Maakaupat

Maisemakuvat

Maankäyttö vastaa kaupungin maapolitiikan valmistelusta ja maakaupoista. Tulosalue käsittelee ja valmistelee maakauppoihin liittyvät myynti- ja ostotarjoukset, jonka jälkeen ne viedään toimivaltaiseen päätöksentekoelimeen. Kaupunki ostaa harkintansa mukaan maa-alueita niin asemakaava-alueelta kuin sen ulkopuoleltakin.

Tontin omaksi ostaminen

Kaupungin vuokratontin vuokraajalla on oikeus ostaa tontti omaksi. Tontit myydään kaupunginvaltuuston hyväksymillä yksikköhinnoilla, jotka on sidottu elinkustannusindeksiin. Mikäli vuokrasopimus on ollut voimassa vähemmän kuin 5 vuotta, alennetaan myyntihintaa 20 %:lla ja 10 %:lla, mikäli vuokrasopimus on ollut voimassa enintään 10 vuotta. Myyntihinnan alennukset koskevat vuokratontteja joilla on voimassa ensimmäinen vuokrasopimus.

Tontin omaksi ostamiseen liittyviä asioita hoitaa kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi

Etuosto-oikeusasiat

Laki kunnan etuosto-oikeudesta koskee maa-alueiden luovutuksia, joiden pinta-ala on yli 5 000m2.

Suunnitteilla olevan maa-alueen luovutuksen osapuolet voivat hakea kunnalta ennakkopäätöksen siitä, käyttääkö kunta etuosto-oikeutta. Todistuksesta etuosto-oikeuden käyttämättömyydestä peritään 8 euron suuruinen maksu.

Etuosto-oikeusasioita hoitaa kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi.

Julkiset kaupanvahvistajat

Kiinteistökaupan tekeminen edellyttää maakaaressa säädettyä määrämuotoa sekä julkisen kaupanvahvistajan suorittamaa kaupanvahvistusta kauppakirjan allekirjoittamistilaisuudessa. Kaupanvahvistajaa ei tarvita mikäli käytetään sähköistä kiinteistönvaihdantaa.

Kaupanvahvistajina toimii:

Kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi, kaupanvahvistaja viran puolesta, tunnus 2402/2

Lisää alueen kaupanvahvistajia löydät Maanmittauslaitoksen kaupanvahvistajarekisteristä.

Yhteystiedot

Nimike Nimi Palvelualue Gsm
Kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi Maankäyttö 050 594 8440