Kotisairaanhoito on suunnattu asiakkaille, jotka eivät kykene käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita. He ovat yleensä pitkäaikaissairaita potilaita, kuten dementiaa potevia, monisairaita sekä monilääkityksellä olevia.

Kotisairaanhoidon käynneillä seurataan potilaan terveydentilaa ja otetaan tarvittaessa näytteitä.

Tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä.

Asiakkaaksi pääsee palveluntarpeen arvioinnin kautta.
Puhelin 016 259 552, soittoaika arkisin kello 9–12.

Aluejako

Kotisairaanhoito on jaettu kuuteen alueeseen: kolmeen eteläiseen ja kolmeen pohjoiseen.

Eteläinen alue E1

Sauvosaari Kauppakadusta etelään paitsi ei Pruntsi eli Kauppakatu 26–28.

Eteläinen alue E2

Ajos, Haukkari, Hepola, Järppi, Marostenmäki, Nälli, Peurasaari ja Rytikari.

Eteläinen alue E3

Kittilänjärvi, Oklaholma, Ritikka, Siikakangas, Syväkangas, Takajärvi ja Tervaharju.

Pohjoinen alue P1

Keskustan alue Kauppakadusta pohjoiseen sekä Pruntsi eli Kauppakatu 26–28. Lukkarilankadun eteläpuoli.

Pohjoinen alue P2

Juntto, Kivikko, Koivuharju, Kuivanuoro, Mäntylä, Pajusaari, Ruutinranta Lukkarilankadusta pohjoiseen sekä Sotisaari.

Pohjoinen alue P3

Karihaara, Kivikangas, Lautiosaari, Marttala, Nauska, Paattio, Ristikangas ja Vainio.