Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asumisen tukena on erilaiset tuki- ja hoitopalvelut.

Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnin ja palveluneuvonnan puhelin vastaa arkisin kello 9–12.

Ikäihmisten palveluja ovat

  • Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi
  • Tukipalvelut, esimerkiksi ateria- ja turvapuhelinpalvelut
  • Kotihoito, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
  • Omaishoitoa tukevat palvelut, omaishoidontuki ja omaishoidon vapaan järjestäminen
  • Sotainvalidien ja veteraanien koti- ja tukipalvelut
  • Ikäihmisille kohdennettu sosiaalityö
  • Päivätoiminta
  • Palveluasuminen
  • Tilapäinen kauppa-asiointi pandemian aikana

Palvelut kaupunki järjestää joko itse tai palvelusetelillä. Tukipalveluista osan asiakas hankkii omin kustannuksin yksityisiltä palveluntuottajilta. Omin kustannuksin hankittavia ovat esimerkiksi ateriapalvelut, turvapuhelinpalvelu sekä siivous- ja asiointiapu.

Palveluseteli voi olla vaihtoehto kaupungin järjestämälle palvelulle. Seteli on käytössä pesuavussa ja lääkkeenjaossa sekä huhtikuun 2020 alusta lähtien kotiinkuljetusaterioissa ja siivousavussa.

Kaikki asiakkuudet tulevat palveluntarpeen arvioinnin kautta, myös palvelusetelillä tuotettavat. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt palveluille myöntämisen perusteet.

Ikäihmisten palveluneuvonta

Neuvonnan puhelinpalvelu toimii arkisin kello 9–12.
Tapaamisiin sovitaan aika. Sähköpostissa ei käsitellä asiakkaiden asioita.