Suuralueeseen kuuluvat Vähä-Ruonaojan ja IsoRuonaojan väliin sijoittuvat Perämerentien itäpuoliset alueet. Syväkankaan suuralue koostuu Syväkankaan, Takajärven ja Ritikan tilastoalueista.

Syväkankaan tilastoalue muodostaa Kemin itäosien aluekeskuksen. Syväkankaan tilastoalue (41) jakaantuu Syväkankaan (411), Takajärventien (412) ja Kulmankylän (413) pienalueisiin

Syväkankaan alue on Kemin itäisten alueiden sekä kaupallisten että julkisten palvelujen keskus. Se on vanhaa omakotivaltaista asuntoaluetta.

Takajärventien alue on Syväkankaan aluekeskukseen rajoittuvaa kerrostaloasuntoaluetta.

Kulmankylän pienalue on nykyään Syväkankaan aluekeskukseen rajoittuvaa kerros- ja rivitaloasuntoaluetta.

Vakkurin talo. Kuva: Pentti Korpela

Syväkankaan tilastoalueen tietoja: (klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana) Lähde: Tilastokeskus

Väestönmuutokset 2021
Väestönkehitys ja -ennuste 2010-2030

Työpaikat 2020
Asuntoja 2021