Strategiat

Kemi strategia 2025

Toiminta-ajatus

Kemin kaupunki järjestää laadukkaita palveluja asukkailleen ja edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä seutukunnan hyvinvointia.

Visio

Kemi on muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä.
Kemi on elinvoimainen ja luova kaupunki.

Arvot

Avoimuus
Luovuus
Suvaitsevaisuus
Taloudellisuus
Turvallisuus

Linkit