Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tuetaan tuki- ja hoitopalveluiden avulla.

Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnin ja palveluneuvonnan puhelin vastaa arkisin kello 9–12.
Poikkeusolojen (pandemia) aikana vastaamme arkisin kello 9-16.

Ikäihmisten palveluja ovat

  • Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi
  • Tukipalvelut, esimerkiksi ateria- ja turvapuhelinpalvelut
  • Kotihoito, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
  • Omaishoitoa tukevat palvelut, omaishoidontuki ja omaishoidon vapaan järjestäminen
  • Sotainvalidien ja veteraanien koti- ja tukipalvelut
  • Ikäihmisille kohdennettu sosiaalityö
  • Päivätoiminta
  • Palveluasuminen

Palvelut kaupunki järjestää joko itse tai palvelusetelillä. Tukipalveluista osan asiakas hankkii omin kustannuksin yksityisiltä palveluntuottajilta. Omin kustannuksin hankittavia ovat esimerkiksi ateriapalvelut, turvapuhelinpalvelu sekä siivous- ja asiointiapu.

Palveluseteli voi olla vaihtoehto kaupungin järjestämälle palvelulle. Seteli on käytössä pesuavussa ja lääkkeenjaossa sekä huhtikuun 2020 alusta lähtien kotiinkuljetusaterioissa ja siivousavussa.

Kaikki asiakkuudet tulevat palveluntarpeen arvioinnin kautta, myös palvelusetelillä tuotettavat. Ehdot on hyväksynyt sosiaali- ja terveyslautakunta

Ikäihmisten palveluneuvonta

Neuvonnan puhelinpalvelu toimii arkisin kello 9–12. Tapaamisiin sovitaan aika. Sähköpostissa ei käsitellä asiakkaiden asioita.