Kemin kaupunki huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallinnoimillaan yleisillä alueilla ja pyynnöstä myös yksityisillä alueilla.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Kaupungin yleiset alueet

Huomattuasi kaupungin yleisellä alueella, kuten kadun varressa tai puistossa hylätyn ajoneuvon merkitse muistiin ajoneuvon tarkka sijainti, merkki, väri ja rekisteritunnus ja ilmoita asiasta tällä asiakaspalautteet -lomakkeella. Ilmoituksen perusteella tilanne tarkistetaan ja tarvittaessa ajoneuvosta annetaan siirtokehotus.

Takaisin Ajoneuvojen siirrot -sivun alkuun

Yksityiset alueet

Yksityisten alueiden osalta kiinteistöt voivat tehdä kaupungille kirjallisen siirtopyynnön hylätyn ajoneuvon siirtämisestä varastoon. Siirtopyynnön voi tehdä kiinteistön omistaja, haltija, isännöitsijä tai muu edustaja valtakirjalla. Siirto laskutetaan tilaajalta palveluhinnaston mukaisesti, jos siirtokustannuksia ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Takaisin Ajoneuvojen siirrot -sivun alkuun

Siirtopyyntö

Siirtopyynnön voit tehdä tällä asiakaspalautelomakkeella. Muista ilmoittaa ajoneuvon tarkka sijainti, merkki, väri ja rekisteritunnus.

Takaisin Ajoneuvojen siirrot -sivun alkuun

Ajoneuvon lunastaminen varastolta

Kaupungin siirtämät ajoneuvot varastoidaan. Varastoon siirretty ajoneuvo on noudettavissa siirto- ja säilytyskustannusten maksua vastaan. Maksun voi suorittaa yhdyskuntatekniikan toimistolta pyydettävällä korvauspäätöksellä. Kustannukset määräytyvät palveluhinnaston mukaisesti. Ajoneuvoa noudettaessa tulee esittää kuitti kustannusten maksusta ja todistus ajoneuvon omistusoikeudesta. Jos ajoneuvo on rekisteröity toisen henkilön tai yrityksen nimiin, hakijan on esitettävä valtakirja.

Takaisin Ajoneuvojen siirrot -sivun alkuun

Omistusoikeuden siirtyminen

Jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei nouda ajoneuvoaan varastolta 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen. Kirjallinen siirtopäätös toimitetaan liikenneasioiden rekisteriin merkitylle ajoneuvon omistajalle tai haltijalle postitse. Jos ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa, tieto siirrosta annetaan kuuluttamalla.

Takaisin Ajoneuvojen siirrot -sivun alkuun

Korvausvelvollisuus siirtokustannuksista

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtämisestä ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset. Korvaus määräytyy palveluhinnaston mukaisesti, ja korvauksen määrä vahvistetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle lähetettävällä korvauspäätöksellä. Säilytyskustannukset peritään varastoon siirtopäivästä lukien. Kustannukset ovat ulosottokelpoisia ilman erillistä päätöstä.

Takaisin Ajoneuvojen siirrot -sivun alkuun

Romuajoneuvot

Jos romuajoneuvon omistaja tai haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa romuajoneuvon kierrätyksestä, kaupunki on velvollinen huolehtimaan myös romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan. Romuajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen kaupungin ottaessa sen haltuunsa.

Takaisin Ajoneuvojen siirrot -sivun alkuun

Ajoneuvojen kuulutukset

Kemin kaupunki siirrättää haittaavat tai hylätyt ajoneuvot varastoon. Ajoneuvot ovat omistajan lunastettavissa 30 päivän ajan kuulutuspäivästä lukien, minkä jälkeen niiden omistusoikeus siirtyy kaupungille. Kuulutukset ovat nähtävillä Kemin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin sähköisissä kuulutuksissa.

Takaisin Ajoneuvojen siirrot -sivun alkuun

Hylättyjen ja romuajoneuvojen siirtohinnat

Alle 3,50 tonnia painavan ajoneuvon siirtomaksu on 140 euroa 0% arvonlisävero.
Ajoneuvon säilytysmaksu on 16 euroa viikolta 0% arvonlisävero..

Yli 3,50 tonnia painavan ajoneuvon siirto laskutetaan tapauskohtaisesti siirtoon kuluneen ajan ja työn mukaan.

Siirtoa koskevat maksut laskutetaan virka-apupyynnön tehneeltä kiinteistöltä, yksityistieltä tai yksityiseltä maa-alueelta, mikäli siirtokustannuksia ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Takaisin Ajoneuvojen siirrot -sivun alkuun