Tilastoalueeseen kuuluvat Nauskan, Jungon ja Takajärvenrannan kaupunginosat sekä Rovan virkistysalue ja Perta-aavan maaseutualue. Alueen länsiosa on Kemin keskeistä pientalojen uudisrakennusaluetta. Itäosa on kaupunkilaisten virkistysalueena palvelevaa metsätalousaluetta.

Nauskan tilastoalue (33) koostuu Nauskan (331), Jungon (332), Rovan (333) ja Perta-Aavan (334) pienalueista.

Nauskan pienalue sijaitsee Kivikon ja Ristikankaan kaupunginosien ja Nauskaojan välisellä alueella ja muodostaa Nauskan kaupunginosan. Alueella sijaitsee Kivikon koulu ja päiväkoti, Ristikankaan liikunta-alue sekä golfkenttä. Alueelle on rakennettu viime vuosina runsaasti omakotitaloja.

Jungon pienalue sijaitsee Nauska-ojan ja Rovan harjun välisessä laaksossa ja muodostaa Jungon kaupunginosan. Alueella sijaitsevat jäähalli ja Takajärven uimaranta. Alueelle on 2000-luvulla rakennettu useita omakotitaloja. Takajärven länsipuolelle on rakennettu asuinalue ja rantaa kiertää ulkoilureitti Rovalle.

Rovan alueella sijaitsee Rovan harju ja alue on rakentamatonta virkistysaluetta.

Perta-aapan alue on Elijärventien molemmin puolin sijaitsevaa maaseutualuetta. Siellä sijaitsee vähäisessä määrin haja-asutusta. Pienalue on tärkeätä pohjaveden muodostumisaluetta (Elävä lähde ja Länkimaa).

Nauskan tilastoalueen tietoja: (klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana) Lähde: Tilastokeskus

Väestönmuutokset 2021
Väestökehitys ja -ennuste 2010-2030

Työpaikat 2020
Asuntoja 2021