Maankäyttö vastaa kaupungin maapolitiikan valmistelusta ja maakaupoista. Tulosalue käsittelee ja valmistelee maakauppoihin liittyvät myynti- ja ostotarjoukset, jonka jälkeen ne viedään toimivaltaiseen päätöksentekoelimeen. Kaupunki ostaa harkintansa mukaan maa-alueita niin asemakaava-alueelta kuin sen ulkopuoleltakin.

Tontin omaksi ostaminen

Kaupungin vuokratontin vuokraajalla on oikeus ostaa tontti omaksi. Tontit myydään kaupunginvaltuuston hyväksymillä yksikköhinnoilla, jotka on sidottu elinkustannusindeksiin. Mikäli vuokrasopimus on ollut voimassa vähemmän kuin 5 vuotta, alennetaan myyntihintaa 20 prosentilla ja 10 prosentilla, mikäli vuokrasopimus on ollut voimassa enintään 10 vuotta. Myyntihinnan alennukset koskevat vuokratontteja joilla on voimassa ensimmäinen vuokrasopimus.

Taksat

Arvonlisävero 0 prosenttia.

  • Tontinvarausmaksu 85 euroa
  • Tontin jatkovarausmaksu 85 euroa
  • Todistus siitä ettei kunta käytä etuosto-oikeutta 8 euroa

Etuosto-oikeusasiat

Laki kunnan etuosto-oikeudesta koskee maa-alueiden luovutuksia, joiden pinta-ala on yli 5 000 neliömetriä.

Suunnitteilla olevan maa-alueen luovutuksen osapuolet voivat hakea kunnalta ennakkopäätöksen siitä, käyttääkö kunta etuosto-oikeutta. Todistuksesta etuosto-oikeuden käyttämättömyydestä peritään 8 euron suuruinen maksu.

Julkiset kaupanvahvistajat

Kiinteistökaupan tekeminen edellyttää maakaaressa säädettyä määrämuotoa sekä julkisen kaupanvahvistajan suorittamaa kaupanvahvistusta kauppakirjan allekirjoittamistilaisuudessa. Kaupanvahvistajaa ei tarvita mikäli käytetään sähköistä kiinteistönvaihdantaa.

Lisätietoa alueen kaupanvahvistajista löydät maanmittauslaitoksen kaupanvahvistajarekistertistä.