Järjestöavustuksen käyttökohteet: Lämäreiden avustussumma, jakautuu puoleksi jääkiekkoilijoille ja cheerleading toimintaan. Summalla ei tietysti isoja asioita voi toteuttaa, mutta jääkiekkoilussa käytetään summa osaksi mahdollistamaan harrastuksen aloittaminen (LKK toiminta) pienin kustannuksin sekä valmennuksen tarvitsemiin oheisharjoittelu/ jääharjoittelu tarvikkeisiin. Cheerleading käyttää tuen harjoittelumattojen sekä muiden harjoitteluvälineiden hankintaan.

Kemin Martat on toiminut 45 vuotta aktiivisesti ja toimimme nykyään Majakassa.

Parittomina viikon maanantaina kello 17-19.

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta.

Avustusta käytetään toimintasuunnitelman mukaisesti Kemin Marttojen toiminnan kulujen  kattamiseen.

Puheenjohtajana toimii Jaana Korpela

jaanuska62@hotmail.com

Puhelin 045 634 1751

Tervetuloa mukaan vireään toimintaan.

Kemin Moottorikerho ry on vuonna 1939 perustettu yhdistys.
Vuosien saatossa kerhosta on muotoutunut lähinnä moottoripyöräilystä kiinnostuneiden ihmisten yhteinen yhdistys, joka on toiminut yhtäjaksoisesti perustamispäivästä nykyhetkeen saakka, ollen näin Suomen vanhin ”moottoripyöräkerho”.

Yhdistys tekee yhteistoimintaa eri järjestöjen kanssa, muun muassa vuosittain vappuna Motoristikirkon yhtenä järjestäjänä. Kemin legendaarinen ”Vappuajot” on ollut perinteinen kesän ajokauden käynnistystapahtuma.

Yhdistyksen jäsenistö osallistuu erilaisiin hyväntekeväisyys-, kokoontumis-, näyttely- ja kisatapahtumiin.

Kesäisin pyritään järjestämään erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu näyttely- ja kilpailutapahtuma.

Sähköposti: keminmoottorikerho1939@gmail.com

Kemin Moottorivenekerho ry
Merikatu 4 as 28 / Tapio Ojansivu
94100 Kemi

puhelin 040 547 5714
keminmoottorivenekerho@gmail.com

www.kmvk.fi
facebook.com/kemin moottorivenekerho

Kemin Moottorivenekerho ry on vuonna 1958 perustettu Kemiä kotisatamanaan pitävä veneseura. Kerhon jäsenmäärä on vuonna 2021 runsaat 70.

Kemin Moottorivenekerhon toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä veneilyharrastusta ja vapaa-ajan viettoa sekä yleisemmin edistää veneilytaitoja ja turvallisempaa veneilyä Perämerellä. Tätä varten kerho järjestää yhteisiä veneretkiä, jäsenilleen koulutustilaisuuksia sekä veneiden katsastusta kerhon omien koulutettujen katsastusmiesten toimesta. Vuonna 2022 katsastettuja veneitä oli kaikkiaan noin 25 kappaletta.

Kemin Moottorivenekerhon tukikohta on Perämeren Kansallispuiston alueella Pensaskarin saaressa, jossa kerholla on ollut maja Metsähallitukselta vuokratulla maalla jo 1970-luvulta alkaen. Pensaskarin tukikohtaa pidetään yllä kesän mittaan talkoovoimin ja viime vuosien suurena ponnistuksena on ollut kokonaan uuden majan rakentaminen ja entisen purkaminen.

Kemin Moottorivenekerhon saama Kemin kaupungin kumppanuusavustus käytetään kerhon toiminnan kehittämiseen kunkin vuoden erityiskohteita painottaen.

Kemin Naisvoimistelijat ry
Tervaharjunkatu 14
94600 Kemi

sähköposti: kemin.nv@gmail.com
Puhelin: 0405936012

Kemin Naisvoimistelijat on perustettu vuonna 1932. Olemme Suomen Voimisteluliiton jäsenseura. Meille tärkeintä on, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa. Seuramme tarjoaa  matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuden taaperoista ikääntyneisiin.

Tarjoamme tasokasta liikuntaa osaavien ohjaajien johdolla. Ohjaajat tekevät arvokasta työtä seuramme liikkujia ajatellen sekä laajemmin terveyden edistäjinä. Reippaat ohjaajat mahdollistavat seuramme toiminnan. Seurassa toimii johtokunta, joka huolehtii käytännön asioiden organisoinnista.

Tervetuloa tutustumaan Kemin Naisvoimistelijoiden toimintaan.  Sivuiltamme löydät treeniohjelman, ohjaajat ja johtokunnan yhteystiedot sekä muuta ajankohtaista. Ota yhteyttä, jos Sinulla on kenties uusia ideoita toimintaamme, palautetta, käyttämättömiä ohjaajan taitoja tai jotain muuta mielessäsi.

NÄHDÄÄN SALEILLA!

Internet

Facebook

Instagram

Kemin Palloseura ry

Keskuspuistokatu 9-11, 94100 Kemi

Y-tunnus: 0190974-2

 

Kemin Palloseura ry lyhyesti:

Kemin Palloseura ry on Kemissä toimiva jalkapallo- ja futsalseura.

Seura on perustettu vuonna 1932, eli vietimme 90-vuotisjuhlia vuonna 2022. Seuran toiminnassa mukana olevilla on mahdollisuus laadukkaaseen tavoitteelliseen kilpaurheiluun sekä haaste ja matalankynnyksen harrastetason toimintaan. Panostamme vahvasti valmennuksen, olosuhteiden ja seuratoiminnan kehittämiseen tyttö- ja poikapelaajiemme hyväksi. Joukkueita toiminnassa on mukana 10 kpl ja rekisteröityjen pelaajien määrä on yli 600. Lisäksi Kemin Palloseuralla on lisäksi noin 100 toimijaa mahdollistamassa toimintaa.

KePSillä on vahva jalansija kemiläisten ihmisten arjessa ja olemme merkittävä toimijakoko Kemin seutu huomioiden. Suurin osa Kemin asukkaista on joko suoraan tai välillisestitekemisissä Kemin Palloseuran kanssa.

Kemin Palloseura on monessa mukana, joukkuetoiminnan lisäksi teemme laaja-alaista yhteistyötä mm. alueen koulujen ja päiväkotien kanssa sekä järjestämme, ja olemme mukana järjestämässä lukuisia merkittäviä tapahtumia vuosittain.

Vuonna 2023 Kemin Palloseura järjesti Kemissä mm.

– Edustusjoukkueen Kolmosen pelitapahtumia

– Pelikaudella lähes joka viikonloppu eri ikäluokkien turnauksia tai yksittäisiä pelejä Palloliiton sarjoissa.

– Meri-Lapin Nappulaliigan peli-iltoja

– Lasten HankiFutis-tapahtuman Kemin Lumilinnalla

– KePSin JuhannusGames-tapahtuman Karihaarassa

– Lasten BeachFutis-tapahtuman Mansikkanokalla

– Suuren suosion ja runsaasti näkyvyyttä saaneen KePS-Hippo-Futiskoulun.

www.keps.fi

keps.toimisto@gmail.com

Kemin Pelastakaa Lapset ry toimii lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Olemme tukeneet Meri-Lapin alueella vähävaraisten perheiden toisen asteen opiskelijoiden koulunkäyntiä Eväitä Elämälle -oppimateriaalitukiohjelman kautta. Maksuttoman toisen asteen myötä oppimateriaalituki jää hiljalleen historiaan ja painopiste on siirtynyt harrastetuen jakamiseen vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Lisäksi jaamme liiton ruoka-avustusta yhteistyökumppaneidemme avustuksella

Vuonna 2015 olimme toinen Pelastakaa Lasten Nenäkaupunki. Olimme pääjärjestäjänä Lasten Kemi 150 vuotta -tapahtumassa 23.11.2019. Järjestämme vuosittain Lasten Kemi-tapahtuman Lapsen oikeuksien viikolla. Vuonna 2023 teemana on Lapsen oikeus hyvinvointiin. Jaamme Vuoden lapsellinen teko -palkinnon viikon yhteydessä. Vuonna 2022 palkinnon sai Tervolan nuorisoseura.

Lisätietoa toiminnastamme:

Kotisivut

Facebook

Kemin Seudun Diabetesyhdistys ry:n toimialueena on Kemi, Keminmaa, Simo ja Tervola.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan työskennellä yhteistyössä Suomen Diabetesliitto ry:n kanssa  diabeetikkojen sujuvan arjen ylläpitämiseksi diabeteksen kanssa. Työskennellä diabeteksen aiheuttamien haittavaikutusten ennalta ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, sekä valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja ja toimia diabeetikoiden yhteyssiteenä.

Puheenjohtaja, Juha Vittaniemi 040 826 2157
Varapuheenjohtaja, Esa Blomster 040 578 9122
Jäsenasioidenhoitaja Paula Blomster 040 505 9937

Kemin Seudun Invalidit ry on Kemissä toimiva yhdistys, jonka toiminta-alueina ovat Kemi, Keminmaa, Simo ja Tervola.

Kotisivu=  keminseduninvalidit.yhdistysavain.fi

Facebook Kemin Seudun Invalidit

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

 Toiminta keskittyy pääasiassa Toimintakeskus Koivurantaan, kokoonnutaan viikottaisin Koivurannassa ja siellä pelataan eri pelejä ja harrastetaan kättentöitä. Talvella käymme pelaamassa Bocciaa ja pyörätuolikoripalloa kaupungin järjestämissä tiloissa!

Kaupungin avustus käytetään jäsenistön hyväksi, hallimaksuihin ja pelitarvikkeisiin.

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry
c/o pj Aimo Tervahauta
Lehtokatu 20, 94100 Kemi
p 0405239011,sp aimo.tervahauta@gmail.com
Kotisivu: https://www.sll.fi/keminseutu

Yleisesittely

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys on perustettu 26.5.1977 ja sen toiminta-alue käsittää Kemin kaupungin sekä Keminmaan Simon ja Tervolan kunnat. Yhdistys kuuluu Lapin luonnonsuojelupiiriin ja Suomen Luonnonsuojeluliittoon. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä alueellaan.

Yhdistys järjestää vuosittain luontoretkiä sekä lähiympäristöön että kauempiinkin luontokohteisiin. Perämeren kansallispuisto, Martimoaavan soidensuojelualue ja Kivaloiden noin 100 kilometriä pitkä vaarajono sijaitsevat yhdistyksen alueella ja ovat usein retkikohteinamme.

Niitto-, siivous- ja muut maisemanhoitotalkoot ovat yhdistyksen toiminnassa mukana lähes joka vuosi.

Yhdistys on aktiivinen myös ympäristönsuojeluasioissa järjestämällä asiantuntijaluentoja ja seuraamalla maa- ja vesialueiden käyttöön liittyviä hankkeita, antamalla lausuntoja toimialaansa liittyvissä tehtävissä, tekemällä aloitteita viranomaisille ja yhteisöille sekä tarvittaessa valituksia viranomaisten ja kuntien ympäristöön liittyvistä päätöksistä.

Yhdistykseen pääsee helpoimmin liittymään Suomen Luonnonsuojeluliiton nettisivujen kautta.

Kemin kaupunki myönsi yhdistykselle avustusta vuonna 2023 280,58 euroa ja sillä olemme rahoittaneet huhtikuussa pitämäämme Luonto- ja kirjallisuusiltaa sekä kesäkuussa järjestämäämme Pohjoismaisen luonnonkukkapäivän retkeä Kemin Kiikeliin.

Kemin Seudun Näkövammaiset  järjestää näkövammaisille ja heidän läheisilleen vertaistuellista toimintaa seuraavien kerhojen muodossa.

Kuukauden kerho, naisten vertaistukiryhmä, Hellin istumajumppa, jotka kokoontuvat kerran kuukaudessa. Muutaman kerran kauden aikana kokoontuu glaukoomakerho ja ruokaporukka. Teemme myös retkiä  ja vierailemme Lapin Näkövammaisten luona Rovaniemellä kaksi kertaa vuodessa. Pidämme myös yhteyttä Haaparannan suomenkielisiin näkövammaisiin. Järjestämme monipäiväisiä kättentaitokursseja ja esittelemme toimintaamme, näkövammaistaitoja ja apuvälineitä näkövammaisten teemapäivinä. Näkövammaisilla on mahdollisuus myös digitaalisten taitojen laitteiden esittelyyn ja niiden käytön opiskeluun. Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Kokoonnumme pääsääntöisesti kerhohuoneellamme Annantuvalla, Keskuspuistokatu 28 Kemi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, puhelin 040 091 7250

Eläkeläisjärjestö, jonka ikäjakauma  65-90 vuotta. Kokoonnutaan Kulttuurikeskuksessa parittomien viikkojen tiistaina  tammi-huhtikuu ja elo-marraskuu. Jäsenmäärä noin 100 henkilöä.

Ruskakerhon yhteyteen kuuluu Ruskakuoro ja retki/matkakerho.

Kemin Kaupungin Vanhusneuvostoon vuosille 2024-2026 on edustajaksi valittu  Atso Huhtamäki.

Puheenjohtaja  Atso Huhtamäki, puhelin  040 700 7910, atso.huhtamaki@gmail.com

Sihteeri Terttu Nyroos, puhelin 050 338 0834

Taloudenhoitaja Helinä Raasakka, puhelin 040 593 9817

Arja Huhtamäki, Retki/matkakerhon vetäjä

Helinä Raasakka, Ruskakuoron vetäjä

 

Kemin Seudun Sydänyhdistys ry. tekee paikkakunnan hyvinvointiin ennalta ehkäisevää työtä sydänterveyden edistämiseksi!

Teemme eri apteekeissa mittauksia , jossa terveydenhoitajat suorittavat esimerkiksi kolesterolin, verensokerin, verenpaineen, hemoglobiinin mittauksia.

Näihin tarvitaan laitteet, välineineitä sekä Valviran lupa, joiden toteuttamiseen yhdistys käyttää kumppanuusavustusta.

Toimimme myös toimistolla hyvin ahkerasti ja jaamme jäsenille tietoa tapahtumista ja järjestämme etäluentoja. Lisäksi jaamme sydänliiton tiedotteita ja pidämme Länsi-Pohjan sairaalan järjestöpisteessä esittelypäiviä yhteistyössä Majakka ry:n kanssa.

Käsityökerho kokoontuu joka viikko. Uimahallin vesijumpalla käy ahkerasti tiistaisin henkilöitä ja ulkoilutapahtumissa on runsas osanotto. Joissain tapahtumissa tarjoamme makkarat ja nokipannukahvit munkkien kera! Joulun aikaan tarjoamme jäsenille joulupuuron lisukkeineen. Useisiin tapahtumiin ovat kaikki tervetulleita, myös jäsenettömät. Teemme erillaisia jäsenistölle järjestettyjä retkiä!

Puheenjohtaja/Matkavastaava Hilkka Grönvall

Puh.0400909795 sähköp. hilkka.gronvall@pp.inet.fi

Varapuheenjohtaja Jari Sieppi puh.0500587870

Sähköp. jari.sieppi@gmail.com

Toimisto Keskuspuistokatu 28 II kerros , avoinna 4.9.2023 alkaen maanataisin klo 11-13 .

Yhdistyksen puheenjohtaja Veikko Kumpumäki, sihteeri Kerttu Ståhlberg.

Käytämme saamamme kumppanuusavustuksen unkarilaisen ruuan valmistuskurssiin sekä matka-avustukseen kirjailijan/ kääntäjän saamiseksi Kemiin.

Kemin Taideyhdistys ry on vuonna 1947 perustettu taideyhdistys, jonka jäseninä on eri taiteen alan harjoittajia, harrastajia ja kuluttajia. Tällä hetkellä jäsenmäärä on noin 75.

Yhdistyksen toiminta-alue on Kemi, mutta sen jäseneksi pääsevät kemiläisten lisäksi kaikki sen toiminnasta ja taiteesta kiinnostuneet.

Yhdistyksen nykyiseen vuosittaiseen toimintaan kuuluvat kirjailijatapaamisten, seminaarien  ja Kemin uuden Elokuvan Viikonlopun järjestäminen sekä teatteri- ja konserttimatkat naapurikaupunkeihin. Rahatilanteen niin salliessa olemme järjestäneet myös sekä runo- että sävellyskilpailuja sekä muutakin taidetoimintaa.

Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on Aimo Tervahauta, puhelin 040 5239011, sähköposti aimo.tervahauta@gmail.com ja sihteeri Sinikka Kähkölä, puhelin 0408461176 ja sähköposti sinikka.kahkola@gmail.com

Kemin kaupungilta tänä vuonna 2023 saamamme yleisavustuksen 280,58 euroa  käytämme Kemin Uuden Elokuvan Viikonlopun 2-5.11.2023 kuluihin, joiden kokonaismäärä on noin 800  euroa.

Yhdistyksen y-tunnus on 2582201-9 ja osoite Kemin Taideyhdistys ry/ Pj Aimo Tervahauta, Lehtokatu 20,94100 Kemi. sp aimo.tervahauta@gmail.com

Yhdistyksen pankkiyhteys, jolle avustuksen saa maksaa on KSOP  FI24 5131 0020 1643 32.

kiitoksin ja Rauhallista Joulun odotusta toivottaen,

Aimo Tervahauta

 

 

 

Kemin Työväen Uimarit ry
Puolukkatie 10, 94450 Keminmaa
info@kemtu.fi
kemtu.fi

Kemin työväen uimarit on kilpa- ja harrasteuimaseura,
joka on jäsen Suomen Uimaliitossa ja Työväen Urheiluliitossa.
Lähes 60-vuotias seura liikuttaa viikoittain uimareita vauvasta vaariin, noin
170 uimarin vahvuudella. Kilpauinnissa KemTU on viime vuosina ollut Lapin
menestynein seura. Lisäksi toimintaamme kuuluu uimakoulujen järjestäminen.

Tervetuloa mukaan – hyvässä seurassa viihtyy!

Kemin Uimaseura (KemUS) on Uimaliiton alainen reilun 90-vuoden ikäinen harraste- ja kilpauintiseura. Seuran järjestämiin harjoituksiin osallistuu viikoittain noin 100 uimaria sekä 15 valmentajaa.

Uimarit aloitavat meillä tyypillisesti 4-6 vuotiaina uimakoulussa ja jatkavat harjoituksia Kilpauimarikoulun kautta Rollo-, IKM- ja Edustus-ryhmiin. Näiden rinnalla seuralla on myös Tekniikka- ja Masters-ryhmät. Vapaita paikkoja ryhmissä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta: keminuimaseura@gmail.com

Lisätietoja seuran nettisivuilta https://www.keminuimaseura.com/

Altaalla nähdään!

Kemiläinen harrastesukellus seura. Perustettu 1973.  Järjestää tarpeen ja kysynnän mukaan sukelluskoulutuksia ja myös tutustumis mahdollisuuksia lajiin. Tarkemmin eri toimintamuodoista seuran kotisivuilta.

Sähköposti: keursry@gmail.com

Keminseudun Reuma ry
puhelin 050 339 5056
keminseudunreuma@gmail.com
www.keminseudunreuma.fi

Yhdistys toimii alueellaan, (Kemi, Keminmaa, Simo) kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestönä. Yhdistys kehittää palvelujaan ja toimintaa helpottamaan sairastuneiden ja heidän läheistensä elämää. Yhdistys toimiin reuma – eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) ehkäisemiseksi sekä tuki- ja liikuntaelinsairaan terveyden ja elämänlaadun edistämiseksi. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut henkilö. Valtakunnallisena kattojärjestönä toimii Suomen Reumaliitto ry.

Keminseudun reuma pyrkii terveyden ja elämänlaadun edistämiseen ja se toteutuu mm. järjestämällä erilaisia terveydenhoitoon liittyviä luentoja, tiedotuksia, neuvontaa sekä käytämme Reumaliiton terveydenedistämiseen liittyvää materiaalia. muuta toimintaa on yhdistysväen retket mm. teatteri sekä liiton yhteistapahtumiin, geokätköilyä jäsenille. Tarjoamme myös jäsenillemme tarvittaessa digitukea toimiston aukiolon aikana.

Avustuksella on tarkoitus järjestää jäsenille mm. vesiliikuntaa, saliliikuntaa ja naistenkerho tapaamisia. Osallistumme järjestömessuihin, kirpputori/joulumyyjäisiin, laavuretkiin, järjestötietopisteseen, kulttuurikävelyyn sekä järjestämme omissa tiloissamme avoimet ovet tapahtumia.

Kontionkadun asukaspuisto ry on perustettu tammikuussa 2023. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Kontionkadun asukaspuiston (ent. Kontionkadun leikkikenttä) alueen yhteisöllisyyttä ja toimintaa, hoitaa piha-aluetta ja kalusteita. Yhdistys edistää ja tukee alueen asukasyhteisön kulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä sekä hyvää ja turvallista asumista. Yhdistys edistää alueen lasten mahdollisuuksia terveelliseen ja turvalliseen ulkoiluun, leikkiin ja liikuntaan omalla asuinalueella. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Kontionkadun asukaspuisto ry
Puheenjohtaja Doris Tuohimaa
puhelin 0408679805
sähköposti kontionkatu@gmail.com 

Toiminta: Järjestämme Kontionkadun asukaspuistossa tapahtumia, kuten kesäriehan, luonnonyrttien keräystalkoita, kaikille avointa jumppaa yms. Tiedotamme toiminnastamme puistoon rakennettavalla ilmoitustaululla sekä jaamme ajoittain lähialueen postilaatikoihin tiedotteita.

Yhteistyömahdollisuudet: Olemme kiinnostuneet yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa! Voimme toteuttaa yhdessä tapahtumia puistossamme, tehdä yhteisiä retkiä ja mahdollisesti voimme auttaa pientä korvausta vastaan esimerkiksi tapahtumissa.

Löydät meidät Facebookista: https://www.facebook.com/groups/kontionkadunasukaspuisto

Lapin alueen Epilepsiayhdistys ry
Elotie 7 B 4
95200 Simo


puhelin:045 642 4451
sähköposti: sihteeri.lapinalue@epilepsia.fi

Lapin alueen Epilepsiayhdistys tarjoaa ajantasaista tietoa epilepsiasta sitä sairastaville, heidän läheisilleen ja muillekin, joita asia kiinnostaa. Toimimme koko Lapin maakunnan alueella, kotipaikkana Rovaniemi. Yhdistys on perustettu 2016.

Toimintamme ytimessä ovat Kaverikahvilamme, joita on Rovaniemellä Coffee Housessa, Maakuntakatu 30, Kemissä Café Hertassa, Rautatiekatu 1 ja uusimpana Torniossa Karkiaisen Leipomossa, Länsiranta 9. 

Kahvilat ovat matalan kynnyksen paikkoja, joihin ovat tervetulleita niin epilepsiaa sairastavat, kuin muutkin. Voit tulla viihtymään pariksi tunniksi seuraamme, tai pistäytyä kupposella kuumaa kun sinulle sopii. Kahvilassa on aina mukana ohjaaja ja kahvilakaveri. Yhdistys tarjoaa kävijöille pullakahvit.

Muutakin virkistystoimintaa järjestämme kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan.

Ota yhteyttä ja tule joukkoomme. Toimintamme kehittyy koko ajan ja olemme iloisia uusista ideoista ja toimijoista.

Tervetuloa!

 

Kotisivut: www.epilepsia.fi

Sosiaalinen media: www.facebook.com/epilepsialiitto  tai www.facebook.com/lapinepy
Instagram: @lapin_epilepsiayhdistys

Lapin Kilpi ry toimii alueellisena kilpirauhassairaiden potilasjärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asiantuntijaluentoja, vertaistukea ja virkistystoimintaa sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Yhdistys toimii yhteistyössä keskusliittonsa, viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa silloin, kun niiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) järjestää terveystapahtumia ja luentotilaisuuksia,
2) järjestää vertaistuki- ja keskustelutilaisuuksia sekä virkistystoimintaa,
3) harjoittaa tiedotustoimintaa,
4) toteuttaa muilla vastaavilla tavoilla tarkoitustaan alueellisena potilasjärjestönä,
5) toimii yhteistyössä keskusliittonsa kanssa,
6) voi kuulua jäsenenä sellaiseen yhteisöön, johon kuuluminen edesauttaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista,
7) toimii alueellaan yhteistyössä sellaisten viranomaisten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, joiden toiminta edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Kemin kaupungin alueella on 1107 kilpirauhaslääkityksen saajaa (Kela&fimea tilastotieto 2019), joista jäseniämme 56 henkilöä. Lapin Kilpi ry:llä toimii vertaistukiryhmiä muutamilla paikkakunnilla ja muille paikkakunnille yhdistys järjestää vertaistuellisia tilaisuuksia eli ns. Kilpi-iltoja kilpirauhassairaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Vuoden 2023 painopisteinä avustusten käytölle ovat avustusta myöntäneen kunnan tai kaupungin kilpirauhassairaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen sekä tiedon jakaminen kilpirauhassairauksista niin ammattilaisille kuin kilpirauhassairaillekin.

Tule mukaan toimintaan!
lapinkilpi@lapinkilpi.com
www.lapinkilpi.com

Kemiläinen harrasteajoneuvoyhdistys. Perustettu 1990.

Harrasteajoneuvotapahtumiin osallistuminen sekä järjestäjänä ja kokoonkutsujana Toukotaiwal ajoihin vuosittain.

Sähköposti: lleary8@gmail.com

Länsi-Pohjan Oratoriokuoro ry käyttää nimeä Meri-Lapin Oratoriokuoro.

Kuoro on sekakuoro, jonka tavoitteena on esittää suuria kirkkomusiikkiteoksia yhdessä Kemin kaupunginorkesterin kanssa. Kuoro on perustettu vuonna 1992.

Yhdistyksemme saamaa kumppanuusavustusta tullaan käyttämään seuraaviin tapahtumiin:

Tervolan Kätkävaaraan 27.5.23 tehtävän patikointiretken opastusmaksuun.

Vuoden teemana: “Pidä huolta aivoistasi” luentotilaisuuksien (2) kustannuksiin Torniossa ja Kemissä.

Oulun teatteriin 14.10.23 tehtävän matkan bussikuljetukseen

30.11.23 Kemin Hotelli Merihovissa pidettävän pikkujoulun kustannuksiin.

MLL:n Kemin yhdistys tekee vapaaehtoistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa. Järjestämme Kemin alueella lapsille, nuorille ja perheille tapahtumia, matalan kynnyksen toimintaa.

Sähköposti: mll.kemi.yhd@gmail.com

Internet: https://kemi.mll.fi/

Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys ry
Eläinsuojeluneuvontapuhelin: 044 200 9817
Sähköpostiosoite: merilapin.esy@gmail.com
Löydät meidät myös facebookista: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089034320951

Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistys tekee laaja-alaista työtä sekä lemmikki- että luonnonvaraisten eläinten hyväksi. Toimimme vapaaehtoispohjalta, ja työmme rahoitetaan pääsääntöisesti lahjoitusvaroin. Neuvontapuhelimemme päivystää aamusta iltaan vuoden jokaisena päivänä.

Olemme matalan kynnyksen palvelu kaikille, jotka tarvitsevat apua eläimiin liittyen. Teemme tarvittaessa kotikäyntejä, jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen ja suostumukseen. Eläinten auttamisen lisäksi palvelemme myös ihmisiä, joten yhdistykseemme voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä myös liittyen oman eläintenpidon ongelmiin.
Yksi keskeisistä pyrkimyksistämme on ollut kissojen hallitsemattoman lisääntymisen ehkäiseminen ja jo syntyneiden kissapopulaatioiden poistaminen. Viime vuosina olemme tyhjentäneet Meri-Lapin alueella lukuisia populaatioita, joista on otettu talteen yhteensä satoja kissoja.
Toimimme yhteistyössä paikallisen löytöläin eli Juntin koirahoitolan kanssa, ja meillä on toimivat kontaktit mm. alueen eläinlääkäreihin, lintuharrastajiin ja metsästäjiin. Näin pyrimme tarjoamaan mahdollisimman asiantuntevaa ja laaja-alaista apua kaikille eläinlajeille.
Toimintamme motto on “Pyyteettömyys, lahjomattomuus, periksiantamattomuus”.
Pidämme yllä myös Kemin Louhitien pieneläinhautausmaata, joka on korvausta vastaan kaikkien käytössä yli kuntarajojen.
Kumppanuusavustus käytetään etupäässä eläinten eläinlääkärikuluihin, jotka yhdistyksemme aktiivinen toiminta huomioiden ovat melko huikeat, eli noin 30 000 euroa vuodessa. Kumppanuusavustuksella saamme leikkautettua kaksi kissaa tai maksettua osan hautausmaa-alueen maanvuokrasta.

Kaikessa toiminnassamme edistämme koiran ja ohjaajan iloista ja hyvää yhteistyötä. Koiria koulutetaan toivottua käytöstä vahvistamalla. Oikean käytöksen palkitseminen pitää yllä koiran positiivista asennetta tekemiseen ja hyvää suhdetta ohjaajaansa. Pelon ja väkivallan käyttäminen on ehdottoman kiellettyä kaikessa koiran kouluttamisessa.

Järjestämme muun muassa seuraavia kursseja: pentukoulu, peruskoulu, ohituskurssi, rallitoko, nose work.

Toimintamme motto on: Hauskaa ja hyödyllistä tekemistä koiran kanssa matalalla kynnyksellä

lisätietoja: www.merilapinkoiraklubi.fi

Yhteystiedot
puhelin 040 538 7808
pj.meri-lappi@messi.meripelastus.fi

Etusivu

iframe {border: none;}

Meri-Lapin Meripelastajat ry toimii Perämeren merialueella harjoittaen vapaaehtoista meripelastustoimintaa, valistustyötä veneilijöille sekä suorittaen avustustehtäviä merialueella. Meripelastustehtävissä toimimme viranomaisten alaisuudessa, ja meripelastustehtävien toimeksianto tulee meripelastuskeskuksesta (MRCC Turku). Yhdistyksellä on kaksi pelastusasemaa, Kemissä ja Torniossa. Päivystämme avovesikaudella 24/7 noin puolen tunnin lähtövalmiudessa.
Toiminta-alue painottuu käytännössä Kuivaniemi-Malören-Kalix –akselin pohjoispuolelle

Yhdistyksemme on vastannut kesällä 2018 tärkeään haasteeseen käynnistämällä nuorisotoiminnan. Yhdistyksen nuorisotoiminta näki päivänvalon kesäkuussa 2018, kun joukko meripelastuksesta kiinnostuneita nuoria ilmoittautui mukaan toimintaan. Nuoriso harjoittelee mm. pelastuspukujen käyttöön, reittisuunnitteluun, karttatyöskentelyyn ja navigointiin liittyviä asioita avovesikaudella.

Meri-Lapin Meripelastajat osallistuvat alueella järjestettäviin tapahtumiin esimerkiksi Kemissä järjestettävä pelastuspäivä.

Kaupungilta saadut avustukset käytetään yksinomaan vapaaehtoiseen meripelastustoimintaan muun muassa meripelastusalusten ylläpidosta ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin, miehistön koulutukseen sekä nuorison ja miehistön varusteiden hankintaan.

Meri-Lapin Nuorkauppakamari ry – Ystäviä, koulutusta, projekteja ja pientä glamouria arjen keskelle. Nuorkauppakamari on kansainvälinen 18-40-vuotiaiden jäsentensä kehittymis-, johtamis- ja kouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

 

Meri-Lapin Nuorkauppakamari ry

Valmistautuva puheenjohtaja 2023 Doris Tuohimaa
Puhelin: 040 867 9805
Sähköposti: doris.tuohimaa@jci.fi
Kotisivut: https://jcimeri-lappi.com/

 

Nuorkauppakamaritoiminta on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Nuorkauppakamari on harrastus, jossa pääset verkostoitumaan ja kansainvälistymään, saat uusia ystäviä, mahdollisuuden osallistua laadukkaisiin koulutuksiin, tilaisuuksia omien mukavuusrajojen ylittämiseen ja halutessasi vaikkapa harrastuksen koko perheelle.

Nuorkauppakamaritoiminta perustuu tekemällä oppimiseen. Toteutamme vuosittain erilaisia projekteja ja haastamme itsemme näin tekemään jotain, mitä emme vaikkapa normaalissa työelämässä tee. Nuorkauppakamari on erinomainen paikka oppia johtajuudesta ja projektityöskentelystä.

 

Toiminta: Teemme yhdessä vaikuttavia projekteja, koulutuksia, retkiä, juhlia ja muuta kiinnostavaa! Toteutamme vuosittain esimerkiksi Joulupuu Meri-Lappi -keräyksen.

Haemme jatkuvasti lisää uusia jäseniä joukkoomme. Jäsenissämme on ihmisiä eri aloilta, erilaisista elämäntilanteista. Tittelit eivät ole meille tärkeitä, vaan yhteistä meille kaikille on aktiivinen ote elämään, itsensä likoon laittaminen ja oikea asenne. Etsimme yksinkertaisesti hyviä tyyppejä, ota rohkeasti yhteyttä!

 

Yhteistyö: Teemme mielellämme yhteistyötä muiden järjestöjen ja yritysten kanssa. Tapahtumiimme on mahdollista päästä sponsoriksi ja näytteilleasettajaksi, teemme mielellämme yhteistyötä myös esimerkiksi kokemusasiantuntijoina. Voimme ilolla tulla tutustumaan toimintaanne, miettimään yhteistyömahdollisuuksia ja verkostoitumaan!

Yhteyshenkilö: Terttu Rissanen

 

Eronneille yksin- ja yhteishuoltajille, leskeksi jääneille, uusioperheille, yksin lapsen kasvattaneille Meri-Lain Yhden Vanhemman Perheet ry. Yhdistys täyttää tänä vuonna joulukuussa 50- vuotta, nykyinen toiminta on jatkunut 22-vuotta Kemissä. Yhdistyksemme on hyvin juurtunut Kemiin.

Yhdistys alunperin perustettu 1973 kotipaikka Kemi. Kemissä uudelleen toiminta käynnistetty 2001 yhdistyksen toiminta-alueena on Meri- Lappi ( Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) Kuulumme Yhden Vanhemman perheiden liittoon. Yhdistyksemme tarkoitus on tarjota jäsenille sekä kaikille alueemme yhden vanhemman perheille vertaistukea, virkistystä arkeen, retkiä, matkoja, leirejä, pikkujouluja, sekä säännöllisesti 1x kk tarjotaan vertaistukea Kemissä, jokaisessa tapaamisessa on tarjottavaa kahvi/ tee ja pientä purtavaa, tarvittaessa iltapalaa lapsille. Huvikummussa Sauvosaarenkatu 27 ja Torniossa Perheidentalolla Putaankatu 2 vertaistukitapaamisten muodossa. Toiminnassa otamme huomioon koko perheen vanhemmat lapset/ nuoret, joille  järjestämme yhdessä liiton kanssa heille tarkoitettuja juttuja. Toiminnalla on tarkoitus estää perheiden syrjäytymistä yhteiskunnassa.

Mukaan tulemiseen ei edellytetä jäseneksi liittymistä, voit olla mukana ilman jäsenyyttäkin.

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi ja maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. Vastikkeena saat edullisemmin perheellesi osallistumisen toimintaamme ja tapahtumiin.  Saat myös Muuttuva Perhe- lehden 4x vuodessa. Mahdollisuuden olla mukana jäsenenä yhdistyksemme ja liiton toiminnassa sekä hakea tuetuille lomille. Yhdistyksen kautta/ YVPL:n kautta, sinulle on oikeus saada asianajajapäivystyksen neuvontaa ja ohjausta eroon liittyvissä asioissa.  Eron ABC iltoja.

Osallistumalla yhdistyksemme, vertaistuki toimintaan ja vuosikokouksiin, saat vaikuttaa toiminnan sisältöön yhdistyksessä.  Odotamme uusia ideoita.

Jäsenenä voit seurata tiedotusta Facebookissa: julkinen Merla (meri-lapin Yhden vanhemmanperheet ry.)  jäsenkirjeen saat kaksi kertaa vuodessa ilmoittamaasi sähköpostiisi.

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry. Jäsenmaksu 10 euroa / vuosi.

Tervetuloa mukaan olkkareihimme!

Lisätietoja:
merilapinyvp@gmail.com
puheenjohtaja Seija Lamminpää, puhelin  040 846 5093

 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Kemin seudun osasto tarjoaa vertaistukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.
Kokoonnumme kahden viikon välein ja kutsumme vieraaksemme asiantuntijoita eri aloilta.
Pyrimme myös järjestämään virkistysretkiä eri kohteisiin. Tutussa seurassa huonompikuntoisenkin on turvallista lähteä.
Tuntee kuuluvansa yhteisöön.

Sähköposti: anderssonkalle12@gmail.com

Hei sinä yhden vanhemman perheen vanhempi! 

Olemme kohta kaksi vuotta sitten Kemissä perustettu yhdistys ja toiminta-alueemme on Ylitorniolta Kuivaniemeen. Kuulumme Yhden Vanhemman perheiden liittoon. Haluamme tarjota jäsenille sekä alueen yhden vanhemman perheille vertaistukea retkien ja muiden yhteisten tapahtumien sekä vertaistukitapaamisten muodossa. Toiminnalla on tarkoitus estää perheiden syrjäytymistä yhteiskunnassa.  

Yhdistykseemme voi liittyä maksamalla jäsenmaksun ja tulemalla toimintaan mukaan. Jäsenetuna saat Muuttuva Perhe- lehden. Voit osallistua yhdistyksemme ja liiton toimintaan sekä hakea tuetuille lomille. Jäsenenä sinulle on oikeus saada asianajajapäivystyksen neuvontaa ja ohjausta. 

Osallistumalla yhdistyksemme vuosikokouksiin, voit vaikuttaa toiminnan sisältöön yhdistyksessä. 

Jäsenenä voit seurata tiedotusta Facebookissa: Pohjoisen yhden vanhemman perheet ry ja saat jäsenkirjeen sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa. Tervetuloa mukaan porukkaamme! Nähdään pian! 

Jos haluat liittyä jäseneksi ota yhteyttä pyvpry@gmail.com tai Pia Salmela puheenjohtaja puhelin: 040 519 8981, Katja Manniala puhelin 040 539 2497  

Jäsenmaksu 15 euroa / vuosi Pohjoisen yhden vanhemman perheet ry 

 

Rytikarin Eläkeläiset ry on osa Suomen vanhinta valtakunnallista eläkeläisjärjestöä, Eläkeläiset ry:tä.

Kokoonnumme keskiviikkoisin kello 11.00-13.00 Rytikarin Työväentalolla, Rytikatu 27 94830 Kemi.

Käsityökerholaiset kerhopäivinä kello 9.30-11.00.

Kerho-ohjelmaan kuuluu kahvittelun ja yhdessä olon lisäksi puolen tunnin jumppa, kerran kuussa tuolijooga sekä kahdesti kuukaudessa musiikkiaiheisia hetkiä, ja tietenkin

pelipäivä, bingoa unohtamatta. Kutsumme vierailijoita luennoimaan ajankohtaisista asioista sekä teemme retkiä lähelle ja kauemmas, käymme teatterissa ja konserteissa.

Osallistumme ELRY:n valtakunnallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Teemme yhteistyötä naapurikuntien eläkeläisjärjestöjen kanssa järjestämällä yhteisiä matalankynnyksen tapahtumia ja tilaisuuksia, myös yhteistyötä  VKV:n kanssa boccia-pelin merkeissä.

Lisätietoa yhdistyksemme toiminnasta saa kotisivuiltamme

 

 

 

 

 

Selkäsaari-yhdistys on pieni mökkiläisten ylläpitämä yhdistys. Toimintamme on pientä, koska jokainen meistä tekee tätä vapaa-ajallaan. Pidämme joka kesä jäsenillemme kesäpäivät ja nyt myös pidimme talvella pilkkikisat. Kesällä 2022 aloitimme yhteiseen rantaan grillimökin rakentamisen ja tänä kesänä teemme sen loppuun. Tämä  grillimökki palvelee kaikkia kuntalaisia ja retkeilijöitä. Meidän yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 12 euroa.

Meidät löytää Facebookista nimellä Selkäsaari-yhdistys ry

Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen: selkasaari.yhdistys@gmail.com

SPR on humanitäärinen avustusjärjestö, joka toimii yhteisöllisesti lähellä ihmistä. Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, jossa keskiössä ovat inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys.

Toimintamme tukee Meri-Lappilaisten sujuvaa arkea ja hyvinvointia huomioiden ihmisläheisen ja vastuullisen toiminnan.  Lisäksi toimintamme keskiössä on kestävän kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Osastomme tukee toiminnallaan myös Kemin kaupunkistrategiaa, jonka keskiössä on kuntalaisten sujuva arki sekä asukkaidemme hyvinvoinnin edistäminen. 

Toimintamme on laajaa ja se tavoittaa huomattavan määrän kuntalaisiamme. Osastollamme on valmiudet kriisitilanteisiin, toimintamme sisältyy muun muassa ensiapu ja –huolto valmiudet, monikulttuurinen toiminta, ystävätoiminta ja ruoka-apu.

Yhteystiedot: meri-lappi@osasto.punainenristi.fi

TUL:n Lapin piiri järjestää matalankynnyksen toimintaa edullisesti alueen lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille.

Kesäkuun 6.-7.6.2023 järjestetään Kemissä valtakunnalliset TUL:n senioripäivät, jossa mahdollisuus osallistua leikkimielisiin kilpailuihin, tutustua Kemin ainutlaatuiseen kulttuuriin (Savupirtti, kulttuurikeskus museoineen, illalliselle LumiLinna ravintolassa sekä osallistua tai kannustaa petankkimestaruus (+50) kisoissa.

Talkoolaisia tekemisessä tarvitaan.

Säkenöivä! on kemiläinen 40 jäseninen, energinen ja rennolla otteella mutta tosissaan harrastava naiskuoro. Kuoroa johtaa Tuomas Lampela. Kuoro treenaa yhdessä kerran viikossa ja toimintakauteen kuuluu kaksi konserttia.

Säkenöivä! on perustettu vuonna 2012, kun huomattiin ettei Kemissä ole nuorille naislaulajille omaa kuoroa. Sen jälkeen loppu onkin historiaa. Säkenöivä! keikkailee pyynnöstä.

Yhdistys on perustettu vuonna 1983. Olemme valtakunnallisen EKL:n jäsenjärjestö.

Tavoitteenamme on järjestää mielekästä toimintaa työelämän jälkeen. Kaikille avoin vapaa-aikaa ja virkistystä järjestävä yhdistys;
Retket, vierailut sisaryhdistyksissä, teatterissa käynnit, sokkomatkat, ruskapäivä ja laskiaisen vietto ystäväyhdistysten kanssa kuuluvat ohjelmaamme.

Kokoonnumme viikon jokaisena maanantaina kello 11.30 Rytikarin työväentalolla.
Kerhossa laulellaan ja kahvitellaan. Vierailijoita käy luennoimassa paikallisista ja tärkeistä aiheista.

Harrastamme liikuntaa. Pelaamme torstaisin bocciaa Tervahallilla.Yhdistys tukee jäsenille vesitreenejä uimahallilla.

Käymme vierailulla yksinäisten ikäihmisten luona. Ikämiehet (Nestorit) kokoontuvat Kiva-rivien kerhohuoneella joka toinen keskiviikko.

Pieniä palveluja. Ulkoilua yksinäisten tapaamisia sekä palvelutaloissa käymme laulamassa ja leikkimässä tonttuleikkejä joulun aikaan. Sellaisille, jotka ei pääse eivätkä uskalla lähteä yksin liikkeelle, olemme tukena.

Tervetuloa tutustumaan!

Toimintaamme voi katsoa kotisivuilta Veitsiluodon eläkkeensaajat.

Veitsiluodon Kalamiehet ry

Tankokarintie 39, 94830 Kemi

040 837 7992

jari.vesaluoma@gmail.com

Olemme kaikille avoin vapaa-ajankalastuksen yhdistys joka tuottaa monipuolista kalastustoimintaa Meri-Lapin alueella. Tavoitteenamme on tarjota eväät kalastusharrastuksen pariin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seuratoimitaamme pääset tutustumaan kaikkien somekanaviemme kautta.

Toimintamme kivijalkana toimiva Veitsiluodon Kalapaikka kerää vuosittain lukuisia kalastuksen ystäviä kirjolohenpyynnin pariin. Kalapaikka on myös ihanteellinen ympäristö retkeilyyn ja kalapaikan ympärillä on useita geokätköjäkin. Alue palvelee myös lintuharrastajia vaihtelevine alueineen ja löytyypä alueen reunamilta myös lintutorni josta on otolliset näkymät kattilanlahden linturikkaalle vesistölle.

Kalapaikalta löytyy useiden ylläpidettyjen laavujen lisäksi myös vuokrattava kota joka tarjoaa tilat jopa 40.lle henkilölle. Halusitpa vuokrata kodan kalastusretkesi kylkeen, retkeilynne päämajaksi tai yrityksen/yhdistyksen kokoustilaksi niin kaikki onnistuu. Ota rohkeasti meihin yhteyttä niin räätälöidään teille mieluinen paketti.

Tervetuloa!

Kotisivu

Facebook

Instagram

Google maps

Veitsiluodon Kisaveikot ry

Sähköposti: vkv.yleisurheilu@gmail.com

Puhelin: 040 5718 661/ Antti Turunen puheenjohtaja

Puhelin: 040 0891 132 / Risto Mononen talkootyö

Veitsiluodon Kisaveikot ry on perinteikäs kemiläinen urheiluseura. VKV on yleisseura, jonka painopistelaji on yleisurheilu. Tarjoamme urheilukouluja lapsille ja nuorille, valmennusta kilpaurheilijoille sekä harrasteliikuntaa: kuntojumppaa ja bocciaa.

Seuramme tavoitteena on kasvattaa sekä ohjata lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan ja nauttimaan liikunnasta. Tuemme niin kilpaurheilusta kiinnostuneita kuin harrastusmielessä liikkuvia.

Toimintamme perustuu täysin vapaaehtoistyöhön. Ohjaamme uusia tekijöitä sisälle toimintaamme, joten mukaan tulemista ei tarvitse arkailla.

Tervetuloa mukaan urheilijana, harrastajana, toimitsijana, vetäjänä, talkoolaisena!

Kotisivu: www.veitsiluodonkisaveikot.com

Favenook: Veitsiluodon Kisaveikot

Instagram: veitsiluodonkisaveikot

Veitsiluodon Reserviupseerit ry on toinen Kemin kaupunkia kotipaikkanaan pitävistä reserviupseeriyhdistyksistä. Yhdistys on perustettu vuonna 1952.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat suorittaneet Reserviupseerikoulun varusmieskoulutuksen yhteydessä. Yhdistys toimii linkkinä reserviupseerien välillä Kemin alueella ja sen ympäristössä tarjoten jäsenilleen mahdollisuuksia esimerkiksi ampumatoimintaa ilma- ja ruutiaseilla.  Yhdistys toimii aktiivisesti ollen mukana maanpuolustus- ja veteraanityössä Kemin alueella.  Yhdistykseen voivat liittyä kaikki reserviupseerit, jotka haluavat olla mukana maanpuolustusta tukevassa toiminnassa.

Yhteyttä voi ottaa yhdistyksen sihteeriin Ahti Alanärään tai puheenjohtajaan Timo Miettuseen.

Ahti Alanärä puh. 0400 583530 ahti.alanara@gmail.com

Timo Miettunen puh. 050 4876294 timo.miettunen@gmail.com

Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta https://www.rul.fi/veitsiluoto/

 

 

Kemiläinen maastohiihtoon keskittynyt urheiluseura.

Nuorten liikunnan ja kasvatuksen ohella tarjoamme mahdollisuuden tavoitteellisen kilpaurheiluun.

Kemiläisten iloksi teemme ison talkootyön ensilumen ladun mahdollistamiseksi.

Talvella lapsille järjestämme hiihtokoulun, yhteisharjoitukset pyörivät läpi vuoden.

Heinäkuussa juostaan KemiRun juoksutapahtuma sisäsatamassa, Visan vastatessa järjestelyistä.

Lisää tietoa ja yhteystiedot: visaskiteam.fi

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Karihaaran Karu toimii Kemin Kuivanuorossa sijaitsevassa omassa toimitalossa. Toimitalossa on voimailusali, palloilusali, kokoustila sekä ns talonmiehen asunto. Voimailusali on tällä hetkellä eniten käytetty, noin 40 käyttäjää. Palloilusalissa käy kaksi kertaa viikossa lentopalloporukka sekä sählyn pelaajia.

Yllämainitun käytön lisäksi talon tiloja vuokrataan eri tilaisuuksiin: juhlat, kokoukset.

Kiinteistön ylläpitokustannukset ovat nousseet huomattavasti, joten avustus käytetään niihin sekä pieniin korjauksiin.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Jarmo Juopperi
puhelin 045 304 5896
jarmo.juopperi@hotmail.com

Sihteeri/taloudenhoitaja
Reijo Lamminen
puhelin 040 093 9138
reijo.lamminen@gmail.com

Facebook: Karihaaran Karu voimanosto