Tilastoalue (52) muodostaa samalla myös Rytikarin pienalueen (521).

Rytikarin kehitys on ollut suoraan verrannollinen Veitsiluodon saarella toimiviin tehdaslaitoksiin. Kun työvoiman tarvetta oli, kasvoivat Rytikarin (kuten koko Hepolan alueen) asukasmäärä ja palvelut. Näin oli viimeksi 1960-70-luvuilla. Kun työvoimatarve väheni alkoivat Rytikarin palvelut supistua ja asukasmäärä laskea. Huokeat asuntokustannukset ovat houkutelleet nuoria ja uusia asukkaita alueelle.

Rytikarin pienalue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Alueella sijaitsevat pääosin Hepolan suuralueen kaupalliset palvelut sekä osa julkisista palveluista.

Rytikarin tilastoalueen tietoja: (klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana) Lähde: Tilastokeskus

Väestönmuutokset 2021
Väestökehitys ja -ennuste 2010-2030

Työpaikat 2020
Asuntoja 2021