Psykiatrian kuntoutusyksikkö Risteys

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Psykiatria ja riippuvuuksien hoito
Kemi