Keskusvirasto työskentelee kaupunginhallituksen alaisuudessa. Sen tehtävä on toimia kaupungin johdon tukena strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa, talouden ohjauksessa ja rahoitusjärjestelyissä sekä elinkeinoelämän kehittämisessä. Keskusvirastoa johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja.

Hallinto-ja kehitysjohtaja Jukka Vilén.
Hallinto-ja kehitysjohtaja Jukka Vilén. Kuva: Nina Susi.

Keskusvirasto vastaa:

Keskusviraston tehtävä on valmistella ja panna täytäntöön kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päätöksiä. Tämän lisäksi keskusvirasto huolehtii kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauksesta, toimintojen koordinoinnista ja kehittämisestä sekä suhdetoiminnasta, markkinoinnista ja kansainvälisistä asioista.

Lisäksi keskusvirastossa toimii kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa kaupunkitarkastaja.