Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen lainsäädännön määrittelemistä rekisteröidyn oikeuksista:

Kemin kaupunki ja sen konserniyhtiöt keräävät, käyttävät ja käsittelevät erilaisia henkilötietoja varmistaen yksityisyyden suojan toteuttamalla riskilähtöistä tietoturvaa ja -suojaa Kemin kaupungin ja kaupunkikonsernin tietoturva- ja tietosuojapolitiikan mukaisesti.

Kemin kaupungin ja kaupunkikonsernin Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 2018

Kaupungin eri henkilörekistereistä on laadittu selosteet, jotka löytyvät sivulta kemi.fi/asiointi/rekisteriselosteet. Selosteissa on kuvattu mm. rekisterin käyttötarkoitus, rekisterinpitäjä sekä kyseisen rekisterin yhteyshenkilö.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Vastustamisoikeus
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit lähettää pyynnön Kemin kaupungille saadaksesi tietää, mitä henkilötietoja sinusta kerätään, jos henkilötiedoissasi on korjattavaa tai haluat ne poistettavaksi. Pyyntö tulee lähettää tietosuojaselosteessa ilmoitetulle rekisterin yhteyshenkilölle. Vapaamuotoisen pyynnön tai lisätietokysymykset voi lähettää osoitteeseen tietosuojavastaava@kemi.fi

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta tietosuoja.fi  kohdasta Tunne oikeutesi löytyy lisätietoa rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseen

Kemin kaupungin tietosuojavastaaviin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla tietosuojavastaava@kemi.fi