Stipendikatselmus

Perämeren Betoni Oy juhlisti 20-vuotisjuhlaansa perustamalla 26.1.1990 Nuorten Opiskelijain musiikkikilpailurahaston lahjoittamalla rahaston perustaksi 16.818,79 € (100.000 markkaa).

Perämeren Betoni Oy:n lahjoituksen turvin järjestetään joka toinen vuosi nuorten musiikinopiskelijoiden stipendikatselmus Kemin Pirtin salissa. Katselmukseen voivat osallistua Länsi-Pohjan alueen musiikkioppilaitoksissa opiskelevat nuoret solistit ja alueella toimivat enintään 5-jäseniset yhtyeet ja orkesterit. Vuonna 2003 katselmuksen sääntöjä muutettiin siten, että katselmukseen voivat osallistua vain klassisen musiikin opiskelijat ja yhtyeet.

Katselmuksessa on kaksi sarjaa; alle 15-vuotiaat ja yli 15-vuotiaat. Yläikäraja on 21 vuotta. Yhtyeiden jäsenistä joku voi ylittää sarjajaon ikärajan mikäli koko yhtyeen keski-ikä jää alle em. ikärajoitusten. Erillisiä soitinkohtaisia sarjoja ei ole.