Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asumisen tukena on erilaiset tuki- ja hoitopalvelut. Vuoden 2023 alusta lähtien palveluista vastaa Lapin hyvinvointialue.

Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnin ja palveluneuvonnan puhelin vastaa arkisin kello 9–12.

Ikäihmisten palveluja ovat

  • Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi
  • Tukipalvelut, esimerkiksi ateria-, siivous ja turvapuhelinpalvelut
  • Kotihoito, joka sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
  • Omaishoitoa tukevat palvelut, omaishoidontuki ja omaishoidon vapaan järjestäminen
  • Sotainvalidien ja veteraanien koti- ja tukipalvelut
  • Ikäihmisille kohdennettu sosiaalityö
  • Palveluasuminen
  • Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Palvelut kaupunki järjestää joko itse tai palvelusetelillä. Tukipalveluista osan asiakas hankkii omin kustannuksin yksityisiltä palveluntuottajilta. Omin kustannuksin hankittavia ovat esimerkiksi ateriapalvelut, turvapuhelinpalvelu sekä siivous- ja asiointiapu.

Palveluseteli voi olla vaihtoehto kaupungin järjestämälle palvelulle. Palveluseteli on käytössä ateriapalvelussa, siivouksessa ja lääkeannosjakelussa. Osassa tukipalveluja on tulorajat käytössä.

Kaikki asiakkuudet tulevat palveluntarpeen arvioinnin kautta, myös palvelusetelillä tuotettavat.

Ikäihmisten palveluneuvonta

Neuvonnan puhelinpalvelu toimii arkisin kello 9–12.
Puhelimessa annetaan ohjausta ja kotikäynnit tai puhelinarviointi sovitaan, mikäli avuntarve on päivittäisissä toimissa ja toistuvaa. Sähköpostissa ei käsitellä asiakkaiden asioita.