Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asumisen tukena on erilaiset tuki- ja hoitopalvelut.

Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnin ja palveluneuvonnan puhelin vastaa arkisin kello 9–12.

Ikäihmisten palveluja ovat

  • Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi
  • Tukipalvelut, esimerkiksi ateria- ja turvapuhelinpalvelut
  • Kotihoito, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
  • Omaishoitoa tukevat palvelut, omaishoidontuki ja omaishoidon vapaan järjestäminen
  • Sotainvalidien ja veteraanien koti- ja tukipalvelut
  • Ikäihmisille kohdennettu sosiaalityö
  • Päivätoiminta
  • Palveluasuminen
  • Tilapäinen kauppa-asiointi pandemian aikana

Palvelut kaupunki järjestää joko itse tai palvelusetelillä. Tukipalveluista osan asiakas hankkii omin kustannuksin yksityisiltä palveluntuottajilta. Omin kustannuksin hankittavia ovat esimerkiksi ateriapalvelut, turvapuhelinpalvelu sekä siivous- ja asiointiapu.

Palveluseteli voi olla vaihtoehto kaupungin järjestämälle palvelulle. Seteli on käytössä pesuavussa ja lääkkeenjaossa sekä huhtikuun 2020 alusta lähtien kotiinkuljetusaterioissa ja siivousavussa.

Kaupunki järjestää pandemian ajan (13.5.2020 saakka) maksutta kauppa-asiointia niille henkilöille, jotka ovat yli 70-vuotiaita tai kuuluvat riskiryhmiin ja joilla on erityistä tarvetta saada kauppa-apua. Tilaukset palveluneuvonnan kautta.

Kaikki asiakkuudet tulevat palveluntarpeen arvioinnin kautta, myös palvelusetelillä tuotettavat. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt palveluille myöntämisen perusteet.

Ikäihmisten palveluneuvonta

Neuvonnan puhelinpalvelu toimii arkisin kello 9–12.
Tapaamisiin sovitaan aika. Sähköpostissa ei käsitellä asiakkaiden asioita.