Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen lainsäädännön määrittelemistä rekisteröidyn oikeuksista:

Käyttäessäsi Kemin kaupungin tarjoamia palveluja, kaupunki kerää henkilötietojasi vain siinä määrin, kun se on tarpeen asioiden hoitamiseksi.

Kaupungin eri henkilörekistereistä on laadittu selosteet, jotka löytyvät sivulta kemi.fi/asiointi/rekisteriselosteet. Selosteissa on kuvattu mm. rekisterin käyttötarkoitus, rekisterinpitäjä sekä kyseisen rekisterin yhteyshenkilö.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Vastustamisoikeus
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit lähettää pyynnön Kemin kaupungille saadaksesi tietää, mitä henkilötietoja sinusta kerätään, jos henkilötiedoissasi on korjattavaa tai haluat ne poistettavaksi. Pyyntö tulee lähettää tietosuojaselosteessa ilmoitetulle rekisterin yhteyshenkilölle. Vapaamuotoisen pyynnön tai lisätietokysymykset voi lähettää osoitteeseen tietosuojavastaava@kemi.fi.

Lue lisää tietosuoja-asetuksesta ja henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun sivuilta tietosuoja.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot       tietosuojavastaava@kemi.fi

Kemin kaupungin ja kaupunkikonsernin Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 2018