Palveluneuvonta opastaa oikeiden palvelujen äärelle, jolloin säännöllisen hoidon ja hoivan tarve vähenee tai siirtyy. Vuoden 2023 alusta lähtien palveluista vastaa Lapin hyvinvointialue.

Ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus palvelee puhelimitse arkisin kello 9-12. Tapaamiset vain sovitusti.

Mikäli ikääntyneen, läheisen tai naapurin selviytymisestä herää huoli, voi täyttää alla olevan sähköisen huoli-ilmoituksen. Ilmoituksen tekijän tulee jättää yhteystietonsa mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Mikäli haluat, emme kerro ilmoituksen tekijän nimeä. Huoli-ilmoitukset käsitelemme aina heti seuraavana arkipäivänä. Tavallisessa sähköpostissa emme käsittele asiakasasioita.

Palveluntarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Mikäli ikääntynyt ei selviä kotona tukipalveluiden avulla, hänen luokseen sovitaan palveluntarpeen arviointikäynti. Asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa mietitään yhdessä niitä palveluja, joiden avulla kotona voisi asua mahdollisimman pitkään.

Palveluohjaaja tekee päätöksen hyvinvointialueen palvelujen piiriin pääsemisestä tai myöntää palvelusetelin. Palveluohjaaja myös ohjaa ja avustaa tarvittaessa yksityisten hoito- ja tukipalvelujen hankintaa. Tarvittaessa laaditaan asiakassuunnitelma, johon eri palvelut ja niiden tuottajat kootaan. Asiakas saa aina kirjallisen päätöksen hakemukseensa.

Palveluohjaajat avustavat myös taloudellisten tukien hakemisessa. Palveluohjaus järjestää myös lyhytaikaishoitoa tai muita omaishoitoa tukevia palveluja.

Oikeus palveluntarpeen arviointiin on kaikilla yli 75-vuotiailla ja Kelan erityishoitotukea saavilla. Arviointi voidaan tehdä myös puhelimitse. Kiireellisessä tapauksessa arviointi aloitetaan välittömästi. Mikäli ikääntynyt saa ylintä hoitotukea, niin arviointi aloitetaan viimeistään 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta.