Historia

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Perehdytään historian metodeihin, esimerkiksi lähteiden kriittiseen tulkintaan harjoitusten avulla.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

HI02 Kansainväliset suhteet

Kurssi tukee esimerkiksi seuraavia aihekokonaisuuksia: hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen.

Aihekokonaisuudet: kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat

HI03 Itsenäisen Suomen historia

Kurssilla linkitetään Suomen historian tapahtumat kotiseudulle.

Hyvinvointi ja turvallisuus.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssilla opiskelija perehtyy omavalintaisesti Euroopan ulkopuoliseen kulttuuriin. Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys. Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu.

HI09 Ikkunat auki Roomaan, suoritusmerkintä
Tarjolla joka kolmas vuosi.
Kurssilla tutustutaan Rooman pitkään historiaan ja eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Syvennämme Rooman kautta tietoa eri historian vaiheista ja aikakausista. Tutustumme antiikkiin, keskiaikaan, renessanssiin, barokkiin, nationalismiin, fasismiin, nyky-Italiaan ja sen ongelmiin. Seuraamme näiden aikakausien kuuluisien henkilöiden jälkiä Rooman katukuvassa. Tutuksi tulevat ainakin Julius Caesar, Augustus, Nero, Hadrianus, Pietari, Paavali, Bernini, Michelangelo, Caravaggio, Kuningatar Kristiina, Pyhä Birgitta, Anita ja Giuseppe Garibaldi sekä Mussolini. Lisäksi tutustumme suomalaisten kulttuurivaikuttajien aikaansaannoksiin Roomassa.
Kurssi toteutetaan osaksi yhteisinä opintoina ja osaksi opiskelijoiden itsenäisinä tutkielmina, joiden pohjalta koostamme kurssimateriaalista yhteisen dokumentin. Osana kurssia pyrimme tekemään matkan Roomaan, jossa tutustumme maan historiaan ja italialaiseen yhteiskuntaan opiskelijoiden töiden pohjalta yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Kurssi kytkeytyy lukion opetussuunnitelman painopisteeseen: Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

HI10 HISTORIAN KERTAUSKURSSI
Kurssin tarkoituksena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten historian vastausten laatimiseen ja oppiaineiden keskeisten asioiden kertaamiseen. Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville.