Palveluneuvonta opastaa oikeiden palvelujen äärelle, jolloin säännöllisen hoidon ja hoivan tarve vähenee tai siirtyy. Vuoden 2023 alusta lähtien palveluista vastaa Lapin hyvinvointialue.

Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi vastaa puhelimitse
arkisin kello 9-12. Tapaamiset sovitaan ajanvarauksella.

Mikäli ikäihmisen, läheisen tai naapurin selviytymisestä herää huoli, voi täyttää alla olevan sähköisen huoli-ilmoituksen. Ilmoituksen tekijän tulee jättää yhteystietonsa mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Mikäli haluat, emme kerro ilmoituksen tekijän nimeä. Huoli-ilmoitukset käsitelemme aina heti seuraavana arkipäivänä. Tavallisessa sähköpostissa emme käsittele asiakasasioita.

Palveluntarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Mikäli ikäihminen ei selviä kotona tukipalveluiden avulla, hänen luokseen järjestetään palveluntarpeen arviointikäynti. Asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa mietitään yhdessä niitä palveluja, joiden avulla kotona voisi asua mahdollisimman pitkään.

Palveluneuvoja tekee päätöksen kaupungin palvelujen piiriin pääsemisestä tai myöntää palvelusetelin. Palveluneuvoja myös ohjaa ja avustaa tarvittaessa yksityisten hoito- ja tukipalvelujen hankintaa. Tarvittaessa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon eri palvelut ja niiden tuottajat kootaan. Asiakas saa aina kirjallisen päätöksen hakemukseensa.

Palveluohjaajat avustavat taloudellisten tukien hakemisessa. Palveluohjaus järjestää myös lyhytaikaishoitoa tai muita palveluja esimerkiksi omaishoitajien vapaiden ajaksi.

Oikeus palveluntarpeen arviointiin on kaikilla yli 75-vuotiailla ja Kelan erityishoitotukea saavilla. Arviointi voidaan tehdä myös puhelimitse. Mikäli tarve niin vaatii, niin arviointikäynti tehdään kotiin viimeistään 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta.