Historia

HISTORIA (HI)

 

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

HI1 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI
Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. Kurssilla painotetaan maailmanhistorian keskeisimpiä taloudellisia ja poliittisia tapahtumia.

HI2 EUROOPPALAINEN IHMINEN
Käydään läpi eurooppalaisen ihmisen elinpiiri ja kult­tuuriympäristö antiikista tähän päivään asti.

HI3 KANSAINVÄLISET SUHTEET
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta tähän päivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aattelisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vasta­kohtanaan diktatuuri.

HI4 SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHDAT
Kurssilla tarkastellaan Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit ja tapahtumat, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset muutokset. Kurssin voi suorit­taa myös tenttimällä.

 

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

HI5 SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN
Kurssi tarkastelee Suomen vanhaa historiaa esihistoriasta Ruotsin vallan loppuun 1809. Aiheena Suomen asuttaminen, pakana-aika, kristinuskon tulo, Ruotsin vallan aika, sääty-yhteiskunta, kaupunkien synty ja kehitys sekä elinkeinojen kehittyminen. Kurssin voi suorittaa myös tenttimällä tai kokeen ja tutkielman yhdistelmällä. Suoritustapa valitaan ensimmäisellä oppitunnilla.

HI6 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN
Kurssi käsittelee Euroopan ulkopuolisten kulttuuripiirien historiaa: Pohjois- ja Etelä-Amerikan intiaaneja, aboriginaaleja, maoreja, eskimoita, Afrikan kuningaskuntia, Egyptin faaraoita, Japania, Kiinaa jne. Tarkastelun kohteena on näiden alueiden kulttuurien ja eurooppalaisen kulttuurin kohtaaminen. Suoritustapa ja tarkasteltavat kulttuurit valitaan ensimmäisellä oppitunnilla.

 

Soveltavat kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

HI7 MAAILMAN MYYTIT JA JUMAL­TARUSTOT
Kurssilla tutustutaan maailman vanhimpaan “tieteeseen”, muinaisten ihmisten käsityksiin kaiken olevan ja tapahtuvan syistä. Myytit ja mytologiat siis selittivät, mistä kaikki sai alkunsa, kuka tai mitä ilmestyi ensimmäisenä, mitä luotiin sitten, kuka teki ihmisen jne. Kurssi on täynnä maailmojen alkuja, jumalia, henkiolentoja, haltijoita, kääpöitä, titaaneja, ihmeellisiä otuksia ja hirviöitä, taivaita, helvettejä, sankareita, hyvyyttä, kauneutta ja pahuutta, tuhoa, maailmanloppuja ja jälleensyntymisiä. Käydään myös kurkistamassa, millaista on eri paratiiseissa ja ikuisen elämän puolella.

HI8 ELOKUVAKURSSI 1
Kurssilla tutustutaan elokuvan historiaan sen synny­stä tähän päivään asti. Punaisena lankana on kaupal­linen Hollywood-elokuva, jota kautta asioita tarkastellaan. Keskeiset aiheet liittyvät uusien keksintöjen soveltamiseen ja sitä kautta elokuvakerronnan kehittymiseen, lajityyppien syntyyn ja historiallisten tapahtumien ja ajanjaksojen vaikutuksiin. Kurssi etenee katsomalla näytteitä elokuvista.

HI9 ELOKUVAKURSSI 2
Kurssille pääsee, kun on suorittanut elokuvakurssi 1:n. Kurssin tarkoituksena on käyttää hyväksi edellisellä kurssilla saatuja tietoja. Kurssilla katsotaan kokonaisia elokuvia. Kurssi suoritetaan yhtäjaksoisena elokuvamaratonina (24-26 tuntia) yhden viikonlopun aikana. Kurssilla suoritettavat kirjalliset tehtävät määrätään kurssin alussa. Hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista ilmoitetaan katsottavien elokuvien genre (esim. scifi, draama, rakkaus, toiminta, sota, komedia, musikaali, länkkäri, animaatio yms.), jonka kehitystä seurataan alusta tähän päivään. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

HI10 ARKEOLOGIAN PERUSKURSSI
Kurssi tarkastelee arkeologian mahdollisuuksia tutkia ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Kurssilla pyritään osallistumaan kenttätyöhön.

HI11 PAIKALLISHISTORIAN KURSSI
Kurssin tarkoituksena on perehtyä paikkakuntamme historiaan. Paikallishistorian kurssi suoritetaan tutkielmakurssina, johon kuuluu opetusta ja sen lisäksi tutkielma­työn ohjausta. Opiskelijat valmistavat ohjatun tutkielman, joka korvaa kurssikokeen. Tutkielmat käsitellään seminaari-istuntoina.

HI12 HISTORIAN KERTAUSKURSSI
Kurssin tarkoituksena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten historian vastausten laatimiseen ja oppiaineiden keskeisten asioiden kertaamiseen. Kurssi on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville.

HI13 IKKUNAT AUKI ANTIIKIN ROOMAAN, suoritusmerkintä
Kurssilla tutustutaan Rooman pitkään ja melskeiseen historiaan ja sen merkittäviin, omalaatuisiin asukkaisiin. Tärkeimpinä tutustumiskohteina ovat myyttinen kuningasaika, sisäisten ristiriitojen täyttämä tasavallan aika ja mielenkiintoisten henkilöhahmojen värittämä keisariaika. Tavoitteena on selvittää sitä, miten antiikin kulttuuri välittyy myöhempiin maailman historian vaiheisiin. Kurssi sopii historian ohella mainioksi tukiaineeksi filosofiaan, kuvataiteeseen, uskontoon elämänkatsomustietoon ja yhteiskuntaoppiin.