Keskusvirasto

 

Kemi-Ilmakuva-keskusta

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan keskusviraston tehtävänä on toimia kaupungin johdon tukena strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa, talouden ohjauksessa ja rahoitusjärjestelyissä sekä elinkeinoelämän kehittämisessä.

Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä yleisistä hallintopalvelu-, kehittämis-, elinkeino-, talous-, henkilöstö-, tietohallinto-,
laki- ja sopimus- sekä kilpailuttamis- ja hankintapalveluista. Lisäksi keskusvirasto huolehtii kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauksesta, toimintojen koordinointi- ja kehittämistehtävistä sekä suhdetoiminnasta, markkinoinnista ja kansainvälisistä asioista.

Keskusvirastoa johtaa kaupunginjohtaja.

Keskusviraston organisaatio